Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 9 de xaneiro de 2017 Páx. 921

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2016 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Filosofía: Coñecemento e Cidadanía.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 7 de outubro de 2016 (publicado no BOE do 26 de outubro, por Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 14 de outubro), esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Filosofía: Coñecemento e Cidadanía pola Universidade de Santiago de Compostela, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2016

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Filosofía: Coñecemento e Cidadanía
pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 4315923

Rama de coñecemento: artes e humanidades.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

18

Optativas

27

Traballo fin de máster

15

Créditos totais

60

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Módulo

Cidadanía, xustiza e democracia

OB

3

Materias obrigatorias

Signo, representación, realidade

OB

3

O concepto antropolóxico de cultura e a diversidade cultural

OB

3

Ciencia, técnica, pensamento

OB

3

Problemas de estética contemporánea

OB

3

Técnicas de traballos de investigación

OB

3

Desenvolvemento do coñecemento científico

OP

3

Materias optativas do itinerario de coñecemento e comprensión do mundo

Teorías e procesamento da información

OP

3

Mente humana

OP

3

Pensamento e discurso

OP

3

Pensamento e humanidades dixitais

OP

3

Perspectivas actuais de filosofía da historia

OP

3

Xénero e teorías feministas

OP

3

Materias optativas do itinerario de cidadanía e globalización

Éticas aplicadas

OP

3

Cosmopolitismo e cidadanía global

OP

3

Patrimonio cultural e identidade

OP

3

Pensar a economía

OP

3

Arte e cidade

OP

3

Filosofía e empresa

OP

3

Materias optativas xerais

Pensar o coñecemento

OP

3

Linguaxe, representación e comunicación

OP

3

Bioética actual

OP

3

Teoría da complexidade

OP

3

Filosofía, historia, ciencias humanas

OP

3

Arqueoloxía, antropoloxía, historia

OP

3

Nacionalidade e movementos étnicos

OP

3

Filosofía e literatura

OP

3

O malestar na filosofía contemporánea e a teoría psicanalítica

OP

3

O método etnográfico. O seu uso en humanidades e ciencias sociais

OP

3

Dialécticas entre o rural e o urbano

OP

3

Traballo fin de máster

OB

15

Traballo fin de máster

Este máster prevé dous itinerarios que non figurarán no título oficial pero si no suplemento europeo ao título (SET).

O alumno deberá cursar obrigatoriamente un dos dous módulos de itinerario.