Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Martes, 20 de decembro de 2016 Páx. 55163

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 29 de novembro de 2016 pola que se modifica o anexo I da Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Convocado o concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos (DOG núm. 211, do 7 de novembro), cómpre modificar o anexo I desta convocatoria.

Na súa virtude, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro.

O anexo I da Orde do 14 de outubro de 2016 queda redactado do seguinte xeito:

ANEXO I

Código e denominación do centro

Corpo e especialidade

Nº de vacantes

15025621. EPA Eduardo Pondal. A Coruña

597038. Educación Primaria

590006. Matemáticas

590004. Lingua Castelá e Literatura

2

2

1

15025751. EPA Santa María de Caranza. Ferrol

590011. Inglés

1

15021482. IES San Clemente. Santiago de Compostela

590011. Inglés

590053. Lingua Galega e Literatura

590004. Lingua Castelá e Literatura

590005. Xeografía e Historia

590007. Física e Química

1

1

1

1

1

15032650. EPA de Teixeiro. Curtis

590006. Matemáticas

1

27601509. EPA de Albeiros. Lugo

590006. Matemáticas

590011. Inglés

590007. Física e Química

590053. Lingua Galega e Literatura

597038. Educación Primaria

1

1

1

1

1

27020811. EPA de Bonxe. Outeiro de Rei

590008. Bioloxía e Xeoloxía

590053. Lingua Galega e Literatura

590123. Procesos e Produtos en Madeira e Moble

591204. Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble

1

1

1

1

27020823. EPA de Monterroso

32015581. EPA de Ourense

32020771. EPA do Pereiro de Aguiar

36018872. EPA Río Lérez. Pontevedra

597038. Educación Primaria

590008. Bioloxía e Xeoloxía

590010. Francés

1

1

1

36018884. EPA Berbés. Vigo

590053. Lingua Galega e Literatura

590011. Inglés

1

1

36024720. EPA Nelson Mandela. A Lama

597038. Educación Primaria

590006. Matemáticas

590011. Inglés

1

1

1

Segundo.

Ábrese un prazo de quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde para que o profesorado de ensino secundario, da especialidade de Francés, efectúe a solicitude.

Terceiro.

Os méritos alegados deben reunirse na data de finalización do prazo de presentación de instancias da Orde do 14 de outubro de 2016.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria