Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2017 Páx. 4914

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo de prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Visto o acordo subscrito pola comisión negociadora do III Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo, con data do 13 de decembro de 2016, e de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, a Secretaría Xeral de Emprego

ACORDA:

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010.

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaría xeral de Emprego

ANEXO

Tendo sido suspendidas, con carácter temporal, as negociacións do III Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo, e segundo o previsto no artigo 86 do Estatuto dos traballadores, a Comisión Negociadora acorda expresamente a prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo (publicado no DOG do 27 de xullo de 2007) ata o 31 de decembro de 2017. No caso de que nesa data se reiniciaren as negociacións e a mesa de negociación acadar un acordo previo procederase a unha prórroga expresa ata a publicación no DOG do III convenio colectivo que substituirá o II convenio colectivo.

As partes negociadoras, por maioría, manifestan a súa intención de manter as conversas precisas para poder reiniciar as negociacións do III Convenio colectivo do PAS laboral da Universidade de Vigo.