Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Martes, 21 de febreiro de 2017 Páx. 8559

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 17 de xaneiro de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 2016/3025-1).

Expediente: IN407A 2016/3025-1.

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación: adecuación CT W. Fdez. Flórez.

Concello: A Coruña.

Características técnicas:

Reforma do centro de transformación existente W. Fernández Flórez (expediente 50.845) (15CAU4), coa sustitución da aparellaxe ao aire existente, por un novo conxunto de celas modulares 2L+ 1P telecontrolables con envolvente metálica e illamento SF6. Proxectase tamén a sustitución do transformador existente por outro de 630 kVA.

Lexislación de aplicación:

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo).

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar alegacións na Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria, sita na rúa Vicente Ferrer, 2-2ª planta, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

A Coruña, 17 de xaneiro de 2017

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña