Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Xoves, 29 de decembro de 2016 Páx. 56479

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (3732/2014).

Eu, M. Socorro Bazarra Varela, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 3732/2014 desta sección, seguido por instancia de Enrique Vilariño Feáns contra Fogasa e Moure Pan, S.L., sobre despedimento disciplinario, a Sala do Social do Tribunal Supremo, con data do 21 de xullo de 2016, ditou a seguinte resolución:

«Desestimamos o recurso de casación para a unificación de doutrina interposto polo avogado do Estado en representación do Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) contra a Sentenza ditada o 18 de decembro de 2014 pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no recurso de suplicación 3732/2014, interposto por Enrique Vilariño Feáns contra a sentenza e auto de aclaración do Xulgado do Social número 3 dos de Santiago de Compostela, en autos número 304/2013, seguidos por instancia de Enrique Vilariño Feáns en reclamación de despedimento, contra a empresa Moure Pan, S.L. e o Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Con imposición de custas ao recorrente.

Devólvanse as actuacións ao órgano xurisdicional de procedencia, coa certificación e comunicación desta resolución.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e insírase na colección lexislativa.

Así se acorda e asina».

Para que sirva de notificación en legal forma a Moure Pan, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 1 de decembro de 2016

A letrada da Administración de xustiza