Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 10 de febreiro de 2017 Páx. 6645

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 20 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) e para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Ordenación Forestal, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de maio de 2016 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) e para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2017

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO

– Convocatoria.

Orde do 20 de maio de 2016 (DOG núm. 105, do 3 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) e para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

– Programa e crédito orzamentario.

Esta orde financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.561A.770.0 por un valor total de 3.297.023,08 euros, distribuídos nas seguintes anualidades: 1.813.362,70 euros en 2016, e 1.483.660,38 euros en 2017. Financiarase integramente con cargo ao Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia, cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao 75 %.

– Finalidade.

Execución de proxectos dos grupos operativos da AEI e apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.

– Beneficiarios, proxectos e contías.

Expediente nº

Título

Beneficiario

CIF

Axuda concedida (euros)

2016

2017

Axuda total

Feader 2016/20A

Implantación dos sistemas de produción de diferentes polos campeiros segundo manexo nas explotacións avícolas artesanais

Federación de Razas Autóctonas de Galicia

G32280729

60.272,00

54.924,00

115.196,00

Feader 2016/12A

ADHELIX: Cultivo intensivo de caracol de xardín

Agaca

F15156557

34.800,00

18.480,00

53.280,00

Feader 2016/21A

Optimización da alimentación e o manexo da raza autóctona cachena e creación de novos produtos

Jorge Ánguez Grases

46566429P

33.925,78

66.202,62

100.128,40

Feader 2016/02A

Biorestaura: «Proxecto de optimización do proceso de elaboración de substratos orgánicos para a restauración de terreos marxinais»

Xiloga, S.L.

B36840387

90.312,21

63.009,31

153.321,52

Feader 2016/01A

Concentración de labores agrícolas tras o deseño e fabricación dunha hidrosementeira de xurro

Calfensa Proyectos, S.L.

B27182682

11.472,76

66.807,57

78.280,33

Feader 2016/10A

Desenvolvemento de novos produtos funcionais vexetarianos a base de cabaza e/ou nabo. Definición da súa pegada de carbono

Fiablone, S.L.

B27790609

15.162,40

59.399,60

74.562,00

Feader 2016/24A

EIRABIO: Explotación agraria modelo, ecolóxica e multidisciplinar para a posta en valor e tipificación de produtos agrogandeiros autóctonos mediante a tecnificación de métodos de manexo e elaboración tradicionais e sustentables

Cume do Avia, S.C.G.

F32337123

13.640,00

144.610,85

158.250,85

Feader 2016/22A

Obtención de viños doces dos seus destilados e vinagres de alta calidade de vides autóctonas galegas

Bodegas Campante, S.A.

A32011843

22.505,24

21.027,20

43.532,44

Feader 2016/11A

Castaña BigData

Boibel Forestal, S.L.

B15492705

78.678,40

51.126,40

129.804,80

Feader 2016/03A

Ferramentas TIC para o soporte do open cost no sector da planta ornamental en Galicia

Comercializadora de plantas de Galicia, S.L.

B36475325

33.604,43

55.687,20

89.291,63

Feader 2016/05B

Integración de datos multiespectrais e agroclimáticos na xestión dunha viña como apoio á toma de decisións en viticultura de precisión

3edata Ingeniería Ambiental, S.L.

B27476498

5.809,87

22.085,82

27.895,69

Bodegas Terras Gauda, S.A.

A36108900

25.791,18

7.483,76

33.274,94

Misión Biolóxica de Galicia (CSIC)

Q2818002D

9.920,77

25.768,20

35.688,97

USC

Q1518001A

878,39

4.948,39

5.826,78

Seresco, S.A.

A33011826

18.060,70

27.857,47

45.918,17

Feader 2016/06B

e-Monte. Plataforma innovadora de compra/venda de lotes de madeira entre propietarios forestais e empresas

Clúster da madeira e o deseño de Galicia

G32290439

3.802,54

8.677,12

12.479,66

E-monte Solucións Forestais, S.R.L.

B70454624

2.132,70

24.064,14

26.196,84

Manuel Graña Golán

33228658Y

150,00

650,00

800,00

USC

Q1518001A

0,00

16.329,89

16.329,89

Feader 2016/07B

Creación dunha metodoloxía para optimizar a produción de carne de tenreiros procedentes de Agrigga Carne, S.C.G.

Agrigga Carne, S.C.G.

F70490370

35.241,89

31.244,00

66.485,89

CTC

G32273427

27.127,14

20.450,00

47.577,14

Matadero Gen. Frigorífico Baixo Miño, S.L.

FB36041739

18.706,00

15.806,00

34.512,00

Feader 2016/12B

Mellora da produción e da calidade proteica das forraxes mediante o desenvolvemento de técnicas que incrementen a eficiencia na utilización do nitróxeno

Coop. Agraria Provincial da Coruña, S.C.G.

F15000177

27.914,00

26.536,00

54.450,00

Ingacal

Q1500322A

8.255,15

36.236,47

44.491,62

Ganadería Iglesias, S.A.T. 1040 XUGA

V15723950

7.832,00

393,53

8.225,53

Cooperativa San Estebo de Quintas

F15018229

7.400,00

0,00

7.400,00

Feader 2016/20B

Granxas de leite galegas en harmonía coa natureza e biodiversidade agraria

Agaca

F15156557

10.767,00

3.186,53

13.953,53

Casa Grande de Xanceda, S.A.T.

V15934912

8.300,00

1.200,00

9.500,00

Calfensa Proyectos, S.L.

B27182682

28.958,00

20.500,00

49.458,00

Ingacal

Q1500322A

14.450,00

7.924,67

22.374,67

Feader 2016/23B

Viabilidade do aproveitamento integral dos bosques de castiñeiros da cooperativa

Agaca

F15156557

7.644,94

1.963,15

9.608,09

Amarelante, S.C.G.

F32438426

12.487,08

11.406,53

23.893,61

CTC

G32273427

11.879,04

12.911,29

24.790,33

UVIGO

Q8650002B

13.545,00

5.769,03

19.314,03

IXP Castaña de Galicia

V70206974

2.000,00

1.000,00

3.000,00

Feader 2016/24B

Posta a punto da técnica de rega por goteo como base para a produción sustentable dos cultivos na Limia

Enxeñería e Xestión Agrorural Azul e Verde, S.L.

B32298796

29.042,70

52.824,65

81.867,35

Feader 2016/29B

Novas alternativas de cultivo para a comarca da Limia

Adegal

G32440455

3.856,39

18.413,29

22.269,68

CTC

G32273427

14.245,00

28.801,92

43.046,92

Coren

F32001976

8.372,67

7.370,05

15.742,72

Almacenes Gamallo

B32145013

22.229,95

10.682,88

32.912,83

Avelino Santana García

44445832B

21.000,00

10.500,00

31.500,00

Feader 2016/32B

O Dourado Verde

Resega Montes, S.L.

B32450538

42.961,38

21.561,36

64.522,74

MVMC Coto de San Cibrao

V32217580

535,71

2.464,29

3.000,00

CTC

G32273427

5.900,00

3.100,00

9.000,00

Agaca

F15156557

1.950,00

1.050,00

3.000,00

UVIGO

Q8650002B

6.825,00

3.675,00

10.500,00

Feader 2016/48B

Estudo dunha planificación moderna dunha plantación de castiñeiros para froito en ecolóxico

Auriensis Selectum, S.L.

B32436032

30.700,00

17.289,09

47.989,09

Enxeñería e Xestión Agrorural Azul e Verde, S.L.

B32298796

21.881,73

2.803,22

24.684,95

CTC

G32273427

13.989,50

19.767,96

33.757,46

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

29.864,72

14.564,41

44.429,13

Feader 2016/50B

Deseño dunha aplicación informática para a mellora da xestión de terras nas cooperativas gandeiras

ADR Mariñas-Betanzos

G70180807

34.066,54

20.066,33

54.132,87

Cusoviame, S.C.G.

F15025810

2.544,32

1.246,67

3.790,99

USC

Q1518001A

12.334,71

3.662,27

15.996,98

UDC

Q6550005J

275,86

18.942,53

19.218,39

Ingacal-CIAM

Q1500322A

240,00

9.613,33

9.853,33

Feader 2016/54B

Alternativas para a bioxestión de xurro de porcino para a fertilización agrícola

Coren

F32001976

77.831,29

57.428,30

135.259,59

Feader 2016/55B

Deseño de ferramentas para o impacto sobre o medio natural nas aplicacións de xurro de explotacións de porcino

ADR Mariñas-Betanzos

G70180807

78.107,17

15.826,00

93.933,17

USC

Q1518001A

8.155,09

11.936,00

20.091,09

Concello de Abegondo

P1500100A

300,00

4.961,67

5.261,67

Ingacal-CIAM

Q1500322A

4.000,00

16.424,33

20.424,33

Agaca

F15156557

1.045,45

2.631,00

3.676,45

Feader 2016/58B

Valorización do aproveitamento silvo-pascícola en montes como ferramenta de prevención de incendios e de control do combustible

Asociación Agraria de Galicia

G94114675

48.764,00

131.235,00

179.999,00

Feader 2016/59B

Proxecto leite plus: valorización do leite de vacún producido en explotacións ecolóxicas e convencionais de Galicia

LIGAL

G15228141

47.450,27

25.688,01

73.138,28

Ingacal-CIAM

Q1500322A

18.399,25

11.643,30

30.042,55

Agaca

F15156557

3.679,14

1.716,93

5.396,07