Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Martes, 20 de decembro de 2016 Páx. 55133

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2016 pola que se conceden as axudas das modalidades A: grupos de referencia competitiva, B: grupos con potencial de crecemento e C: redes de investigación da Orde do 27 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016, modificada pola Orde do 29 de setembro de 2016.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da GAIN, por medio da Orde do 27 de xullo de 2016 (DOG núm. 151, do 10 de agosto) estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i. Esta orde foi modificada pola Orde do 29 de setembro de 2016 (DOG núm. 201, do 21 de outubro).

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 7 da convocatoria para as solicitudes presentadas ás modalidades A: grupos de referencia competitiva, B: grupos con potencial de crecemento e C: redes de investigación, realizouse o proceso de avaliación e selección destas, de acordo co artigo 8 da orde de convocatoria.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á persoa titular da Presidencia da GAIN, de acordo co artigo 9 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da GAIN,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Concederlles ás entidades que a continuación se relacionan (con indicación da persoa coordinadora do grupo destinatario) as axudas das modalidades A: grupos de referencia competitiva, B: grupos con potencial de crecemento e C: redes de investigación, para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocadas pola Orde do 27 de xullo de 2016, modificada parcialmente pola Orde do 29 de setembro de 2016, na contía e modalidade que se indica en cada caso.

A) Grupos de referencia competitiva (GRC).

Universidades do SUG.

Nº exp.

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

Total

ED431C 2016-041

González Fernández

Mª África

UVIGO

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016-038

Arias Sánchez

Pedro

UVIGO

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016/007

Iglesias Vázquez

Emma María

UDC

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016-040

De Uña Álvarez

Jacobo

UVIGO

95.000,00

95.000,00

130.000,00

320.000,00

ED431C 2016-025

Cadarso Suárez

Carmen

USC

95.000,00

95.000,00

130.000,00

320.000,00

ED431C 2016-010

Lois González

Rubén Camilo

USC

80.000,00

80.000,00

120.000,00

280.000,00

ED431C 2016-037

Caballero Rúa

Armando

UVIGO

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016-047

González Penedo

Manuel Francisco

UDC

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016-045

Castedo Ribas

Luis

UDC

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016/008

Gómez Amoza

José Luis

USC

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016/001

Gallego del Hoyo

Luis Javier

USC

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016-032

Míguez Tabarés

José Luis

UVIGO

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016-048

Pastoriza Santos

Isabel

UVIGO

80.000,00

80.000,00

120.000,00

280.000,00

ED431C 2016-015

Vilar Fernández

Juan Manuel

UDC

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016-034

Legido Soto

José Luis

UVIGO

125.000,00

125.000,00

150.000,00

400.000,00

ED431C 2016/002

Carballeira Ocaña

Alejo

USC

80.000,00

80.000,00

120.000,00

280.000,00

ED431C 2016-012

Cerdán Villanueva

Esperanza

UDC

80.000,00

80.000,00

120.000,00

280.000,00

1.885.000,00

1.885.000,00

2.390.000,00

6.160.000,00

Outras entidades.

Nº exp.

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2016

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

Total

IN607A 2016/22

Bou Arévalo

Germán

F. Novoa Santos

25.000,00

75.000,00

75.000,00

65.000,00

240.000,00

IN607A 2016/11

Gil Coto

Miguel

CSIC-IIM

25.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

160.000,00

IN607A 2016/13

Cartea González

Elena

CSIC-Misión Biolóxica

25.000,00

75.000,00

75.000,00

65.000,00

240.000,00

IN607A 2016/20

Criado Boado

Felipe

CSIC-INCIPIT

25.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

160.000,00

100.000,00

240.000,00

240.000,00

220.000,00

800.000,00

B). grupos con potencial de crecemento (GPC).

Universidades do SUG.

Nº exp.

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2017

Importe 2018

Total

ED431B 2016/022

González Juanatey

José

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/040

Hervés Beloso

Carlos

UVIGO

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/001

Antelo Suárez

Manel

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/013

Pásaro Méndez

Eduardo

UDC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/030

Gil Docampo

Mª de la Luz

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/031

Cuadrado Aranda

Javier

UDC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/005

Becoña Iglesias

Elisardo

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/014

Fernández Mosquera

Santiago

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/019

Salgado Velo

Jesús Fernando

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/038

Pazos Arias

José Juan

UVIGO

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/024

Rodríguez Prieto

Mª Flor

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/056

Fernández Suárez

Emilio

UVIGO

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/003

Vigo Trasancos

Alfredo

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/042

Pou Saracho

Juan María

UVIGO

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/052

Domínguez Santiago

Ángeles

UVIGO

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/009

Vázquez Vázquez

Manuel

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/043

Domínguez Martín

Jorge

UVIGO

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/015

Grandío Seoane

Emilio Francisco

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/016

Zalvide Torrente

Juan Bautista

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/028

Guitián Rivera

Francisco

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/008

Rodríguez Otero

José Luis

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/004

Moreira Martínez

Ramón Felipe

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/025

García Novoa

César

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/035

Barreiro García

Álvaro

UDC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/021

Zarra Cameselle

Ignacio

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/051

Soto Castiñeira

Manuel

UDC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/060

Martínez Abella

Fernando

UDC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

ED431B 2016/017

Sabucedo Cameselle

José Manuel

USC

35.000,00

35.000,00

70.000,00

980.000,00

980.000,00

1.960.000,00

Outras entidades.

Nº exp.

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2016

Importe 2017

Importe 2018

Total

IN607B 2016/28

Lorenzo Rodríguez

José Manuel

CT Carne

17.480,00

34.980,00

17.490,00

69.950,00

IN607B 2016/21

Vega Gliemmo

Ana Paula

FRD

17.500,00

35.000,00

17.500,00

70.000,00

IN607B 2016/12

Novoa García

Beatriz

CSIC-IIM

17.459,00

34.918,00

17.459,00

69.836,00

IN607B 2016/20

García González

Miguel Ángel

FRD

17.500,00

35.000,00

17.500,00

70.000,00

69.939,00

139.898,00

69.949,00

279.786,00

C) Redes de investigación (redes).

Universidades do SUG.

Nº exp.

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2017

Importe 2018

Total

ED341D R2016/033

Lema Rodicio

Juan Manuel

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/045

Touriño Domínguez

Juan

UDC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED431D R2016/007

Guitián Rivera

Enrique

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/051

Bermúdez de Castro López-Varela

Alfredo

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/011

Sousa Fernández

Xulio César

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/021

Martinón Sánchez

José María

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/046

Sánchez Palomino

Mª Dolores

UDC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/047

Hervés Beloso

Carlos

UVIGO

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/017

Santos Rego

Miguel A.

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/037

Fernández Rivera

Francisco Manuel

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/036

Diéguez González

Carlos

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/014

Lois González

Rubén Camilo

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/032

Cadarso Suárez

Carmen María

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/027

Caride Gómez

José Antonio

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED431D R2016/004

Brea López

María Mercedes

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/023

Monterroso Montero

Juan Manuel

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/022

Nieto Roig

Juan José

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/012

Castedo Ribas

Luis

UDC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

ED341D R2016/019

López García

Xosé

USC

60.000,00

60.000,00

120.000,00

1.140.000,00

1.140.000,00

2.280.000,00

Outras entidades.

Nº exp.

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2016

Importe 2017

Importe 2018

Total

IN607C 2016/03

Correa Duarte

Miguel Ángel

Fundación Biomédica Galicia Sur

30.000,00

60.000,00

30.000,00

120.000,00

IN607C 2016/08

Millán Calenti

José Carlos

Fundación Profesor Novoa Santos

30.000,00

60.000,00

30.000,00

120.000,00

60.000,00

120.000,00

60.000,00

240.000,00

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, na aplicación 10.40.561B.744.0, e á Axencia Galega de Innovación, coa seguinte desagregación, nas aplicacións 09.A3.561A.781.0 e 09.A3.561A.703.0:

Mod.

Entidade beneficiaria

Nº axudas

Crédito (en euros)

Ano

2016

Ano

2017

Ano

2018

Ano

2019

Total

GRC

Universida-des do SUG

UDC

5

0,00

580.000,00

580.000,00

720.000,00

1.880.000,00

USC

5

0,00

505.000,00

505.000,00

670.000,00

1.680.000,00

UVIGO

7

0,00

800.000,00

800.000,00

1.000.000,00

2.600.000,00

Total

17

0,00

1.885.000,00

1.885.000,00

2.390.000,00

6.160.000,00

Outras entidades

F. Novoa Santos

(781.0)

1

25.000,00

75.000,00

75.000,00

65.000,00

240.000,00

CSIC

(703.0)

3

75.000,00

165.000,00

165.000,00

155.000,00

560.000,00

Total

4

100.000,00

240.000,00

240.000,00

220.000,00

800.000,00

GPC

Universidades do SUG

UDC

5

0,00

175.000,00

175.000,00

0,00

350.000,00

USC

17

0,00

595.000,00

595.000,00

0,00

1.190.000,00

UVIGO

6

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

420.000,00

Total

28

0,00

980.000,00

980.000,00

0,00

1.960.000,00

Outras entidades

F. Centro Carne

(781.0)

1

17.480,00

34.980,00

17.490,00

0,00

69.950,00

F. Ramón Domínguez (781.0)

2

35.000,00

70.000,00

35.000,00

0,00

140.000,00

CSIC

(703.0)

1

17.459,00

34.918,00

17.459,00

0,00

69.836,00

Total

4

69.939,00

139.898,00

69.949,00

0,00

279.786,00

Redes

Universidades do SUG

UDC

3

0,00

180.000,00

180.000,00

0,00

360.000,00

USC

15

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

1.800.000,00

UVIGO

1

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

120.000,00

Total

19

0,00

1.140.000,00

1.140.000,00

0,00

2.280.000,00

Outras entidades

F. Biomédica Galicia Sur (781.0)

1

30.000,00

60.000,00

30.000,00

0,00

120.000,00

F. Novoa Santos

(781.0)

1

30.000,00

60.000,00

30.000,00

0,00

120.000,00

Total

2

60.000,00

120.000,00

60.000,00

0,00

240.000,00

Total universidades do SUG

65

0,00

4.005.000,00

4.005.000,00

2.390.000,00

10.400.000,00

Total outras entidades

10

229.939,00

499.898,00

369.949,00

220.000,00

1.319.786,00

As axudas concedidas ás universidades do SUG imputaranse ao plan de financiamento do SUG para o período 2016-2020 e as concedidas a outras entidades aos orzamentos da Axencia Galega de Innovación.

Cuarto. De acordo co artigo 10 da convocatoria, a subvención será librada á entidade beneficiaria á que pertenza o grupo de investigación, conforme á resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla no artigo 10 da convocatoria nas datas indicadas nel.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución da concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de mora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou a persoa titular da Presidencia da GAIN no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

Francisco Conde López
Presidente da Axencia Galega
de Innovación