Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 19 de xaneiro de 2017 Páx. 2927

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria e se convoca para o acto de elección de destino.

A base novena da Resolución do 10 de decembro de 2014 (DOG núm. 242, do 18 de decembro) pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria do Servizo Galego de Saúde dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes seleccionados/as, as prazas que se lles ofertan e o procedemento e prazo para que estes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación contra a Resolución do 17 de outubro de 2016 (DOG núm. 203, do 25 de outubro) pola que se fan públicos os acordos do tribunal relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar, como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 10 de decembro de 2014, modificada pola Resolución deste mesmo órgano do 24 de abril de 2015.

Segundo. Aprobar a relación de prazas que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as no proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

As prazas que se ofertan corresponden sempre a prazas básicas da correspondente categoría, de conformidade co establecido no artigo 17 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo.

Terceiro. Convocar os/as aspirantes seleccionados/as que se indican no anexo I desta resolución para que en único chamamento e acto, e pola orde que nel se establece, determinada en aplicación das bases da convocatoria, elixan destino definitivo.

O acto de elección de destino terá lugar o sábado, 4 de febreiro de 2017, ás 9.30 horas no salón de actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

O acto de elección desenvolverase consonte o seguinte procedemento:

a) As persoas aspirantes deberán comparecer provistas de documento nacional de identidade ou outro documento que acredite de modo fidedigno a súa personalidade.

b) A solicitude que formulen as persoas aspirantes será vinculante e irrenunciable.

c) Os/as aspirantes que non comparezan persoalmente poderán ser representados/as por terceiras persoas provistas de poder suficiente.

d) O/a aspirante seleccionado/a que non opte por un destino, na data e de acordo co procedemento establecido, non poderá ser nomeado/a, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. En todo caso, non serán tidas en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non elección de destino.

e) Por razóns organizativas e de limitación da capacidade do recinto, poderase limitar a presenza de persoas que acompañen o/a aspirante no acto de elección.

Cuarto. Esta resolución poderá ser impugnada polos/as interesados/as nos termos previstos na base décimo primeira da convocatoria.

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2017

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as
Médico/a de familia

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Innovación e investigación

Total

1

*373A

Muíño Vázquez, Virtudes

P

46,091

14,000

13,950

0,000

74,041

2

*857Z

Prieto Larrán, Sergio

P

33,819

14,000

20,075

0,000

67,894

3

*613S

Periscal Martínez, Huguete

P

37,228

14,000

14,100

0,020

65,348

4

*296E

Andrés Iglesias, Ramón

P

40,773

14,000

8,200

0,000

62,973

5

*781S

Piñeiro Vidal, María José

P

40,910

14,000

7,050

0,300

62,260

6

*578K

Iglesias Acevedo, María del Pilar

P

39,546

3,507

16,375

0,000

59,428

7

*421Z

Castro Balado, Eva María

P

39,137

14,000

5,025

0,400

58,562

8

*418B

Villaverde Cabaleiro, Luis

P

33,819

14,000

10,275

0,100

58,194

9

*983V

Vila Alonso, María Teresa

P

36,819

14,000

5,600

0,150

56,569

10

*427B

Camacho Cascajo, Gabriel

P

38,864

14,000

3,650

0,000

56,514

11

*216J

Muñoz García, José Luis

P

38,046

14,000

3,150

0,200

55,396

12

*784L

Prado Comesaña, María Otilia

P

35,455

14,000

5,375

0,000

54,830

13

*019D

Purriños Orgeira, María Lourdes

P

36,546

14,000

2,875

1,200

54,621

14

*263N

Saiz Rubio, María Jesús

P

34,364

14,000

6,200

0,000

54,564

15

*016B

Pousa Fernández, Patricia

P

36,137

14,000

2,850

0,000

52,987

16

*773K

Pérez Garrido, María Isabel

P

32,728

14,000

6,125

0,100

52,953

17

*623B

González Blanco, María Amparo

P

33,819

14,000

4,675

0,000

52,494

18

*274Y

Fernández González, María Esther

P

32,864

14,000

4,700

0,300

51,864

19

*406R

Guzmán Saez, María Encarnación

P

33,000

14,000

4,225

0,000

51,225

20

*639T

Rascado Sedes, Francisco

P

34,091

14,000

2,825

0,000

50,916

21

*461M

Raluy Domínguez, Juan José

P

37,228

12,115

0,300

0,000

49,643

22

*551D

González Pereiro, María Benita

P

35,046

11,525

1,300

0,000

47,871

23

*393Q

Díez Pascual, Roberto

P

29,455

5,480

12,225

0,100

47,260

24

*292C

Rionegro López, Miguel Ángel

L

45,125

14,000

22,000

0,000

81,125

25

*067Q

Pérez Fernández, Ana

L

42,750

14,000

22,000

0,000

78,750

26

*895K

Martínez Figueiras, Ángel

L

42,500

14,000

22,000

0,000

78,500

27

*266T

Pérez Souto, Marta

L

41,250

14,000

22,000

0,000

77,250

28

*381B

Nebreda Vicario, María Consuelo

L

40,000

14,000

22,000

0,150

76,150

29

*270B

Doporto Framil, Carlos Primo

L

41,875

14,000

19,800

0,000

75,675

30

*421F

Martín Díaz, Ricardo

L

41,250

14,000

20,125

0,150

75,525

31

*043R

González Vázquez, Gabriel

L

38,875

14,000

21,775

0,000

74,650

32

*054M

Gabian Pereira, Carlos

L

44,375

14,000

16,050

0,000

74,425

33

*787T

Sanjurjo Méndez, María Lidia

L

38,250

14,000

22,000

0,000

74,250

34

*366P

Gallego Laborda, María Pilar

L

38,000

14,000

22,000

0,000

74,000

35

*175S

Pérez Rojo, José Antonio

L

39,500

14,000

20,400

0,000

73,900

36

*260J

Soria Paz, María Mercedes

L

37,750

14,000

22,000

0,000

73,750

37

*652X

Guede Gallego, María Carmen

L

37,750

14,000

22,000

0,000

73,750

38

*070K

Iglesias Pérez, Eugenia

L

37,750

14,000

22,000

0,000

73,750

39

*896B

Blanco Jorge, María Jesús

L

37,500

14,000

22,000

0,050

73,550

40

*425N

Reboiro Díaz, Santiago Tomás

L

38,875

14,000

19,950

0,400

73,225

41

*286T

Pérez Laorden, Ana

L

36,875

14,000

22,000

0,000

72,875

42

*530E

Estébanez Fernández, Jesús

L

36,875

14,000

22,000

0,000

72,875

43

*093G

López Carbajales, Esther

L

36,875

14,000

21,450

0,000

72,325

44

*256B

Fernández Vieitez, María Begoña

L

38,125

12,145

22,000

0,050

72,320

45

*592F

Díaz López, Florentino

L

39,625

9,859

22,000

0,600

72,084

46

*963K

Becoña de la Torre, Francisco

L

35,875

14,000

22,000

0,000

71,875

47

*914L

Freire Picos, José Antonio

L

35,875

14,000

22,000

0,000

71,875

48

*837Z

García Fraga, José Antonio

L

44,250

14,000

12,975

0,550

71,775

49

*391Q

Torreira Queijeiro, María José

L

35,625

14,000

22,000

0,000

71,625

50

*390S

Rey Goldar, María Luz

L

35,000

14,000

22,000

0,550

71,550

51

*992M

Hurtado Hernández, Zaraida

L

41,500

14,000

15,450

0,550

71,500

52

*662G

Expósito Alfonso, María Aurora

L

35,500

14,000

21,900

0,040

71,440

53

*287C

Naveiro Millán, Juana María

L

35,375

14,000

22,000

0,000

71,375

54

*074H

Baltar Domínguez, Carlos Ramón

L

35,000

14,000

22,000

0,000

71,000

55

*920T

Carrasco Cendón, Aurora

L

35,875

13,015

22,000

0,000

70,890

56

*427D

Fandiño Carrillo, María José

L

34,875

14,000

22,000

0,000

70,875

57

*624G

Arijón Barazal, María Cristina

L

34,875

14,000

22,000

0,000

70,875

58

*769X

Lamas Otero, Sara

L

34,250

14,000

22,000

0,000

70,250

59

*798K

Bravo González, Ana Isabel

L

34,125

14,000

22,000

0,000

70,125

60

*761K

Fernández Martínez, María Angustias

L

36,875

11,135

22,000

0,000

70,010

61

*062G

Sola Ananín, Beatriz

L

50,125

14,000

5,700

0,000

69,825

62

*741L

Piñeiro Martínez, Rosalía Consolación

L

37,875

14,000

17,700

0,000

69,575

63

*601S

Fernández Soto, María Eugenia

L

33,500

14,000

22,000

0,000

69,500

64

*471X

Buján Garmendia, Sandra

L

33,500

14,000

22,000

0,000

69,500

65

*267A

Cruz Rodríguez, María Mercedes

L

37,375

9,910

22,000

0,000

69,285

66

*112M

Ramos Fernández, Carlos

L

39,875

13,635

15,750

0,000

69,260

67

*897K

Fernández Díaz, María del Pilar

L

33,000

14,000

22,000

0,000

69,000

68

*789X

Fandiño Lorenzo, Antia

L

35,625

11,200

22,000

0,000

68,825

69

*773X

Rodríguez Gómez, Margarita

L

32,625

14,000

22,000

0,050

68,675

70

*246M

López Fidalgo, María Inmaculada

L

34,500

14,000

20,100

0,000

68,600

71

*140B

Moreno Torres, María Ángeles

L

32,500

14,000

22,000

0,000

68,500

72

*966X

Ollero Losada, María Teresa

L

32,375

14,000

22,000

0,000

68,375

73

*598E

Arca Pichel, María del Carmen

L

32,375

14,000

22,000

0,000

68,375

74

*542K

Artabe Noya, Roberto Fernando

L

33,375

12,835

22,000

0,000

68,210

75

*650N

Rivas Azurmendi, Pablo

L

32,500

13,703

22,000

0,000

68,203

76

*336F

Portela Carreiro, Julio

L

31,875

14,000

22,000

0,300

68,175

77

*796H

Martínez López, Paula

L

42,000

14,000

12,150

0,000

68,150

78

*898L

Rodríguez Posada, María

L

32,500

14,000

21,300

0,000

67,800

79

*418M

Rodríguez Corral, Eva María

D

35,000

14,000

17,700

0,000

66,700

80

*637E

Rodríguez Ramos, Ana María

D

35,875

7,017

21,575

0,000

64,467

81

*961J

Abdulkadir Kurdi, Ghassan

D

35,250

6,585

22,000

0,000

63,835

82

*398F

Méndez Besada, María Consuelo

D

32,375

8,450

22,000

0,000

62,825

* «O número de DNI do/da aspirante seleccionado/a amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal».

ANEXO II

Destinos que se ofertan
Médico/a de familia

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Quenda

Nº de prazas

13000541

EOXI da Coruña

Camariñas

Camariñas

Mañá

1

14800540

EOXI da Coruña

Carballo PAC

Carballo

1

16900540

EOXI da Coruña

Cee PAC

Cee

2

23700541

EOXI da Coruña

Fisterra

Fisterra

Mañá

2

27800541

EOXI da Coruña

Laxe

Laxe

Mañá

1

35700541

EOXI da Coruña

Muxía

Muxía

Mañá

1

7100542

EOXI de Ferrol

As Pontes

As Pontes de García Rodríguez

Tarde

1

16700540

EOXI de Ferrol

Cedeira PAC

Cedeira

2

22900540

EOXI de Ferrol

Fene PAC

Fene

2

23300540

EOXI de Ferrol

Ferrol PAC

Ferrol

1

35800542

EOXI de Ferrol

Narón

Narón

Tarde

2

47200540

EOXI de Ferrol

Pontedeume PAC

Pontedeume

1

1300540

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada PAC

A Estrada

1

10900540

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro PAC

Boiro

2

26700542

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Lalín

Tarde

1

26800540

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín PAC

Lalín

1

31200541

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Melide

Mañá

1

31300540

EOXI de Santiago de Compostela

Melide-Toques-Santiso PAC

Melide

1

35300540

EOXI de Santiago de Compostela

Muros PAC

Muros

1

37400540

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

Noia

1

41600540

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes PAC

Ordes

1

50700541

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Ribeira

Mañá

1

50700542

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Ribeira

Tarde

1

51500541

EOXI de Santiago de Compostela

Rodeiro

Rodeiro

Mañá

1

54300540

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba PAC

Santa Comba

1

55900540

EOXI de Santiago de Compostela

Silleda PAC

Silleda

1

18800540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Chantada PAC

Chantada

2

30900540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Meira PAC

Meira

1

33200540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

Monforte de Lemos

2

44600540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Palas de Rei PAC

Palas de Rei

2

43700540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei PAC

Outeiro de Rei

1

55500541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Folgoso do Courel

Mañá

1

61400540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba PAC

Vilalba

1

63100542

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Tarde

1

1900541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Gudiña

A Gudiña

Mañá

1

4000541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Veiga

A Veiga

Mañá

1

16000540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castro Caldelas PAC

Castro Caldelas

1

38100540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

O Barco de Valdeorras

2

38500542

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

O Carballiño

Tarde

1

43400540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

Ourense

5

53900541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Xoán de Río

San Xoán de Río

Mañá

1

59800540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

Verín

3

60100540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Viana do Bolo PAC

Viana do Bolo

2

1700543

EOXI de Vigo

A Guarda

A Guarda

Desprazable

2

1800540

EOXI de Vigo

A Guarda PAC

A Guarda

1

6900541

EOXI de Vigo

As Neves

As Neves

Mañá

1

14000540

EOXI de Vigo

Cangas-Moaña PAC

Cangas

1

32000542

EOXI de Vigo

Moaña

Moaña

Tarde

1

46400542

EOXI de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Tarde

1

46500540

EOXI de Vigo

Ponteareas PAC

Ponteareas

3

47800542

EOXI de Vigo

Porriño

O Porriño

Tarde

1

58100540

EOXI de Vigo

Tui PAC

Tui

3

58700540

EOXI de Vigo

Val Miñor PAC

Nigrán

1

13300542

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Cambados

Tarde

1

13400540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

Cambados

2

39500540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

O Grove

1

55000540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

Sanxenxo

3