Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Xoves, 3 de novembro de 2016 Páx. 48701

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de setembro de 2016 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17.

De conformidade co establecido no artigo 16 da Orde desta consellería do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio), pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros plurilingües que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Centros autorizados

C.C.

Centro

Idioma

Materia

Curso

Ensinanza

15002025

CEIP Eladia Mariño

Inglés

Ciencias Naturais e Ciencias Sociais

1º Educación primaria

Educación primaria

15004538

CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15008039

CPI Cernadas de Castro

Inglés

Libre configuración do centro: Xadrez

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15010162

CEIP Ponte de Xubia

Inglés

Educación Artística

1º Educación primaria

Educación primaria

15011026

CEIP da Rabadeira

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística-Ciencias da Natureza

1º Educación primaria

Educación primaria

15017314

CEIP de Toques

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15019372

CEIP San Vicenzo

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15021536

CEIP Víctor López Seoane

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15022981

CEIP de Centieiras

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15025633

CEIP Os Casais

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

15027851

IES A Cachada

Inglés

Investigación e tratamento da información

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

15032868

CEIP do Camiño Inglés

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

27000319

CEIP Concepción López Rey

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

27005263

CEIP Lousada de Guntín

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

32015116

CEIP Condesa de Fenosa

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Inglés

Educación Artística

1º Educación primaria

Educación primaria

36000831

CPR Sagrada Familia

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36001008

CPR Compañía de María

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36010678

CEIP Paraixal

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36011385

CPR Ntra. Señora de la Esperanza

Inglés

Educación física

1º Educación primaria

Educación primaria

36011385

CPR Ntra. Señora de la Esperanza

Inglés

Educación física

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36017703

CEIP Souto-Donas

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36020350

IES Pintor Colmeiro

Inglés

Educación física

1º ESO

Educación secundaria obrigatoria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación Artística-Plástica

1º Educación primaria

Educación primaria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Valores Sociais e Cívicos

1º Educación primaria

Educación primaria