Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Luns, 21 de novembro de 2016 Páx. 51964

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2016 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Dirección e Xestión Pública.

O plan de estudos da titulación de grao en Dirección e Xestión Pública pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 1 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título mediante o Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 7 de abril de 2010 (BOE do 29 de abril).

De conformidade co que dispón o artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Dirección e Xestión Pública, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Dirección e Xestión Pública pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 4 de novembro de 2016

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 4 de novembro de 2016 pola que se publica
o plan de estudos de grao en Dirección e Xestión Pública

Denominación do título:

Graduado ou graduada en Dirección e Xestión Pública pola Universidade de Vigo.

Código da titulación:

P04G091 (modalidade presencial. Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Campus de Pontevedra).

P04G094 (modalidade semipresencial. Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Campus de Pontevedra).

Organización temporal do plan de estudos de Grao en Dirección e Xestión Pública

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación-Campus de Pontevedra

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Dereito: Dereito Administrativo I

FB

6

1

2

Socioloxía: Estrutura Social Contemporánea

FB

6

1

1

Dereito: Dereito Constitucional

FB

6

1

2

Estatística: Introdución á Estatística Administrativa

FB

6

1

1

Economía: Economía

FB

6

1

2

Ciencia Política III: Políticas Públicas

FB

6

1

1

Ciencia Política I: Introdución Á Ciencia Política

FB

6

1

2

Ciencia Política IV: Sistemas Políticos Español e Galego

FB

6

1

1

Ciencia Política II: Fundamentos de Ciencia da Administración

FB

6

1

2

Ciencia Política V: Política e Economía da Unión Europea

FB

6

2

1

Xestión de Documentos e Información Administrativa

OB

6

2

2

Xestión Pública e Organización de Servizos Públicos

OB

9

2

1

Empresa: Contabilidade Financeira

OB

6

2

2

Xestión de Recursos Humanos I: Perspectiva Legal

OB

6

2

1

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

OB

6

2

2

Sector Público

OB

9

2

1

Dereito Financeiro e Tributario

OB

6

2

2

Xestión de Recursos Humanos II: Organización e Xestión do Emprego Público

OB

6

2

1

Dereito Administrativo II

OB

6

3

1

Contabilidade Pública

OB

6

3

2

Cálculo Financeiro Aplicado ao Sector Público

OB

6

3

1

Gobernos Locais

OB

6

3

2

Dirección Pública: Liderado e Lexitimidade

OB

6

3

1

Habilidades Directivas nas Administracións Públicas

OB

6

3

2

Mercadotecnia Pública e do Sector non Lucrativo

OB

6

3

1

Xestión da Contratación do Sector Público

OB

6

3

2

Metodoloxía e Técnicas de Investigación Social Aplicadas ás Administracións Públicas

OB

6

3

1

Xestión Tributaria

OB

6

3

2

Técnicas de Xestión Orzamentaria

OB

6

4

1

Avaliación de Políticas, Programas e Proxectos Públicos

OP

6

4

2

Institucións Política-Administrativas en Perspectiva Comparada

OP

6

4

1

Axenda Pública: Percepción Cidadá das Políticas e Servizos Públicos

OP

6

4

2

Técnicas de Comunicación Electoral e Institucional

OP

6

4

1

Ética Pública e Responsabilidade Xurídica do Empregado Público

OP

6

4

2

Goberno e Administración Electrónica

OP

6

4

1

Financiamento Autonómico e Local

OP

6

4

2

Novas Tecnoloxías Aplicadas á Xestión Pública e á Administración Pública

OP

6

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

4

1

Modelos de Mellora Continua nas Administracións Públicas e o Sector non Lucrativo

OP

6

4

2

Prácticas Externas

OP

12

4

1

Participación Política e Sociedade Civil

OP

6

4

2

Traballo de Fin de Grao

OB

12

4

1

Pensamento e Planificación Estratéxica no Ámbito Público e o Sector non Lucrativo

OP

6

4

1

Socioloxía do Desenvolvemento Local

OP

6

4

1

Xestión de Proxectos no Ámbito Autonómico e Local

OP

6

4

1

Xestión de Proxectos Públicos e do Sector non Lucrativo

OP

6

Optativas: para escoller un total de 48 ECTS.

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencias en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias do grao en Dirección e Xestión Pública

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación-Campus de Pontevedra

Módulo

ECTS

Distribución

Contexto e sistema

78

42 formación básica, 6 obrigatorios e 30 optativos

Xestión pública

120

12 formación básica, 96 obrigatorios e 12 optativos

Dirección pública

66

6 formación básica, 18 obrigatorios e 42 optativos

Prácticas externas

12

12 optativos

Traballo de fin de grao

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

288