Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Mércores, 7 de decembro de 2016 Páx. 53808

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes.

Realizado o sorteo para a composición da comisión avaliadora a que fai referencia a Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

DISPÓN:

Primeiro. Constituirase a comisión que figura no anexo desta resolución.

Segundo. Actuará como secretario ou secretaria da comisión o vogal con menor antigüidade na función pública docente como funcionario de carreira, agás que a comisión acorde determinalo doutro xeito.

Terceiro. A comisión avaliadora poderá solicitar o asesoramento que considere oportuno.

Cuarto. Os membros da comisión terán dereito a percibir asistencias de acordo co previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xuño), e conforme as clasificacións que recolle esta comisión considérase incluída na categoría primeira.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Comisión de avaliación
Orde do 14 de outubro de 2016 (DOG núm. 205, xoves, 27 de outubro)

Posto

DNI

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

Presidente/a titular

33843526S

Fernández

Fraga

Fernando

Vogal titular 1

05112032Y

Serna

Masiá

Isabel

Vogal titular 2

36107653E

Encisa

De Sa

Carlos Enrique

Vogal titular 3

33268743W

Bonino

Iglesias

María Victoria

Vogal titular 4

76415720Z

Martínez

Taboada

Víctor Manuel

Vogal titular 5

32699752P

Paz

López

Raquel

Vogal titular 6

32835723A

Pérez

Peiro

Sergio

Vogal titular 7

34895641H

Novo

Calles

Esther

Vogal titular 8

33209488H

Carril

Vázquez

José Ramón

Vogal titular 9

33831589S

Novo

Arrojo

María Tereixa dos Anxos

Presidente/a suplente

33858240D

Guerra

Fernández

Manuel

Vogal suplente 1

33309533J

Armada

Vigo

Marina

Vogal suplente 2

33289323C

Fandiño

Gracia

Jesús Victoriano

Vogal suplente 3

35452592R

Quintáns

Ruido

Cristina Lourdes

Vogal suplente 4

33239271Q

Fianza

Castro

Francisco

Vogal suplente 5

X2201015F

Guillas

Laurence Marie

Vogal suplente 6

52499666G

García

Fernández

Antonio

Vogal suplente 7

42746549Z

Carpintero

Troncoso

María Elena Luz

Vogal suplente 8

33277540J

Lorenzo

López

Óscar

Vogal suplente 9

76507669D

Fuentes

Vaamonde

Gloria Inés