Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 14 de febreiro de 2017 Páx. 6971

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2017 pola que se fai pública a formalización da contratación de servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico para a súa realización en empresas galegas, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 % no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 3, tema prioritario 4.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, dáse publicidade á formalización da seguinte contratación:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Subdirección de Servizos Xurídicos.

c) Número de expediente: PA 4/15.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.igape.es/contratatacions.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico para a súa realización en empresas galegas, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 % no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 3, tema prioritario 4.

c) Lote (se é o caso):

– Lote 1: servizos de análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora en empresas da provincia da Coruña.

– Lote 2: servizos de análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora en empresas da provincia de Pontevedra.

– Lote 3: servizos de análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora en empresas das provincias de Lugo e Ourense.

– Lote 4: servizos de mellora da xestión financeira e procura de financiamento.

– Lote 5: servizos de optimización dos procesos de produción e cadea loxística.

– Lote 6: servizos de asesoramento para o relanzamento comercial.

– Lote 7: servizos de implementación de xestión por procesos.

– Lote 8: servizos de mellora da imaxe e comunicación empresarial.

– Lote 9: servizos de desenvolvemento estratéxico integral da empresa.

– Lote 10: servizos de elaboración de plans e protocolos de empresa familiar.

– Lote 11: servizos de identificación de redes de cooperación e socios.

– Lote 12: servizos de asesoramento para a redefinición de negocio.

– Lote 13: servizo de control, avaliación e difusión do programa.

d) CPV (referencia de nomenclatura):

– Lotes 1-13: 79400000-8.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG, BOE e DOUE.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: 10.12.2015, 3.12.2015 e 26.11.2015.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: procedemento aberto.

4. Valor estimado do contrato: 4.498.800 euros máis 944.748 euros, total: 5.443.548 euros.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 1.874.500 euros.

b) Importe total: 2.268.145 euros.

6. Formalización do contrato:

Lote 1. Servizos de análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora en empresas da provincia da Coruña.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 7.10.2016.

c) Contratista: Estratega Consulting Global, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 120.000 euros.

2º. Importe total: 145.200 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 2. Servizos de análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora en empresas da provincia de Pontevedra.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 14.10.2016.

c) Contratista: OBZ S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 120.000 euros.

2º. Importe total: 145.200 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 3. Servizos de análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora en empresas das provincias de Lugo e Ourense.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 14.10.2016.

c) Contratista: Deloitte, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 67.500 euros.

2º. Importe total: 81.675 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 4. Servizos de mellora da xestión financeira e procura de financiamento.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 6.10.2016.

c) Contratista: Arxon Estrategia, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 143.000 euros.

2º. Importe total: 173.030 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 5. Servizos de optimización dos procesos de produción e cadea loxística.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 14.10.2016.

c) Contratista: Teamandtime Solutions, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 238.000 euros.

2º. Importe total: 287.980 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 6. Servizos de asesoramento para o relanzamento comercial.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 6.10.2016.

c) Contratista: Teamcon Group, S.L. (International Team Consulting).

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 187.000 euros.

2º. Importe total: 226.270 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 7. Servizos de implementación de xestión por procesos.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 7.10.2016.

c) Contratista: Serviguide Consultoría, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 182.000 euros.

2º. Importe total: 220.220 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 8. Servizos de mellora da imaxe e comunicación empresarial.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 11.10.2016.

c) Contratista: Estrategia y Organización, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 82.500 euros.

2º. Importe total: 99.825 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 9. Servizos de desenvolvemento estratéxico integral da empresa.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 10.10.2016.

c) Contratista: Dirección por Implicación, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 425.000 euros.

2º. Importe total: 514.250 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 10. Servizos de elaboración de plans e protocolos de empresa familiar.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 17.10.2016.

c) Contratista: De Iure Abogados, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 65.000 euros.

2º. Importe total: 78.650 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 11. Servizos de identificación de redes de cooperación e socios.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 11.10.2016.

c) Contratista: Inova Consultores en Excelencia e Innovación Estratégica, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 75.000 euros.

2º. Importe total: 90.750 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 12. Servizos de asesoramento para a redefinición de negocio.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 11.10.2016.

c) Contratista: UTE Inova, S.L. e Serviguide Consultoría, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 97.500 euros.

2º. Importe total: 117.975 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 13. Servizo de control, avaliación e difusión do programa.

a) Data de adxudicación: 14.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 11.10.2016.

c) Contratista: Estrategia y Organización, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 72.000 euros.

2º. Importe total: 87.120 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica