Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2017 Páx. 5208

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

En virtude da Resolución do 26 de outubro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 208, do 2 de novembro de 2016, aprobáronse as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

Unha vez transcorrido o prazo regulamentario para a presentación de reclamacións sobre as ditas relacións de persoas admitidas e excluídas, de conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 25 de febreiro de 2016 (DOG núm. 45, do 7 de marzo), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2017

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO
Relación de persoas aspirantes excluídas

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abelleira Fraga, Laura

44822518A

80

Abraldes Lorenzo, Nicolás

77005261L

81

Alcaire Martín, José Rafael

36012809F

81

Alonso Graña, Francisco José

44084617B

80

Alonso Rodríguez, Aarón

53974718C

80

Álvarez Barbosa, Raquel

77003367B

80

Álvarez Domínguez, Isaac

35577598W

81

Amiano Pardo, Miguel

53305574S

80

Ares Ferrín, Antonio

35293607S

81

Arias Martínez, Beatriz

34265876Q

80

Bacelar Teruelo, Francisco José

73240857W

70, 75, 81

Bacelo Veloso, Ismael

35575182R

80

Bahillo Comesaña, M. del Carmen

36043425X

81

Barbazán Sueiro, Susana

44816604T

80

Barcala Castro, Germán

36171787D

80

Barral González, Diana

35479948X

80

Barreiro Rodríguez, Héctor

77461970V

80

Bastón Suárez, Carlos

47385247A

80

Biurrun González, Francisco Javier

32775410L

80

Blanco Delgado, Alberto

44492839Y

80

Blanco Ramos, Hilda

45873996J

80

Braña López, Graciano Marcos

32826701C

81

Braña López, José Rubén

32826698V

70, 75, 81

Carballeira Nieto, Eva

76411225G

81

Carballido Graña, Paulino

33292713Y

80

Carballo Varela, Adrián

53116553P

80

Carnero Rodríguez, María Teresa

34979274T

80

Carpetano García, Beatriz

47414180W

70, 75, 81

Carrera Abalde, Aida

39450138D

80

Ver PDF

Ver PDF

75

Ces Fragoso, Noemi

58003989J

80

Chamorro Prado, Paula

36171735A

80

Chao Toimil, Constantino

32656587Z

70, 75, 81

Chorén Miguel, Millán

35454176K

80

Cotelo Vázquez, Alberto

47366915W

81

De la Fuente Maestre, Marta

32688061R

80

Domínguez Sieira, Emilio Jesús

44849462Z

80

Dopazo Iglesias, Adrián

44454736Z

70, 75, 81

Doval Cachaza, Alberto Manuel

47379108M

80

Dulanto Gómez, Cecillia

45847353G

71, 75

Fanego Pereira, Adrián

34636180C

80

Fernández Domínguez, Mónica

35316797K

80

Fernández Eiros, María Soledad

76567026A

80

Fernández López, Ramón

33539406R

80

Fernández Muíños, Paula

36138665F

81

Fernández Pérez, Iria María

53175617P

81

Fernández Rosales, Silvia

78735594Q

80

Fernández Vieites, Olga Rosario

32813809P

80

Fuentes Pena, Roi

45907832Q

80

Gallego Estremera, Ana María

33268089S

80

García García, Débora

47363895H

80

García García, Martín

47404597X

80

García Rodríguez, Pablo

71741247S

80

García-Armero Tuñas, Xavier

46901682J

80

Garrido Souza, Manuel

48116449N

80

Gayoso Grandío, Isidro

76572409G

80

Generelo Esteban, David

18036929F

80

Gil Carballa, Juan Diego

53178844S

80

Gómez Cao, Xosé Anxo

33269653S

81

Gómez Rico, María Mercedes

33295291P

80

Gómez Rodríguez, Carolina

44078075R

80

González Díaz, Alberto

36110505E

70, 76

González Neira, Xudit

44472916R

80

González Roade, Rubén

36092245R

80

González Vidal, María Jesús

32751678T

71, 75

Guarddon Villalba, David

50106690V

80

Herrero Prieto, Claudia

46095484B

80

Lamas Ares, María Berta

36013494W

75

Lema Tilve, Aloia

44824672H

70, 75, 81

López Baamonde, Sabela

33552840A

81

López Frieiro, Isabel

32721575G

80

López Mallou, Javier

44813167J

80

López Romero, Carlos Alejandro

53168478E

80

Lorenzo Castro, Isabel

36117422Q

81

Lourido Poceiro, Francisco Javier

77418964K

81

Madueño Fernández, José Antonio

80158284H

70, 75, 81

Mariño Díaz, Laura

35587044H

80

Martín García, Alberto

71941508S

70, 75, 81

Martín Muñoz, Francisco

36122644V

81

Martínez Fernández, Gerardo

36171989G

80

Martínez Fontenla, Eva

36144875F

81

Ver PDF

Ver PDF

75

Martínez Lema, Mercedes

79326783J

80

Mena Rodríguez, Gloria

53301038X

80

Merino Urizar, Matilde

36121651J

80

Miguens Piñeiro, María Dolores

35459187H

80

Mondelo Rodríguez, Rosana

76623624K

81

Noya Fraga, María José

76363458P

80

Ocampo Carracelas, Begoña

53175921J

81

Ochoa González, Pablo

53558269D

80

Oliveira Álvarez, Marcial

76747343T

70, 75, 81

Ortiz Benito, Aarón

46796012M

80

Otero González, Aitor

34879446S

80

Oya Ferreira, Anais

35576694H

80

Patiño Alende, Manuel Alberto

34887568H

80

Peón Camino, José Luis

44807600N

70, 75, 81

Pérez Domínguez, Jonatan

35572005K

81

Pérez Rey, Elvira

33289997G

80

Pernas Valle, Borja

33558032C

81

Prego Vázquez, Olga

47366395B

80

Rábade Ocampo, Lorena

54128529F

81

Rebollo de la Fuente, Bruno

44473891X

81

Redondo Castro, Rubén

32709240C

81

Rellan López, Eduardo

71518971B

71, 75

Rey Diego, Miguel Ángel

35308981W

80

Rey Romero, Manuel

76511839Q

70, 75, 81

Rivera Muñoz, Elena

52363453C

80

Rodríguez Álvarez, David

76720202E

80

Rodríguez Carracedo, Óscar

35580980A

71, 76

Rodríguez Comesaña, José Ramón

53178268Z

81

Rodríguez Corral, Manuel

78789630W

80

Rodríguez Dean, José Ignacio

34953190K

80

Rodríguez Fernández, Patricia

32669349B

80

Rodríguez López, Iago

32717227A

80

Sabas Álvarez, Eva

44487690D

80

Sánchez Díaz, Guillermo

45094245P

80

Sánchez García, Beatriz

53566980A

70, 75

Santos Rey, Francisco Javier

35458887V

80

Seoane Rosende, Carina

44089526K

80

Sertal Barreiro, Eduardo

36062461W

81

Sierra Bermúdez, Enrique

76582269C

80

Torreira Ulla, Alberto

78794472Z

80

Torres Rodríguez, María

34259975A

70, 75, 81

Valdés Eirín, Jaime

76815816W

80

Valdés López, Aurora

34923064W

81

Varela Castro, Ángel Manuel

76345348E

80

Vázquez López, Jonatan

34275846G

81

Vázquez Viña, José Luis

33305373Q

70, 75, 81

Vidal Ferreiro, Alejandro

44825472J

80

Vila Lado, María Luisa

32824368X

80

Vilchez López, Paola

35625360Q

80

Villar Mariño, Cristina

45861234Q

70, 75, 81

Viqueira Veiras, Jaime

36076654G

80

Vizoso Castro, Álvaro

32684733P

80

Yordanov Stanchev, Stanimir

X7743393Y

70, 75, 81

Código

Descrición

70

Certificado discapacidade non presentado

71

Certificado discapacidade non cotexado

72

Certificado discapacidade con cotexo non válido

75

Ditame técnico facultativo non presentado

76

Ditame técnico facultativo non cotexado

77

Ditame técnico facultativo con cotexo non válido

80

Non cumprir o requisito da base 1.2.1.

81

Non presenta solicitude nun rexistro