Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45669

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e non concedidas no ano 2016 ao abeiro da Orde do 19 de maio de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para investimentos en empresas de primeira transformación de produtos forestais e se convocan para o exercicio orzamentario 2016.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e as desestimadas ou non admitidas a trámite, segundo resolucións do 23 de agosto de 2016, ao abeiro da Orde do 19 de maio de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para investimentos en empresas de primeira transformación de produtos forestais e se convocan para o exercicio orzamentario 2016. As ditas axudas publícanse nos anexos desta resolución.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2016 con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.713B.770.0, código de proxecto 2012 00719, dotada con 214.500 euros para o ano 2016 e 385.500 euros para o ano 2017.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2016

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación e Produción Forestal

ANEXO I
Axudas aprobadas

Expediente

Empresa

CIF/NIF

Importe investimento (€)

Importe subvención (€)

Importe anualidade 2016 (€)

Importe anualidade 2017 (€)

16150001/2016

Maderas Bama, S.L.

B15106446

19.170,00

5.751,00

4.255,74

1.495,26

16150002/2016

Maderas Gestal, S.L.

B15033764

189.113,00

56.733,90

41.983,09

14.750,81

16150003/2016

Maderas Cajaraville, S.L.

B15021991

52.000,00

15.600,00

11.544,00

4.056,00

16150004/2016

Manuel Bouzas Pereira y Cía, S.L.

B15078454

125.600,00

37.680,00

27.883,20

9.796,80

16150005/2016

Hermanos García Rocha, S.L.

B15023880

226.771,50

72.566,88

53.699,49

18.867,39

16270001/2016

Mader Campo, S.L.

B27428424

356.950,00

100.000,00

74.000,00

26.000,00

Total

969.604,50

288.331,78

213.365,52

74.966,26

ANEXO II
Axudas desestimadas e non admitidas a trámite

Expediente

Empresa

CIF/NIF

Motivo da non aprobación

16270002/2016

Martínez Procesado de Madera, S.L.

B27413392

Investimento solicitado non subvencionable