Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 15 de febreiro de 2017 Páx. 7555

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se fai pública a formalización do contrato administrativo da obra de intervencións nas prazas da Catedral, dos Muíños de Arriba, cruzamento de San Lázaro, de San Juan e de Noriega Varela en Mondoñedo (Lugo).

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 45/2016 U.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=62688

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: obra.

b) Descrición: intervencións nas prazas da Catedral, dos Muíños de Arriba, cruzamento de San Lázaro, de San Juan e de Noriega Varela en Mondoñedo (Lugo).

c) CPV (referencia de nomenclatura): 45233250-6.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado sen publicidade.

4. Valor estimado do contrato: 129.960,07 €.

5. Orzamento base de licitación: Importe neto: 129.960,07 € Importe total: 157.251,68 €.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 23 de decembro de 2016.

b) Data de formalización do contrato: 23 de decembro de 2016.

c) Adxudicataria: Lancer Proyectos y Obras, S.A.

d) Importe de adxudicación: importe neto: 98.145,84 €; importe total con IVE: 118.756,47 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2017

María Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio