Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Luns, 19 de decembro de 2016 Páx. 55086

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2016 pola que se fai pública a formalización do contrato das obras de reconstrución do muro do oliveiral no santuario da Nosa Señora das Ermidas, O Bolo, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1, mediante contratación documentalmente simplificada.

missing image file

De acordo co previsto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=32145

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 110, do 10 de xuño de 2016.

2. Obxecto do contrato:

Tipo: obras, non suxeito a regulación harmonizada.

Descrición: obras de reconstrución do muro do oliveiral no santuario da Nosa Señora das Ermidas, O Bolo (Ourense), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 6, prioridade de investimento 6.3, obxectivo específico 6.3.1.

Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

3. Orzamento base de licitación: 169.671,24 €, IVE excluído.

4. Formalización do contrato:

a) Data da adxudicación: 8 de novembro de 2016.

b) Data da formalización do contrato: 25 de novembro de 2016.

c) Contratista: UTE As Ermidas, Lei 18/1982, do 26 de maio (formada polas empresas Construcciones Orega, S.L. e Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A.).

d) Importe de adxudicación: 144.882,27 €, IVE excluído.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa ao obter a maior puntuación, logo da aplicación dos criterios de adxudicación que se establecen no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
P.D. (Orde do 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria