Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 15 de febreiro de 2017 Páx. 7557

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se fai pública a formalización do contrato administrativo da obra de mellora e rehabilitación e posta en valor dos espazos públicos: parque público Manuel de Blas, confluencia das rúas do Peligrín, do Miño e avenida de Sarria; fonte situada na confluencia das rúas do Miño e avenida de Sarria (Portomarín-Lugo).

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 44/2016 U.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=60844

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: obra.

b) Descrición: mellora e rehabilitación e posta en valor dos espazos públicos: parque público Manuel de Blas, confluencia das rúas do Peligrín, do Miño e avenida de Sarria; fonte situada na confluencia das rúas do Miño e avenida de Sarria (Portomarín-Lugo).

c) CPV (referencia de nomenclatura): 45233250-6.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

4. Valor estimado do contrato: 121.871,25 €.

5. Orzamento base de licitación: importe neto: 121.871,25 €; importe total: 147.464,21 €.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 23 de decembro de 2016.

b) Data de formalización do contrato: 27 de decembro de 2016.

c) Adxudicataria: Construcciones Boalva, S.L.

d) Importe de adxudicación: importe neto: 91.890,92 €; importe total con IVE: 111.188,01 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2017

María Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio