Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45671

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e non concedidas no ano 2016 ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2016 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesado, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e as desestimadas ou non admitidas a trámite, segundo resolucións do 24 de agosto de 2016, ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2016 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesado, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. As devanditas axudas publícanse nos anexos desta resolución.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2016 con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.713B.770.0, código de proxecto 2016 00211, dotada con sete millóns de euros para o ano 2016 e tres millóns de euros para o ano 2017.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2016

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación e Produción Forestal

ANEXO I
Axudas aprobadas

Expediente

Beneficiario/a

CIF/NIF

Importe investimento (€)

Importe subvención (€)

Importe anualidade 2016 (€)

Importe anualidade 2017 (€)

15150001/2016

Codesal Servizos Forestais, S.L.

B70474234

302.011,80

108.724,25

86.979,40

21.744,85

15150002/2016

Maderas Cajaraville, S.L.

B15021991

378.700,00

132.545,00

106.036,00

26.509,00

15150004/2016

Forestnovo, S.L.

B70216684

263.000,00

92.050,00

64.435,00

27.615,00

15150005/2016

José Martínez Martínez

32798089C

27.515,30

9.630,36

6.741,25

2.889,11

15150006/2016

Santiago Santalla Soto

76418477B

60.380,00

19.321,60

15.457,28

3.864,32

15150007/2016

Manuel Sánchez Vázquez y Otro, S.C.

J15544042

167.500,00

58.625,00

41.037,50

17.587,50

15150008/2016

Exfopino, S.L.

B15597313

34.248,00

12.329,28

9.863,42

2.465,86

15150010/2016

José Ramón Villar Vecino

76367217H

293.563,00

99.811,42

69.867,99

29.943,43

15150011/2016

Maderas Carril, S.L.

B15515620

376.000,00

142.880,00

114.304,00

28.576,00

15150012/2016

Manuel Mosquera Balado

78780806X

89.000,00

31.150,00

21.805,00

9.345,00

15150013/2016

Forestambre, S.L.

B15738479

241.000,00

79.530,00

63.624,00

15.906,00

15150015/2016

Serrerías Maderas López, S.L.

B70434626

147.360,00

51.694,00

41.355,20

10.338,80

15150018/2016

Madeiras Estanqueiro, S.L.

B70124276

86.448,00

29.392,32

20.574,62

8.817,70

15150019/2016

Jocamade, S.L.

B15956824

420.000,00

138.600,00

110.880,00

27.720,00

15150020/2016

Madeiras do Saide, S.L.

B70472121

210.000,00

69.300,00

48.510,00

20.790,00

15150022/2016

Maderas Daniel Fernández, S.C.

J70144498

39.970,00

12.390,70

9.912,56

2.478,14

15150024/2016

BSL Eucalyptus, S.L.

B15787963

186.500,00

61.545,00

43.081,50

18.463,50

15150025/2016

Forestal Torre San Fiz, S.L.

B70198049

7.685,95

2.459,50

1.967,60

491,90

15150029/2016

Manuel Lorenzo García

76332327L

148.925,00

49.420,00

34.594,00

14.826,00

15150030/2016

Maderas Teixeiro, S.L.

B15786064

48.175,00

14.934,25

10.453,98

4.480,27

15150033/2016

Seistag Innovación, S.L.

B70366372

263.300,00

94.788,00

66.351,60

28.436,40

15150035/2016

Maderas Bereijo Rodríguez, S.L.

B15842248

140.451,67

49.253,71

34.477,60

14.776,11

15150036/2016

Maderas Ermo, S.L.

B70025408

251.352,00

87.973,20

61.581,24

26.391,96

15150037/2016

Forestal Fragamoura, S.L.

B70469333

264.912,50

98.017,63

68.612,34

29.405,29

15150038/2016

Hermanos García Rocha, S.L.

B15023880

145.245,00

53.740,65

42.992,52

10.748,13

15150039/2016

Maderas Pereiro y Tinelli, S.L.

B70198072

230.000,00

87.400,00

61.180,00

26.220,00

15150043/2016

Iván Tembras Fontao

32702989W

234.860,00

82.314,25

57.619,98

24.694,27

15150044/2016

Maderas García de Presedo, S.L.

B15458839

276.122,00

99.403,92

69.582,74

29.821,18

15150045/2016

Maderas y Repoblaciones Baldayo, S.L.

B15251036

178.500,00

66.045,00

46.231,50

19.813,50

15150046/2016

Manuel Villadóniga Casas, S.L.

B15629132

450.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15150047/2016

Maderas Senín, S.L.

B70250139

213.850,00

77.140,00

53.998,00

23.142,00

15150049/2016

Maderas Silvar, S.L.

B15675432

342.888,00

120.010,80

84.007,56

36.003,24

15150050/2016

Maderas Gándara de Arriba, S.L.

B70430871

190.000,00

66.500,00

46.550,00

19.950,00

15150051/2016

José Juan Vilela Míguez

33176627R

44.800,00

13.440,00

9.408,00

4.032,00

15150052/2016

Jesús García Rodríguez

33258650Y

57.050,00

19.967,50

15.974,00

3.993,50

15150053/2016

Madibérica Explotación Forestal, S.L.

B70420682

443.187,50

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15150054/2016

Juan Manuel Soto Romero

32687745F

48.804,00

17.569,44

14.055,55

3.513,89

15150058/2016

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

B15738768

581.900,00

150.000,00

120.000,00

30.000,00

15150059/2016

Manuel Bouzas Garrido, S.A.

A15022452

86.500,00

30.275,00

24.220,00

6.055,00

15150060/2016

Manuel Bouzas Pereiras y Cía, S.L.

B15078454

86.500,00

30.275,00

24.220,00

6.055,00

15150061/2016

Servicios Forestales Carballeira, S.L.

B15759053

335.000,00

123.950,00

86.765,00

37.185,00

15150062/2016

Visecorsa, S.L.U.

B27207851

450.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15150064/2016

José Manuel Segade García

33255478P

262.000,00

89.200,00

62.440,00

26.760,00

15150065/2016

Maderas J. Seoane, S.L.

B15292980

152.065,00

54.826,00

38.378,20

16.447,80

15150069/2016

García Forestal Servicios Forestales, S.L.

B33667601

250.000,00

87.500,00

61.250,00

26.250,00

15150070/2016

Maderas Mancebo, S.L.

B15734809

210.000,00

77.700,00

54.390,00

23.310,00

15150074/2016

Víctor Manuel Fernández Méndez

44844930J

161.518,00

58.146,48

46.517,18

11.629,30

15150075/2016

Julio Castro Carrillo

44844662K

79.662,00

30.271,56

24.217,25

6.054,31

15270001/2016

Maderas Argimiro, S.L.

B27465087

425.000,00

150.000,00

120.000,00

30.000,00

15270002/2016

Natalia, C.B.

E27413434

155.000,00

54.250,00

43.400,00

10.850,00

15270004/2016

Maderas Chavín, S.L.

B27410869

106.000,00

38.160,00

30.528,00

7.632,00

15270005/2016

José Luis González Regueiro

33814016Z

180.000,00

64.800,00

51.840,00

12.960,00

15270006/2016

Edelmiro López, S.L.

B27012285

263.954,63

92.384,12

64.668,88

27.715,24

15270007/2016

Aserradero de Tuiriz, S.L.

B27171347

176.782,00

61.873,70

43.311,59

18.562,11

15270008/2016

Mader Campo, S.L.

B27428424

506.724,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270009/2016

Besteiro Forestal, S.C.

J27438258

187.050,00

61.726,50

43.208,55

18.517,95

15270011/2016

Hermanos Ramalledo, C.B.

E27420454

105.000,00

35.700,00

28.560,00

7.140,00

15270013/2016

Servicios Forestales Coto, S.L.

B27465756

233.020,00

86.278,00

60.394,60

25.883,40

15270015/2016

Selforga, S.L.

B27208107

431.600,00

150.000,00

120.000,00

30.000,00

15270016/2016

Maderas Masma, S.L.

B27034727

415.435,00

149.556,60

119.645,28

29.911,32

15270017/2016

Juan Pablo Gayoso Rifón

33858401D

430.569,52

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270018/2016

Carronza, S.L.

B27294032

140.817,60

46.469,81

32.528,87

13.940,94

15270019/2016

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.

B27357912

450.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270020/2016

Maderas Míguez de Burela, S.L.

B27276468

363.380,00

134.450,60

94.115,42

40.335,18

15270021/2016

Maderas Maradona, S.L.

B27185578

456.799,32

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270022/2016

Explotaciones Becerreá, S.L.

B27453356

87.230,00

31.402,80

21.981,96

9.420,84

15270023/2016

Maderas Villapol, S.A.

A27016864

413.000,00

148.680,00

118.944,00

29.736,00

15270024/2016

Trafonor, S.L.

B27303379

105.905,00

38.402,00

26.881,40

11.520,60

15270025/2016

Juan José Casabella Méndez

76566234Q

282.000,00

101.520,00

71.064,00

30.456,00

15270026/2016

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

B27199272

270.000,00

94.500,00

66.150,00

28.350,00

15270027/2016

Maderas Díaz Ramos, C.B.

E27238252

200.650,00

70.227,50

49.159,25

21.068,25

15270028/2016

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

B27003417

344.891,63

127.609,90

89.326,93

38.282,97

15270030/2016

Maderquinte, S.L.

B27287515

258.000,00

90.300,00

63.210,00

27.090,00

15270031/2016

Maderas Celeiro, S.L.

B27241223

275.000,00

99.000,00

69.300,00

29.700,00

15270032/2016

Forestal Díaz Casariego, S.L.

B27416023

405.583,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270033/2016

Maderas Patricio, S.L.

B27371301

425.156,00

148.804,60

104.163,22

44.641,38

15270034/2016

Obras y Viales Teixeira, S.L.

B27286095

352.140,00

130.291,80

91.204,26

39.087,54

15270035/2016

Maderas Naciente, S.L.

B27106061

442.696,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270036/2016

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

B27436708

449.500,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270037/2016

Tojeiro y Vidal, S.L.

B27142710

328.233,00

114.881,55

91.905,24

22.976,31

15270038/2016

Maderas Martínez e Irimia, S.L.

B27193630

83.000,00

29.050,00

20.335,00

8.715,00

15270039/2016

Naturfuel, S.L.U.

B27443399

443.383,00

150.000,00

120.000,00

30.000,00

15270040/2016

Maderas Cachopín, S.L.

B27212703

201.710,00

72.615,60

58.092,48

14.523,12

15270042/2016

Maderas Capitán, S.L.

B27475474

159.257,78

42.117,76

29.482,43

12.635,33

15270043/2016

Maderas Alfonso e Hijos, C.B.

E27352848

83.153,00

29.103,55

20.372,49

8.731,06

15270045/2016

Forestal Hosintra, S.L.U.

B27325992

341.270,00

122.968,00

86.077,60

36.890,40

15270046/2016

Forestal Ría de Abres, S.L.

B27376631

425.100,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15270047/2016

Maderera de Cospeito, S.L.

B27202860

332.039,35

119.165,74

83.416,02

35.749,72

15270048/2016

Maderas Marco Rodríguez, S.L.U.

B27456441

364.420,00

133.128,00

93.189,60

39.938,40

15320001/2016

Maderas Orense, S.L.

B32027666

375.000,00

135.000,00

94.500,00

40.500,00

15320002/2016

Racso Fores, S.L.

B32349615

388.000,00

143.560,00

100.492,00

43.068,00

15320003/2016

Madeiras Maripele, S.L.

B32424202

360.000,00

136.800,00

95.760,00

41.040,00

15320004/2016

Maderas Torguedo, S.A.

A32105819

153.000,00

53.550,00

37.485,00

16.065,00

15320007/2016

Foresa & Foresga UTE Biomasa

U32404329

387.896,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15320009/2016

Cruceiro Explotaciones Forestales, S.L.

B32210700

167.702,40

58.695,84

41.087,09

17.608,75

15320011/2016

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

B32282493

456.195,50

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15320012/2016

Carecatrans, S.L.

B32404428

420.168,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15320013/2016

Maderas Ganceiros, S.L.

B32162703

38.500,00

13.090,00

9.163,00

3.927,00

15320014/2016

José Manuel Fariña González

34974904T

145.000,00

47.850,00

33.495,00

14.355,00

15320016/2016

Maderas Feijoo Lorenzo, S.L.

B32035875

61.700,00

19.127,00

13.388,90

5.738,10

15360001/2016

Explotaciones Forestales Garafete, S.L.

B36426070

395.000,00

150.000,00

105.000,00

45.000,00

15360002/2016

Forestcorte, S.L.

B36533156

405.000,00

149.850,00

105.858,54

43.991,46

15360003/2016

Manuel Ángel Fernández Cortizo

35249917W

376.000,00

131.600,00

92.120,00

39.480,00

15360005/2016

Díaz y Buceta, S.L.

B36115806

93.650,00

34.650,50

24.255,35

10.395,15

15360007/2016

Maderas Trigo, S.L.

B36250868

256.000,00

94.720,00

66.304,00

28.416,00

15360008/2016

Maderas Albesi, S.L.

B36596989

165.000,00

54.450,00

38.115,00

16.335,00

15360009/2016

Celestino Maquieira Moldes

35294361X

150.000,00

48.000,00

33.600,00

14.400,00

15360012/2016

Enrique Chenlo Laseiras

35455617J

3.955,00

1.582,00

1.107,40

474,60

15360015/2016

Maderas Fontán, S.L.

B36130631

255.000,00

89.250,00

62.475,00

26.775,00

15360017/2016

Cosalmar Excavaciones, S.L.U.

B27775543

23.275,00

7.913,50

5.539,45

2.374,05

15360018/2016

Rogelio Piñeiro Vázquez e Hijos, S.L.

B36032027

174.928,00

52.478,40

36.734,88

15.743,52

15360020/2016

Serrerías Rodríguez, S.L.

B36014975

87.980,79

33.432,70

26.746,16

6.686,54

15360023/2016

Servicio de Apoyo y Explotaciones Forestales Agropecuaria y Pesca, S.L.U.

B94077724

160.000,00

49.600,00

34.720,00

14.880,00

15360024/2016

Maderas Montero, S.L.

B36026573

200.390,21

70.136,57

49.095,60

21.040,97

TOTAL (€)

27.758.240,45

9.676.795,46

7.000.000,00

2.676.795,46

ANEXO II
Axudas desestimadas e non admitidas a trámite

Expediente

Beneficiario/a

CIF/NIF

Motivo da non aprobación

15150003/2016

José Luis Pico Romero

32675434R

Renuncia

15150009/2016

José Daniel García Díaz

32650282B

Non cumprir requisitos: incumpre débedas

15150014/2016

Madeiras Irmáns Castros, S.L.

B15513328

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo

15150016/2016

Iván Mouro Souto

78806747F

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo, non xustificou a súa viabilidade económica

15150017/2016

Agrovedra, S.L.

B15451651

Non admisión a trámite: investimento non subvencionable

15150021/2016

Servicios Integrales Mufer, S.C.

J70217492

Non cumprir requisitos: non acada a puntuación mínima no baremo

15150023/2016

TMB Transformadora Maderas &

Biomasa, S.L.

B70339106

Non emendou documentación despois do requirimento

15150026/2016

Wood Chips Galicia, S.L.

B70440342

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo

15150027/2016

Playa Forestal, S.L.

B70331160

Non cumprir requisitos: non acada a puntuación mínima no baremo

15150028/2016

Maderas Maferca, S.L.

B15655459

Renuncia

15150031/2016

Fernando Boo Vázquez

78790464P

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo

15150032/2016

César Martínez Santos

44841452P

Non admisión a trámite: investimento non subvencionable

15150034/2016

Forescultura, S.L.

B15583230

Renuncia

15150040/2016

Servicios Agrícolas Ferne, S.L.

B70475652

Non admisión a trámite: investimento non subvencionable

15150041/2016

Maderas Regueiro, S.L.

B15104839

Non admisión a trámite: investimento non subvencionable

15150042/2016

Maderas Caamaño, S.C.

J15538945

Non admisión a trámite: investimento non subvencionable

15150048/2016

Agroforestal Candal, S.L.

B15967094

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo

15150055/2016

Forestal Santomé, S.L.

B70143433

Non cumprir requisitos: incumpre débedas

15150056/2016

Maderas Raña, S.L.

B15055437

Non cumprir requisitos: subvención concedida polo Igape para o mesmo investimento

15150057/2016

Ordes Forestal, S.L.

B70420674

Non cumprir requisitos: incumpre débedas

15150063/2016

Galiforestal, S.L.U.

B70476817

Renuncia

15150066/2016

Alberto González Chento

45845244B

Non emendou documentación despois do requirimento

15150067/2016

Juan Rivas Couto

79324982Y

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo, non emendou toda a documentación despois do requirimento

15150068/2016

García Forestal, S.L.

B15690696

Non emendou documentación despois do requirimento

15150071/2016

Francisco Vázquez Miras

32422000G

Non cumprir requisitos: empresa non constituída, non inscrito no Resfor nin IAE en prazo

15150072/2016

Hermanos Romero Álvarez, S.C.

J15852411

Renuncia

15150073/2016

Trazogal, S.L.

B70413893

Non emendou documentación despois do requirimento

15270003/2016

Jesús Fidel Amil Casal

76571300E

Non emendou documentación despois do requirimento

15270010/2016

Madeiras O Incio, S.C.

J27464171

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo

15270012/2016

Maderas Corgo, S.L.

B27462035

Renuncia

15270014/2016

Traforagro Besteiro, S.L.

B27326263

Non emendou documentación despois do requirimento

15270029/2016

Vior Forestal, S.L.

B27418227

Non cumprir requisitos: non acada a puntuación mínima no baremo

15270041/2016

Maderas Suarna, S.L.

B27219732

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo

15270044/2016

Maderas Gay, S.L.

B27177773

Non admisión a trámite: investimento non subvencionable

15270049/2016

Laminados Villapol, S.A.

A27218940

Non cumprir requisitos: non emendou correctamente toda a documentación despois do requirimento

15270050/2016

Agroforestal Mota, S.L.

B27262450

Non cumprir requisitos: incumpre débedas

15270051/2016

Forestal Montañas Galegas, S.L.

B27432566

Non cumprir requisitos: incumpre débedas

15270052/2016

Eidos Solucións, S.L.

B27466721

Non emendou documentación despois do requirimento

15320005/2016

Ernesto Santiago Otero

34975390A

Renuncia

15320006/2016

Transportes Jesús Rodríguez

Novoa, S.L.

B32229502

Non emendou documentación despois do requirimento

15320008/2016

Os Érbedos, S.C.G.

F32224982

Non admisión a trámite: investimento e tipo de empresa non subvencionable

15320010/2016

Pablo Campos Montero

76729105R

Non emendou documentación despois do requirimento

15320015/2016

Raúl Moreira Guerra

44489918Y

Non emendou documentación despois do requirimento

15360004/2016

Ramal Loxística, S.L.U.

B94076452

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor en prazo, non emendou toda a documentación despois do requirimento

15360006/2016

Maderas Jorge Rey Mouriño, S.L.

B94059383

Renuncia

15360010/2016

Maderas Pérez Giménez, S.L.

B36721975

Non emendou documentación despois do requirimento

15360011/2016

Maderas Romero Baulo, S.L.

B36352045

Non emendou documentación despois do requirimento

15360013/2016

Ingeniería y Suministros del

Noroeste, S.L.U.

B36507358

Non cumprir requisitos: non emendou correctamente toda a documentación despois do requirimento

15360014/2016

Germán Fuentes Lorenzo

34873740J

Non emendou documentación despois do requirimento

15360016/2016

SAT Sampaio

V36403350

Non emendou documentación despois do requirimento

15360019/2016

Puente Traballos Agrarios, S.L.

B36520674

Non emendou documentación despois do requirimento

15360021/2016

José Manuel Varela Taboada

45953691J

Non cumprir requisitos: non inscrito no Resfor nin no IAE en prazo

15360022/2016

Maderas Rasiva, S.L.

B94111929

Non cumprir requisitos: non acada a puntuación mínima no baremo