Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2016 Páx. 47533

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16 convocados pola Orde do 11 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 26 de abril).

A Orde do 11 de abril de 2016 (DOG do 26 de abril) pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16 establece no seu artigo 10.3 que o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo tribunal ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicada a acta provisional coas cualificacións obtidas polos alumnos e alumnas, resoltas as reclamacións presentadas, e vistas a acta coa proposta do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16 e a correspondente proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre a concesión destes premios,

DISPOÑO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de bacharelato, correspondentes ao curso 2015/16, ao alumnado que figura no anexo a esta orde.

Segundo. Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde a súa publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Relación de premios extraordinarios de bacharelato
correspondentes ao curso 2015/16

Sol.

Apelidos e nome

Cód. centro

Centro de estudos

Importe (€)

17475

Anaya Cortizo, Mercedes

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

1.000

17726

Brao González, Alejandro

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

1.000

16923

Cabana Porto, Fernando

27006437

CPR Plurilingüe San José

1.000

16941

Cal Fraga, María Luisa

15006730

IES Sofía Casanova

1.000

17493

Carrera Fernández, Elena

15004642

CPR Plurilingüe Santa María do Mar

1.000

16627

Castro Montenegro, Adrián

27016704

IES Leiras Pulpeiro

1.000

16968

Codesido Centoira, Iago

15001136

IES Francisco Aguiar

1.000

16584

Fernández Corbelle, Uxío Eduardo

27013958

IES Monte Castelo

1.000

17299

Fernández Martínez, Luis

15015561

CPR Manuel Peleteiro

1.000

16796

Gabía Rascado, María

15021470

IES Canido

1.000

17733

Garrido Novoa, Guillermo

32009190

IES As Lagoas

1.000

16898

León Álvarez, Leyre

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

1.000

17393

Lois Bermejo, María Irene

15004642

CPR Plurilingüe Santa María do Mar

1.000

16916

Novo González, Carmen

27013648

IES Vilar Ponte

1.000

16281

Portela Cabana, Paula

27016704

IES Leiras Pulpeiro

1.000

17312

Regueiro Romero, Laura

15015561

CPR Manuel Peleteiro

1.000

17593

Rocha López, Óscar

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

1.000

17492

Santiago Espiñeira, Pablo

15004642

CPR Plurilingüe Santa María do Mar

1.000

17610

Ulloa Meijide, Alberto

36010903

CPR Plurilingüe Apóstolo Santiago

1.000

17625

Valencia Rivera, Luis

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

1.000