Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 14 de febreiro de 2017 Páx. 6969

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2017 pola que se fai pública a formalización da contratación de servizos de soporte e mantemento correctivo, evolutivo, adaptativo e perfectivo do sistema de xestión económico-financeira (SXEF).

En cumprimento do disposto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, dáse publicidade á formalización da siguiente contratación:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Complexo Administrativo San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Subdirección de Servizos Xurídicos.

c) Número de expediente: PA 5/15.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.igape.es/contratatacions

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizos de soporte e mantemento correctivo, evolutivo, adaptativo e perfectivo do sistema de xestión económico-financeira (SXEF) do Igape

c) Lote (se é o caso): non procede.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 72240000-9, 72590000-7.

e) Acordo marco (se procede):

f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede):

g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG; BOE e DOUE.

h) Data de publicación do anuncio de licitación: 4.1.2016; 23.12.2015 e 22.12.2015.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato:

Importe da vixencia inicial: 378.000 € máis 79.380 de IVE e 378.000 € máis 79.380 de IVE para a prórroga. Total: 756.000 € máis 158.760 € de IVE, total: 914.760 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 378.000 euros.

b) Importe total: 457.380 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 24.5.2016.

b) Data de formalización do contrato: 28.6.2016.

c) Contratista: Natica, Sistemas de Información, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

1º. Importe neto: 378.000 euros.

2º. Importe total: 457.380 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica