Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 14 de febreiro de 2017 Páx. 6955

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

EDICTO do 30 de xaneiro de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican as resolucións ás persoas interesadas en procedementos xestionados nesta xefatura territorial, relativos ao expediente 529/X/94 e setenta e nove máis.

De conformidade coa disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, intentada a notificación de resolucións ditadas pola xefa territorial no último domicilio dos interesados sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas citadas no anexo para que no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado, comparezan persoalmente ou debidamente representados na Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Política Social, no Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (avenida Salvador de Madariaga, nº 9, 1º andar, A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas para teren coñecemento do contido do dito requirimento, advertíndoas de que, de non facerse así, se terán por notificadas cos efectos que se indican no anexo.

Son informadas de que contra as ditas resolucións, que esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer reclamación previa á vía xurisdicional social, perante esta xefatura territorial, dentro dos 30 días seguintes ao da data de recepción da notificación, segundo o disposto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social (BOE do 11 de outubro).

A Coruña, 30 de xaneiro de 2017

María Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Apelidos e nome

DNI/NIE

Nº expte.

Resolución

Ares Couceiro, Gloria

32462150L

529/X/94

Sen modificación

Balseiro Pardo, María Eva

76413994J

2244/X/95

Extinción

Bardanca Recarey, Manuel

32244139W

1139/X/99

Rehabilitación

Barro Rodeiro, María Teresa

32544899Z

205/I/01

Sen modificación

Barrul Barrul, María

41947382M

12/X/10

Suspensión

Blanco Riveiro, Carlos

35469565T

109/I/13

Suspensión

Caamaño Vidal, María del Carmen

32284402S

1495/X/02

Suspensión

Cabral Silva, Escolástica

50892160Z

551/X/15

Extinción

Calo Leis, Nieves

76354774H

323/X/10

Modificación

Calvete Teijido, Antonio

32831196F

60/X/93

Suspensión

Camacho Gabarres, Sagrario

32705963D

195/I/14

Estimación

Carro Rioboo, Isabel

33193469F

456/X/15

Modificación

Castro Tejero, María Alicia

34539751F

469/X/07

Suspensión

Codesal Sánchez, María Isabel

32376666A

782/X/14

Suspensión

Cortizo Álvarez, Francisco José

47389517H

289/I/15

Sen modificación

Cruillas Rivero, Milton Pedron

49918847S

281/X/16

Extinción

Deive Franco, Andrés G.

34557819C

1173/I/01

Sen modificación

Del Val Espinoza Nieto, Catalina

78811259B

895/X/11

Modificación

Dos Santos Pintos Tapadas, Carlos

X7525788G

603/X/12

Extinción

Fernández Romaus, Josefa

32590431Y

157/I/07

Suspensión

Gabarri Borja, Asunción

32425127A

422/I/02

Suspensión

García Ferreiro, Otilia

76466319J

873/X/08

Modificación

Gayoso Fernández, María Ángeles

32632220G

151/I/10

Suspensión

Hermida Candame, José Manuel

32392983J

492/X/14

Extinción

Hernández Hernández, Ana Eva

12767788M

499/I/16

Concesión

Jiménez Abreu, Casilda

49667930M

196/I/15

Extinción

Jiménez Barrul, Laura

53534560J

504/I/16

Concesión

Jiménez Jiménez, José Antonio

47350489K

89/I/08

Sen modificación

Lamas López, María Esperanza

47438498D

280/X/16

Extinción

López Figueiras, José

32778609K

765/X/99

Modificación

Lorenzo Carreira, Concepción

32773717M

655/I/15

Denegación

Loureda Loureiro, Arturo José

45554335Y

352/I/16

Denegación

Mallo Cao, José

33281875R

203/I/14

Suspensión

Lamas Martínez, María Luz

34931664T

414/I/16

Denegación

López Bouzas, Juan José

47378015Q

321/I/16

Caducidade

López Calo, Juan Carlos

32843769E

350/I/16

Concesión

Lorenzo Vázquez, Francisco Javier

34958023R

259/I/15

Suspensión

Mañana Souto, Nieves

32347642M

755/X/11

Sen modificación

Martínez Fernández, Mónica

32671446S

1144/I/99

Sen modificación

Martínez Pérez, María Dolores

76413126L

15/X/94

Extinción

Martínez Reguera, Fernando Luis

35252365N

755/X/16

Concesión

Martínez Serrano, Juan Ramón

19099603N

110/I/07

Suspensión

Medraño Correa, Julio

35305768D

468/I/16

Concesión

Méndez Pardo, José

32344231K

117/X/13

Suspensión

Méndez Prego, Daniel

47365135Q

621/I/12

Sen modificación

Moncada Pereira, Jaime Delio

32379283K

270/X/14

Suspensión

Monteiro Monteiro, Sotero

32697018B

534/I/16

Denegación

Moraña García, María Dolores

52454703Y

671/X/16

Sen modificación

Morua Morna, Óscar

47352388B

60/I/04

Suspensión

Núñez Arias, José Manuel

32653188L

34/I/13

Suspensión

Pan Sánchez, Mercedes

76314481K

453/X/15

Modificación

Pan Filgueiras, Fernando

32764668H

1097/I/02

Sen modificación

Pérez Balsas, Carmen

32334004Y

1738/I/96

Modificación

Pérez Salegui, Antonia María

53796169C

39/I/16

Sen modificación

Piñón Gato, Otilia

76399368S

1326/I/01

Modificación

Piñón López, Silvia María

32683026A

536/I/16

Denegación

Pires Gracio, Mario Gil

X3932433P

360/X/16

Desistencia

Porteiro Filgueiras, Jaime

53304730E

585/I/13

Sen modificación

Pujazon Trisac, Ismael

44216731J

347/I/14

Sen modificación

Quintiana Pérez, María Mercedes

32641029G

489/I/01

Suspensión

Rama Vigo, Francisco José

53168161G

450/I/16

Concesión

Ramos Gómez, María

34591819A

536/X/13

Suspensión

Ramudo Pernas, Ramón

32309241Z

588/X/10

Extinción

Raña Sánchez, Eva María

32829410S

156/I/13

Extinción

Rey Cotelo, María Carmen

32407998D

453/X16

Caducidade

Rodríguez Rodríguez, Pilar

76351916N

778/I/09

Modificación

Rodríguez Vázquez, Esclavitud

32777717A

200/X/13

Extinción

Sánchez Díez, María Ángeles

33271066W

1092/I/04

Modificación

Santos Canosa, Agustín Javier

32834239Z

69/I/16

Extinción

Sobrido Brión, Manuela

33087416F

1394/X/00

Sen modificación

Sow S/S, Gallo

X9969555K

62/I/15

Sen modificación

Suárez Insua, María del Carmen

47380581Y

258/X/15

Extinción

Torres Rodríguez, Daniel

32713791V

86/I/14

Sen modificación

Vázquez García, Marcos

44810199N

2749/I/96

Suspensión

Vázquez Varela, Anunciación

32353179E

300/X/16

Modificación

Velázquez Morán, Carlos Tristán

58038400Q

9/I/16

Modificación

Viejo Martínez, Manuel

32414391P

1959/I/97

Suspensión

Villar Villar, Josefa

79316156N

1053/X/97

Extinción

Villaverde Trillo, Consuelo

33060850Y

574/X/16

Concesión

Viqueira Iglesias, Lourdes

33215313R

401/X/16

Caducidade