Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Mércores, 26 de outubro de 2016 Páx. 47804

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17.

Mediante a Orde do 23 de maio de 2016 (DOG do 8 de xuño), a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. Mediante a Orde do 11 de agosto de 2016 (DOG do 8 de setembro) ampliouse o orzamento previsto inicialmente para a devandita convocatoria, na epígrafe de centros públicos, polo que a contía global dispoñible para este programa para o curso 2016/17 é de 1.203.500 €.

Reunida a comisión de valoración prevista no artigo sexto da devandita orde, de acordo coa proposta formulada por ela e de conformidade cos artigos primeiro, segundo e sétimo da orde de referencia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as contías que se sinalan nos anexos I e II aos centros públicos incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2015/16, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o devandito ano académico, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o período 2016/17.

Segundo. Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2016/17, os 38 novos centros públicos seleccionados, que se relacionan no anexo III, e os 10 centros privados concertados, que se relacionan no anexo IV.

Terceiro. Asignar as contías que se detallan nos devanditos anexos, destinadas a apoiar os procesos de transformación das bibliotecas en centros de recursos de lectura, información e aprendizaxe, favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información (para o correcto desenvolvemento dos proxectos lectores de centro e apoio ao tratamento do currículo), e de acordo coas liñas prioritarias de actuación presentadas.

Cuarto. Os gastos realizados xustificaranse segundo o recollido nos puntos 1 e 2 do artigo noveno da Orde do 23 de maio de 2016, antes do 10 de xuño de 2017. Con ese mesmo límite de datas, deberá presentarse unha memoria de actividades segundo o recollido no artigo 9, punto 3, da orde de convocatoria para o acceso ao Plan de mellora. Desde o seguimento do programa poderase solicitar dos centros outra información sobre a situación da biblioteca ao remate do curso 2016/17, que complementará a memoria final.

Quinto. A non entrega da memoria e/ou da xustificación do gasto no prazo sinalado poderá ser causa de revogación das cantidades asignadas, ou das axudas concedidas, no caso dos centros privados concertados, e o centro debe proceder ao reintegro da cantidade percibida, sen prexuízo das responsabilidades que se lle poidan exixir. Da mesma forma, o incumprimento total ou parcial dos programas ou das condicións que se tiveron en conta para a súa concesión, poderá dar lugar á anulación ou modificación da contía do importe concedido.

Sexto. Tanto a inspección educativa como as persoas responsables en materia de bibliotecas escolares da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Asesoría de Bibliotecas Escolares) poderán supervisar e avaliar o funcionamento das bibliotecas adscritas ao Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Sétimo. A participación do profesorado implicado neste programa de innovación educativa, en calidade de responsable da biblioteca escolar, con funcións de coordinación do equipo de apoio á biblioteca, e pola especial dedicación que require, recibirá unha certificación de innovación, equivalente a 30 horas de formación do profesorado por ano académico, ao abeiro do artigo 37 da Orde de 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado de Galicia.

Oitavo. Os centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares en virtude desta convocatoria están obrigados a integrar o logo oficial deste programa nos seus espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca escolar, para o que lles será remitido o correspondente arquivo desde a unidade de seguimento do programa. Da mesma forma, a páxina web do centro deberá incluír, entre a información das súas instalacións, imaxes e unha descrición mínima da biblioteca escolar, así como dos seus principais recursos e servizos á comunidade educativa.

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Centros integrados no Plan de mellora de B.E. en convocatorias 2005-2014
(artigo 1.3.a).1º da Orde do 23 de maio de 2016)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos (€)

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

Coruña (A)

900

15000107

CEIP A Maía

Ames

Coruña (A)

1.800

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

Coruña (A)

1.500

15025220

CEP de Ventín

Ames

Coruña (A)

1.800

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

Coruña (A)

1.800

15000338

CPI As Mirandas

Ares

Coruña (A)

2.000

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

Coruña (A)

2.300

15020933

EEI de Barrionovo

Arteixo

Coruña (A)

1.900

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

Arteixo

Coruña (A)

1.075

15032145

IES de Pastoriza

Arteixo

Coruña (A)

1.700

15023314

IES de Sabón

Arteixo

Coruña (A)

900

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

Coruña (A)

1.475

15000612

CEIP de Arzúa

Arzúa

Coruña (A)

1.500

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

Coruña (A)

900

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

Coruña (A)

2.000

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

Coruña (A)

1.800

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

Coruña (A)

900

15001136

IES Francisco Aguiar

Betanzos

Coruña (A)

2.100

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

Coruña (A)

900

15027149

CEIP de Cespón

Boiro

Coruña (A)

1.500

15001616

CEIP de Escarabote

Boiro

Coruña (A)

1.175

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

Coruña (A)

2.000

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

Coruña (A)

1.200

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra

Boqueixón

Coruña (A)

1.175

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

Coruña (A)

2.100

15026352

IES Brión

Brión

Coruña (A)

1.700

15002025

CEIP Eladia Mariño

Cabanas

Coruña (A)

1.175

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

Camariñas

Coruña (A)

1.800

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

Coruña (A)

1.500

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

Coruña (A)

1.375

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

Coruña (A)

1.300

15026704

IES David Buján

Cambre

Coruña (A)

1.375

15020969

CEIP Mosteiro de Caaveiro

Capela (A)

Coruña (A)

900

15021354

CEIP Bergantiños

Carballo

Coruña (A)

1.300

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

Coruña (A)

1.175

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

Coruña (A)

1.475

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

Coruña (A)

1.200

15021755

IES Cabo Ortegal

Cariño

Coruña (A)

900

15002761

CEIP de Carnota

Carnota

Coruña (A)

1.000

15027885

IES Lamas de Castelo

Carnota

Coruña (A)

1.400

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

Coruña (A)

900

15003212

IES Agra de Raíces

Cee

Coruña (A)

900

15003224

IES Fernando Blanco

Cee

Coruña (A)

1.500

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

Coruña (A)

900

15003534

CEIP da Barqueira

Cerdido

Coruña (A)

1.075

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

Cesuras

Coruña (A)

900

15002670

CEIP Canosa-Rus

Coristanco

Coruña (A)

2.000

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

Coruña (A)

900

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

Coruña (A)

1.200

15019323

CEIP Alborada

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15004976

CEIP Curros Enríquez

Coruña (A)

Coruña (A)

1.700

15021721

CEIP de Zalaeta

Coruña (A)

Coruña (A)

1.375

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

Coruña (A)

Coruña (A)

900

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

Coruña (A)

Coruña (A)

1.500

15005518

CEIP María Pita

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

Coruña (A)

Coruña (A)

2.200

15005014

CEIP Raquel Camacho

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

15025025

CEIP San Francisco Javier

Coruña (A)

Coruña (A)

900

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

Coruña (A)

Coruña (A)

1.700

15021536

CEIP Víctor López Seoane

Coruña (A)

Coruña (A)

2.000

15027770

IES A Sardiñeira

Coruña (A)

Coruña (A)

900

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña (A)

Coruña (A)

1.800

15005245

IES Monelos

Coruña (A)

Coruña (A)

1.375

15025611

IES Monte das Moas

Coruña (A)

Coruña (A)

1.800

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Coruña (A)

Coruña (A)

1.375

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña (A)

Coruña (A)

1.800

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña (A)

Coruña (A)

1.800

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña (A)

Coruña (A)

1.375

15005211

IES Salvador de Madariaga

Coruña (A)

Coruña (A)

1.475

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

Coruña (A)

1.700

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

Coruña (A)

1.300

15021809

CEIP Sofía Casanova

Culleredo

Coruña (A)

1.375

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

Coruña (A)

1.800

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

Coruña (A)

2.300

15005932

CEIP de Curtis

Curtis

Coruña (A)

900

15022620

IES de Curtis

Curtis

Coruña (A)

1.375

15023399

CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

Coruña (A)

1.800

15032492

CRA de Dodro

Dodro

Coruña (A)

1.400

15020982

CEIP O Ramo

Fene

Coruña (A)

1.800

15025633

CEIP Os Casais

Fene

Coruña (A)

1.875

15032081

IES de Fene

Fene

Coruña (A)

1.200

15024938

CEIP de Esteiro

Ferrol

Coruña (A)

1.500

15024227

CEIP de Pazos

Ferrol

Coruña (A)

1.875

15026960

CEIP de Ponzos

Ferrol

Coruña (A)

1.700

15006845

CEIP Isaac Peral

Ferrol

Coruña (A)

1.500

15021834

CEIP Manuel Masdías

Ferrol

Coruña (A)

900

15006699

CEIP Recimil

Ferrol

Coruña (A)

1.375

15006754

CIFP Ferrolterra

Ferrol

Coruña (A)

1.300

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

Coruña (A)

1.600

15026546

EOI de Ferrol

Ferrol

Coruña (A)

1.475

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

Coruña (A)

1.475

15006687

IES de Catabois

Ferrol

Coruña (A)

1.500

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

Coruña (A)

2.000

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

Coruña (A)

2.100

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

Coruña (A)

1.075

15007400

CPI de Ponte Carreira

Frades

Coruña (A)

1.000

15025256

CEIP Alfredo Brañas

Laracha (A)

Coruña (A)

1.175

15008039

CPI Cernadas de Castro

Lousame

Coruña (A)

1.200

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

Coruña (A)

1.200

15026765

CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

Coruña (A)

2.000

15008301

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

Coruña (A)

900

15008659

CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

Coruña (A)

900

15008490

CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

Coruña (A)

1.700

15008714

CPI da Picota

Mazaricos

Coruña (A)

2.000

15008817

IES de Melide

Melide

Coruña (A)

2.000

15020854

CPI de Xanceda

Mesía

Coruña (A)

900

15009071

CPI Castro Baxoi

Miño

Coruña (A)

1.700

15009081

CEIP de San Ramón

Moeche

Coruña (A)

1.400

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

Coruña (A)

1.900

15009445

CEIP Unión Mugardesa

Mugardos

Coruña (A)

1.800

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

Coruña (A)

1.375

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

Muros

Coruña (A)

1.075

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

Coruña (A)

1.500

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

Coruña (A)

900

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

Coruña (A)

900

15009597

CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

Coruña (A)

900

15024239

CEIP dos Muíños

Muxía

Coruña (A)

1.175

15023740

CEIP A Solaina

Narón

Coruña (A)

1.200

15019499

CEIP de Piñeiros

Narón

Coruña (A)

1.375

15023508

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

Narón

Coruña (A)

1.375

15025268

IES As Telleiras

Narón

Coruña (A)

1.475

15022577

CEIP de Maciñeira

Neda

Coruña (A)

1.300

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

Coruña (A)

2.200

15026391

IES Xulián Magariños

Negreira

Coruña (A)

1.500

15010848

CEIP Felipe de Castro

Noia

Coruña (A)

1.200

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

Coruña (A)

900

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

Coruña (A)

1.200

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

Coruña (A)

900

15027228

IES María Casares

Oleiros

Coruña (A)

1.475

15027952

IES Miraflores

Oleiros

Coruña (A)

1.800

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

Coruña (A)

2.200

15011105

CEIP do Mesón do Vento

Ordes

Coruña (A)

1.175

15027782

IES nº 1

Ordes

Coruña (A)

1.700

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

Coruña (A)

2.200

15011567

CEIP de Sigüeiro

Oroso

Coruña (A)

1.500

15011981

CEIP José María Lage

Ortigueira

Coruña (A)

2.000

15027976

IES Poeta Añón

Outes

Coruña (A)

1.800

15019347

CPI Camiño de Santiago

Pino (O)

Coruña (A)

1.200

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

1.200

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

1.500

15013163

EEI Fernández Varela

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

900

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

1.700

15026406

IES de Ponteceso

Ponteceso

Coruña (A)

1.700

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

Coruña (A)

1.500

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

Coruña (A)

1.975

15025682

IES Fraga do Eume

Pontedeume

Coruña (A)

1.800

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

Pontes de García Rodríguez (As)

Coruña (A)

1.000

15023429

CPI Monte Caxado

Pontes de García Rodríguez (As)

Coruña (A)

1.500

15025694

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez (As)

Coruña (A)

1.200

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

Coruña (A)

2.200

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

Coruña (A)

1.700

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

Coruña (A)

2.000

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

Coruña (A)

1.175

15026807

IES Félix Muriel

Rianxo

Coruña (A)

1.375

15025281

CEIP de Olveira

Ribeira

Coruña (A)

1.800

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

Coruña (A)

1.500

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

Coruña (A)

1.700

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

Coruña (A)

1.300

15014465

CEIP Plurilíngüe de Palmeira

Ribeira

Coruña (A)

900

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

Coruña (A)

900

15014568

IES nº 1

Ribeira

Coruña (A)

1.300

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

Rois

Coruña (A)

1.000

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

Coruña (A)

1.375

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

Coruña (A)

900

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

Coruña (A)

900

15014957

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

Coruña (A)

1.700

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

Coruña (A)

1.700

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

Coruña (A)

1.200

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

Coruña (A)

900

15027332

CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.200

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

Coruña (A)

2.200

15022589

CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.200

15024975

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

Coruña (A)

900

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

Coruña (A)

900

15015688

CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.200

15026753

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

Coruña (A)

900

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.300

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.475

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.375

15025074

CEIP da Igrexa

Somozas (As)

Coruña (A)

900

15017107

CEIP da Ramallosa

Teo

Coruña (A)

900

15027411

IES de Cacheiras

Teo

Coruña (A)

1.600

15021317

CPI Pecalama

Tordoia

Coruña (A)

900

15018148

CPI de Atios

Valdoviño

Coruña (A)

900

15020921

CEIP de Présaras

Vilasantar

Coruña (A)

1.400

15019372

CEIP San Vicenzo

Vimianzo

Coruña (A)

1.200

15026418

IES Terra de Soneira

Vimianzo

Coruña (A)

1.375

15019086

CEIP Labarta Pose

Zas

Coruña (A)

1.800

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

Coruña (A)

1.375

27013922

CEIP do Castro de Ouro

Alfoz

Lugo

900

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

Lugo

1.175

27000629

CEIP San Xoán

Becerreá

Lugo

1.000

27016315

IES de Becerreá

Becerreá

Lugo

1.500

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

Lugo

1.375

27002584

CEIP Virxe do Carme

Burela

Lugo

1.700

27013958

IES Monte Castelo

Burela

Lugo

1.375

27013934

IES Perdouro

Burela

Lugo

1.375

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Castro de Rei

Lugo

1.200

27002249

CPI de Castroverde

Castroverde

Lugo

1.500

27015301

CEIP de Cervo

Cervo

Lugo

2.000

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Cervo

Lugo

1.500

27003151

IES Lama das Quendas

Chantada

Lugo

1.375

27002997

CPI Virxe do Monte

Cospeito

Lugo

1.200

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneira

Folgoso do Courel

Lugo

1.075

27004428

CEIP de Foz nº 1

Foz

Lugo

1.500

27004519

CEIP Fondo Nois

Foz

Lugo

1.000

27020562

IES de Foz

Foz

Lugo

2.100

27004635

CPI Dr. López Suárez

Friol

Lugo

1.175

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

Lugo

900

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

Lugo

1.375

27014008

CPI Tino Grandío

Guntín

Lugo

1.175

27006383

CEIP A Ponte

Lugo

Lugo

2.000

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

Lugo

1.800

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

Lugo

1.375

27006449

CEIP Rosalía de Castro

Lugo

Lugo

1.375

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

1.700

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

Lugo

1.475

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

2.100

27016455

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

1.300

27006553

IES Xoán Montes

Lugo

Lugo

1.700

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

Lugo

1.000

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

Lugo

900

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

Lugo

1.700

27014860

CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

2.000

27016662

CEIP de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

1.375

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

Lugo

1.200

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Lugo

900

27007259

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

Lugo

2.000

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

Lugo

1.200

27009608

CEIP O Salvador

Pastoriza (A)

Lugo

1.500

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

Pobra do Brollón (A)

Lugo

1.075

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

Pontenova (A)

Lugo

1.700

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.700

27016613

IES Río Miño

Rábade

Lugo

1.200

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

Lugo

1.375

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

Lugo

900

27011032

CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

Lugo

900

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

Lugo

1.375

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

Lugo

1.500

27012474

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Sober

Lugo

1.700

27012826

CEIP Santa María do Valadouro

Valadouro (O)

Lugo

1.500

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

Lugo

1.375

27015827

CEIP Terra Chá

Vilalba

Lugo

900

27014094

EEI de Vilalba

Vilalba

Lugo

1.400

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

Lugo

1.800

27013387

CEIP Antonio Pedrosa Latas

Viveiro

Lugo

1.175

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

Lugo

1.500

27016674

CEP Luís Tobío

Viveiro

Lugo

1.700

27014100

EEI San Roque

Viveiro

Lugo

1.175

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

Lugo

1.475

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

Lugo

1.200

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

Lugo

1.000

27016625

IES Illa de Sarón

Xove

Lugo

1.300

32000058

CEIP Padre Feijoo

Allariz

Ourense

1.375

32016339

IES de Allariz

Allariz

Ourense

1.500

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

Ourense

1.400

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

Ourense

1.075

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

Ourense

1.375

32015116

CEIP Condesa de Fenosa

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

2.000

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.700

32001725

IES Lauro Olmo

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.475

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.200

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

Ourense

900

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

Carballiño (O)

Ourense

1.800

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño (O)

Ourense

1.500

32003001

IES nº 1

Carballiño (O)

Ourense

900

32015682

CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

Ourense

900

32003771

CEIP Curros Enríquez

Celanova

Ourense

1.375

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

Ourense

2.175

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

Cenlle

Ourense

1.075

32004118

CPI Antonio Faílde

Coles

Ourense

900

32014902

CEIP Santa María A Real

Entrimo

Ourense

900

32005305

CPI Laureano Prieto

Gudiña (A)

Ourense

900

32016431

IES San Mamede

Maceda

Ourense

1.700

32006929

CPI Terras de Maside

Maside

Ourense

900

32008173

CEIP de Oímbra

Oímbra

Ourense

900

32015463

CEE Miño

Ourense

Ourense

1.200

32016327

CEIP A Ponte

Ourense

Ourense

1.500

32015219

CEIP Manuel Sueiro

Ourense

Ourense

1.400

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

Ourense

1.700

32015220

CEIP Vistahermosa

Ourense

Ourense

1.000

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

2.100

32009360

CPI José García García

Ourense

Ourense

900

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

1.200

32009190

IES As Lagoas

Ourense

Ourense

900

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

1.800

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Ourense

Ourense

900

32015207

IES O Couto

Ourense

Ourense

1.700

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Ourense

1.475

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

1.200

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives (A)

Ourense

1.175

32011032

CEIP Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

Ourense

900

32011135

CEIP Rogelio García Yáñez

Ramirás

Ourense

1.075

32020628

CRA Amencer

Ribadavia

Ourense

1.200

32011755

CEIP Manuel Respino

Rúa (A)

Ourense

1.200

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Rúa (A)

Ourense

1.800

32011901

CEIP Virxe do Camiño

Rubiá

Ourense

900

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

Ourense

900

32012711

CEIP Saco e Arce

Toén

Ourense

1.400

32016790

IES Castro de Baronceli

Verín

Ourense

900

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

Ourense

1.200

32013661

CEIP Bibei

Viana do Bolo

Ourense

900

32016777

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

Ourense

1.175

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Ourense

1.400

32004830

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

Ourense

900

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

Ourense

1.200

32014801

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

Ourense

1.375

32015232

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

Ourense

2.000

32005691

CEIP Padre Crespo

Xunqueira de Ambía

Ourense

1.075

36003480

CEIP de Agolada

Agolada

Pontevedra

1.075

36000031

CEIP Antonio Carpintero

Arbo

Pontevedra

1.000

36018963

CEIP de Belesar

Baiona

Pontevedra

900

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

Pontevedra

1.175

36000302

CEP de Sabarís

Baiona

Pontevedra

1.175

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

1.300

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

Pontevedra

900

36000181

CEIP Amor Ruibal

Barro

Pontevedra

2.000

36000375

CEIP da Torre-Cela

Bueu

Pontevedra

1.500

36000326

CEIP Montemogos

Bueu

Pontevedra

2.000

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

Pontevedra

2.200

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

Pontevedra

1.300

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

Pontevedra

1.800

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

Pontevedra

900

36000508

CEIP de Castrelo

Cambados

Pontevedra

900

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

Pontevedra

1.500

36015093

CEIP San Tomé

Cambados

Pontevedra

1.375

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

Pontevedra

1.700

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

Pontevedra

1.800

36018975

CEIP A Rúa

Cangas

Pontevedra

1.500

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

1.375

36001057

CEIP do Hío

Cangas

Pontevedra

1.300

36000879

CEIP Nazaret

Cangas

Pontevedra

1.200

36015950

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

Pontevedra

1.075

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

Pontevedra

1.375

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

1.600

36000922

IES María Soliño

Cangas

Pontevedra

1.600

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

Pontevedra

1.175

36001148

CPI da Cañiza

Cañiza (A)

Pontevedra

1.800

36001252

CPI do Progreso

Catoira

Pontevedra

900

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

Pontevedra

1.700

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

Pontevedra

1.400

36002220

CEIP Cabada Vázquez

Estrada (A)

Pontevedra

900

36013618

CEIP de Figueiroa

Estrada (A)

Pontevedra

2.000

36002773

CEIP do Foxo

Estrada (A)

Pontevedra

1.700

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

Estrada (A)

Pontevedra

1.075

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Estrada (A)

Pontevedra

2.000

36002335

IES Manuel García Barros

Estrada (A)

Pontevedra

2.000

36020258

IES nº 1

Estrada (A)

Pontevedra

1.500

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

Pontevedra

900

36003388

CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

Pontevedra

1.075

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

1.375

36014672

CEIP Serra-Vincios

Gondomar

Pontevedra

1.800

36017703

CEIP Souto-Donas

Gondomar

Pontevedra

1.800

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

Pontevedra

1.300

36018987

CRA Antía Cal

Gondomar

Pontevedra

1.075

36014878

CEIP de Conmeniño

Grove (O)

Pontevedra

1.000

36003807

CEIP Rosalía de Castro

Grove (O)

Pontevedra

1.700

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove (O)

Pontevedra

900

36015135

CEIP A Sangriña

Guarda (A)

Pontevedra

1.375

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Guarda (A)

Pontevedra

1.000

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

Guarda (A)

Pontevedra

900

36019244

IES A Sangriña

Guarda (A)

Pontevedra

900

36013011

CEIP da Torre-Illa

Illa de Arousa (A)

Pontevedra

900

36020283

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa (A)

Pontevedra

1.175

36004095

CEIP Manuel Rivero

Lalín

Pontevedra

900

36004174

CEIP Vicente Arias de la Maza

Lalín

Pontevedra

1.400

36004101

CEIP Xesús Golmar

Lalín

Pontevedra

1.475

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

Pontevedra

1.175

36013758

IES Laxeiro

Lalín

Pontevedra

1.475

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

Pontevedra

2.000

36014611

CEIP A Lama

Lama (A)

Pontevedra

1.900

36004484

CEIP da Laxe

Marín

Pontevedra

1.000

36004472

CEIP do Carballal

Marín

Pontevedra

2.000

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

Pontevedra

1.300

36020295

IES Mestre Landín

Marín

Pontevedra

1.000

36004691

CEIP de Coirón-Dena

Meaño

Pontevedra

1.500

36015871

CEIP de Meaño-As Covas

Meaño

Pontevedra

2.000

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

Pontevedra

1.375

36019438

CEIP A Guía

Moaña

Pontevedra

1.500

36016590

CEIP de Abelendo

Moaña

Pontevedra

1.500

36016607

CEIP de Quintela

Moaña

Pontevedra

2.000

36013552

CEIP de Seara

Moaña

Pontevedra

1.500

36004711

CEIP Domaio

Moaña

Pontevedra

900

36018999

IES As Barxas

Moaña

Pontevedra

1.200

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

Pontevedra

1.800

36004927

CPI de Mondariz

Mondariz

Pontevedra

1.375

36016619

CEIP de Atín-Cela

Mos

Pontevedra

1.175

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

Pontevedra

2.000

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

Pontevedra

1.800

36013564

CEIP Pena de Francia

Mos

Pontevedra

1.500

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

900

36019402

IES Pazo da Mercé

Neves (As)

Pontevedra

1.700

36024756

CEE de Panxón

Nigrán

Pontevedra

900

36005956

CEIP Carlos Casares

Nigrán

Pontevedra

900

36016620

CEIP da Cruz

Nigrán

Pontevedra

1.800

36018434

CEIP Mallón

Nigrán

Pontevedra

1.175

36005865

CPI de Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.975

36015160

EEI As Dunas Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.400

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Oia

Pontevedra

1.500

36015895

CEIP de Espedregada

Poio

Pontevedra

1.400

36015202

CEIP de Lourido

Poio

Pontevedra

2.000

36007242

CEIP de Viñas

Poio

Pontevedra

900

36020143

IES de Poio

Poio

Pontevedra

1.800

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.700

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.700

36007370

CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

Pontevedra

1.500

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

Pontevedra

900

36016954

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

Pontevedra

900

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

Pontevedra

1.375

36014520

IES Pedra da Auga

Ponteareas

Pontevedra

1.200

36013692

IES Val do Tea

Ponteareas

Pontevedra

1.375

36007621

CPI de Pontecesures

Pontecesures

Pontevedra

1.375

36006195

CEIP A Carballeira

Pontevedra

Pontevedra

1.900

36006122

CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

Pontevedra

1.700

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

Pontevedra

1.375

36018690

CEIP de Cabanas

Pontevedra

Pontevedra

1.700

36019608

CEIP de Marcón

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36006109

CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

Pontevedra

1.175

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36006407

CEIP Froebel

Pontevedra

Pontevedra

1.700

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.700

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

Pontevedra

2.000

36006316

CEIP Príncipe Felipe

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36006134

CEIP San Benito de Lérez

Pontevedra

Pontevedra

1.000

36006833

CEIP San Martiño

Pontevedra

Pontevedra

1.700

36006420

CEP Campolongo

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36019611

CEP Marcos da Portela

Pontevedra

Pontevedra

2.200

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

Pontevedra

1.200

36013837

EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36018689

EOI de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

1.800

36018872

EPAPU Río Lérez

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

Pontevedra

2.100

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

1.800

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

2.100

36006729

IES Valle-Inclán

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

Porriño (O)

Pontevedra

1.200

36017685

CPI da Ribeira

Porriño (O)

Pontevedra

2.000

36007011

IES Pino Manso

Porriño (O)

Pontevedra

1.200

36019529

IES Ribeira do Louro

Porriño (O)

Pontevedra

2.100

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

Pontevedra

900

36014817

CEIP da Igrexa-Chapela

Redondela

Pontevedra

1.075

36015007

CEIP de Cedeira

Redondela

Pontevedra

1.500

36016644

CEIP de Laredo

Redondela

Pontevedra

1.175

36007631

CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

Pontevedra

2.000

36007709

CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

Pontevedra

1.500

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

Pontevedra

1.700

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

Pontevedra

1.500

36018410

CEIP Quintela

Redondela

Pontevedra

1.175

36007710

CEP Santa Mariña

Redondela

Pontevedra

1.375

36007734

IES Mendiño

Redondela

Pontevedra

2.000

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

Pontevedra

1.375

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal (O)

Pontevedra

2.000

36024173

CRA María Zambrano

Rosal (O)

Pontevedra

1.175

36008489

CEP Altamira

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.475

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.200

36014738

CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.975

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

Pontevedra

900

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.375

36008866

CEIP A Florida

Sanxenxo

Pontevedra

900

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

Pontevedra

1.375

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

Pontevedra

1.075

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

1.375

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

Pontevedra

2.100

36009135

CEIP de Silleda

Silleda

Pontevedra

1.375

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

Pontevedra

1.500

36020350

IES Pintor Colmeiro

Silleda

Pontevedra

900

36019049

CEIP de Barrantes

Tomiño

Pontevedra

900

36015238

CEIP de Sobrada

Tomiño

Pontevedra

1.000

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

Pontevedra

900

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

Pontevedra

1.000

36009755

CEIP de Pazos de Reis

Tui

Pontevedra

1.000

36018471

CEIP de Rebordáns

Tui

Pontevedra

1.500

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

Pontevedra

1.500

36009846

CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

Pontevedra

1.700

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

Pontevedra

1.700

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Tui

Pontevedra

1.400

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

Pontevedra

900

36009901

IES San Paio

Tui

Pontevedra

2.300

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Valga

Pontevedra

1.200

36018161

CEP Xesús Ferro Couselo

Valga

Pontevedra

1.075

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

2.000

36010162

CEIP A Canicouva

Vigo

Pontevedra

1.375

36010228

CEIP A Paz

Vigo

Pontevedra

1.700

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

Pontevedra

1.375

36015068

CEIP Balaídos

Vigo

Pontevedra

1.375

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

Pontevedra

1.900

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.375

36009974

CEIP de Coutada-Beade

Vigo

Pontevedra

1.375

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

Pontevedra

900

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

Pontevedra

1.175

36010484

CEIP Eduardo Pondal

Vigo

Pontevedra

1.400

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

Pontevedra

1.500

36017697

CEIP Escultor Acuña

Vigo

Pontevedra

2.000

36015251

CEIP Frián-Teis

Vigo

Pontevedra

2.200

36010241

CEIP Illas Cíes

Vigo

Pontevedra

1.375

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

Pontevedra

1.000

36010150

CEIP Mestres Goldar

Vigo

Pontevedra

2.000

36015366

CEIP O Pombal

Vigo

Pontevedra

2.000

36009962

CEIP Otero Pedrayo

Vigo

Pontevedra

1.000

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Vigo

Pontevedra

2.000

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

Pontevedra

1.500

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

Pontevedra

2.000

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

Pontevedra

2.000

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.700

36010666

CEIP San Salvador

Vigo

Pontevedra

1.800

36016051

CEIP Seis do Nadal

Vigo

Pontevedra

2.200

36010009

CEIP Virxe do Rocío

Vigo

Pontevedra

1.800

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

Pontevedra

1.200

36010711

CEP Dr. Fleming

Vigo

Pontevedra

2.275

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.800

36013448

CIFP Manuel Antonio

Vigo

Pontevedra

2.100

36024471

CMUS Profesional de Vigo

Vigo

Pontevedra

900

36014787

EEI Monte da Guía

Vigo

Pontevedra

1.200

36018941

EOI de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.475

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

Pontevedra

2.100

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Pontevedra

1.475

36011567

IES Castelao

Vigo

Pontevedra

1.300

36019426

IES Coruxo

Vigo

Pontevedra

900

36019670

IES do Castro

Vigo

Pontevedra

1.475

36011592

IES Santa Irene

Vigo

Pontevedra

1.800

36012377

CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

Pontevedra

900

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

Pontevedra

2.000

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

Pontevedra

1.500

36019451

CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.700

36012407

CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

900

36012419

CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.200

36015263

CEIP de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.300

36012742

CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

2.000

36015652

CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

2.200

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.475

36012471

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.800

36013771

IES Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.600

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.700

36013023

CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.500

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.300

ANEXO II
Centros integrados no Plan de mellora de B.E. na convocatoria 2015
(artigo 1.3.a).2º da Orde do 23 de maio de 2016)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos BE

Mobiliario

Equipamentos

Gastos Fto. BE

Total €

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

Coruña (A)

1.700

4.000

600

6.300

15003054

CEIP Nicolás del Río

Cedeira

Coruña (A)

2.000

4.000

600

6.600

15005361

CEIP Rosalía de Castro

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

2.200

600

4.000

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Coruña (A)

Coruña (A)

2.300

4.250

600

7.150

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

3.500

600

5.300

15005269

IES Urbano Lugrís

Coruña (A)

Coruña (A)

1.400

3.700

600

5.700

15032480

CRA de Culleredo

Culleredo

Coruña (A)

1.400

4.000

600

6.000

15007621

CPI Cabo da Area

Laxe

Coruña (A)

1.300

3.700

600

5.600

15008805

CEIP de Melide nº 1

Melide

Coruña (A)

1.700

4.000

600

6.300

15009241

CPI Virxe da Cela

Monfero

Coruña (A)

1.800

4.000

600

6.400

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

Coruña (A)

2.200

4.000

600

6.800

15014556

CIFP Coroso

Ribeira

Coruña (A)

1.200

3.500

600

5.300

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.800

4.000

600

6.400

15025724

CEIP Os Tilos

Teo

Coruña (A)

1.300

3.700

600

5.600

27006164

CEIP Albeiros

Lugo

Lugo

1.200

3.700

600

5.500

27006401

CEIP Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

1.200

2.200

600

4.000

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

1.400

3.700

600

5.700

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

Lugo

1.900

4.000

600

6.500

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

Lugo

1.000

3.500

600

5.100

32006358

CEIP do Xurés

Lobios

Ourense

1.700

2.700

600

5.000

32007272

CEIP Augusto Assía

Mezquita (A)

Ourense

1.400

4.000

600

6.000

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

Pobra de Trives (A)

Ourense

1.000

3.700

600

5.300

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

Pontevedra

1.400

4.000

600

6.000

36004681

CEIP de Seixo

Marín

Pontevedra

1.800

4.250

600

6.650

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

Pontevedra

1.000

3.700

600

5.300

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

Pontevedra

1.400

2.700

600

4.700

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

Pontevedra

1.200

3.500

600

5.300

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

Pontevedra

1.200

2.200

600

4.000

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.200

3.700

600

5.500

36013096

CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.400

4.000

600

6.000

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.700

4.000

600

6.300

ANEXO III
Centros que se incorporan ao Plan de mellora de B.E. para o curso 2016/17
(artigo 1.3.a).3º, centros públicos, da Orde do 23 de maio de 2016)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos BE

Mobiliario

Equipamentos

Gastos Fto. BE

Total €

15032807

IES do Milladoiro

Ames

Coruña (A)

1.900

4.500

780

7.180

15021500

CEIP Santa Baia

Boiro

Coruña (A)

1.700

4.300

780

6.780

15032212

CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

Coruña (A)

1.300

1.900

300

3.500

15021524

CEIP A Cristina

Carballo

Coruña (A)

1.600

4.200

780

6.580

15002591

IES Monte Neme

Carballo

Coruña (A)

1.875

4.500

780

7.155

15026376

IES Punta Candieira

Cedeira

Coruña (A)

1.700

4.300

780

6.780

15023363

CEIP Manuel Murguía

Coruña (A)

Coruña (A)

1.400

3.900

780

6.080

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Coruña (A)

Coruña (A)

2.000

4.800

970

7.770

15032935

IES de Culleredo

Culleredo

Coruña (A)

1.600

4.200

780

6.580

15023405

CPI A Xunqueira

Fene

Coruña (A)

1.100

3.600

780

5.480

15006729

CEE Terra de Ferrol

Ferrol

Coruña (A)

1.000

2.200

300

3.500

15010575

CEIP O Coto

Negreira

Coruña (A)

1.575

4.200

780

6.555

15032509

CRA de Oroso

Oroso

Coruña (A)

1.300

1.900

300

3.500

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.400

3.900

780

6.080

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Teo

Coruña (A)

1.700

4.300

780

6.780

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

Coruña (A)

1.700

4.300

780

6.780

15019281

CPI de Zas

Zas

Coruña (A)

1.100

1.600

300

3.000

27001609

CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

Lugo

1.600

4.200

780

6.580

27009050

CEIP Monte Baliño

Pantón

Lugo

1.000

2.200

300

3.500

27020690

EOI de Ribadeo

Ribadeo

Lugo

1.900

4.200

780

6.880

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

Irixo (O)

Ourense

1.100

2.100

300

3.500

32015190

CEIP Albino Núñez

Ourense

Ourense

1.100

1.600

300

3.000

32015475

IES O Ribeiro

Ribadavia

Ourense

1.100

1.600

300

3.000

32013521

CEIP Princesa de España

Verín

Ourense

1.100

3.600

780

5.480

36019323

IES Chano Piñeiro

Forcarei

Pontevedra

1.100

1.600

300

3.000

36003832

CEIP Valle-Inclán

Grove (O)

Pontevedra

1.600

4.200

780

6.580

36024604

CRA de Meis

Meis

Pontevedra

1.600

4.200

780

6.580

36004733

CEIP de Reibón

Moaña

Pontevedra

1.100

1.600

300

3.000

36005774

CEIP Humberto Juanes

Nigrán

Pontevedra

1.100

1.600

300

3.000

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

Pontevedra

1.400

3.900

780

6.080

36009524

CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

Pontevedra

1.100

3.600

780

5.480

36015020

CEIP de Randufe

Tui

Pontevedra

1.100

3.600

780

5.480

36015627

CEIP García Barbón

Vigo

Pontevedra

1.400

3.900

780

6.080

36010101

CEIP O Sello

Vigo

Pontevedra

1.600

4.200

780

6.580

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.600

4.200

780

6.580

36010071

CEIP Santa Mariña

Vigo

Pontevedra

1.100

3.600

780

5.480

36020374

IES Valadares

Vigo

Pontevedra

1.900

4.500

780

7.180

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.100

3.600

780

5.480

ANEXO IV
Centros que se incorporan ao Plan de mellora de B.E. para o curso 2016/17
(artigo 1.3.b).1º, centros privados concertados, da Orde do 23 de maio de 2016)

Datos do centro

Ano 2016

Ano 2017

Total €

convocatoria

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos BE

Mobiliario Equipamentos

Gastos Fto. BE

Fondos BE

Mobiliario Equipamentos

Gastos Fto. BE

15000600

CPR Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

Coruña (A)

1.100,00

333,00

100,00

2.200,00

666,00

200,00

4.599,00

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300,00

500,00

100,00

2.600,00

1.000,00

200,00

5.700,00

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300,00

502,00

100,00

2.600,00

1.004,00

200,00

5.706,00

15006481

CPR Compañía de María

Ferrol

Coruña (A)

1.100,00

333,00

100,00

2.200,00

666,00

200,00

4.599,00

15006882

CPR Valle Inclán I

Ferrol

Coruña (A)

1.100,00

333,00

100,00

2.200,00

666,00

200,00

4.599,00

15010071

CPR Jorge Juan

Narón

Coruña (A)

1.200,00

333,00

100,00

2.400,00

666,00

200,00

4.899,00

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

Ourense

1.100,00

333,00

100,00

2.200,00

666,00

200,00

4.599,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

1.300,00

500,00

100,00

2.600,00

1.000,00

200,00

5.700,00

36006997

CPR Santo Tomás

Porriño (O)

Pontevedra

1.200,00

333,00

100,00

2.400,00

666,00

200,00

4.899,00

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

1.300,00

500,00

100,00

2.600,00

1.000,00

200,00

5.700,00