Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Martes, 21 de febreiro de 2017 Páx. 8444

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publican as entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 4 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2016-2017, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, xeral de subvencións de Galicia, no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido la Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, publícanse as entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 4 de xullo de 2016. Estas axudas están cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 2014-2020, obxetivo temático OT 9. Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social.

Finalidade da axuda: o establecemento de subvencións ás corporacións locais en réxime de concorrencia competitiva dirixidas á construción, reforma, adaptación e equipamento de centros de inclusión e emerxencia social e unidades funcionalmente vinculadas, así como ao desenvolvemento de programas polos servizos sociais de titularidade municipal que teñan por finalidade a inclusión sociolaboral de colectivos de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral.

Norma reguladora: Orde do 4 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2016-2017, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia nº 135, do 18 de xullo de 2016).

Crédito orzamentario:

Aplicación

Importe 2016

Importe 2017

Importe total

12.03.313C.760.0

436.499,00

145.500,00

581.999,00

12.03.313C.460.1

654.829,00

218.276,00

873.105,00

12.03.312C.460.0

739.234,00

246.411,00

985.645,00

12.03.313C.460.2

2.019.432,00

673.144,00

2.692.576,00

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

a) Programas dirixidos á inclusión social da comunidade xitana.

Nº de expte. 2016/

Corporación local

Importe concedido 2016

Importe concedido 2017

Total concedido

1

O Porriño

42.685,00

10.915,00

53.600,00

2

Ribadavia

13.596,66

647,46

14.244,12

3

Marín

27.000,00

0,00

27.000,00

4

O Carballiño

11.848,50

6.105,60

17.954,10

5

Pontevedra

7.236,00

11.934,00

19.170,00

6

Maside

21.359,88

7.842,96

29.202,84

9

Quiroga

34.150,50

10.552,50

44.703,00

11

Xinzo de Limia

52.834,76

17.999,24

70.834,00

13

Culleredo

14.897,88

6.917,04

21.814,92

16

Arteixo

42.570,00

0,00

42.570,00

17

Narón

35.260,20

14.440,32

49.700,52

18

Verín

29.217,86

8.257,64

37.475,50

20

Santiago de Compostela

36.552,06

11.242,26

47.794,32

25

Ribeira

1.216,44

627,84

1.844,28

26

Lugo

36.552,06

11.242,26

47.794,32

27

Viveiro

50.400,00

20.434,00

70.834,00

29

Ourense

57.770,06

13.063,94

70.834,00

30

Monforte de Lemos

1.258,62

4.977,27

6.235,89

32

Maceda

1.255,68

9.437,22

10.692,90

37

A Coruña

54.129,76

10.953,00

65.082,76

b) Programas dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante.

Nº de expte.
2016/

Corporación local

Importe concedido 2016

Importe concedido 2017

Total concedido

3

Marín

25.615,80

0,00

25.615,80

7

Burela

48.619,00

22.215,00

70.834,00

10

As Mariñas

20.745,00

6.915,00

27.660,00

11

Xinzo de Limia

31.676,54

10.661,68

42.338,22

15

Vigo

69.979,00

23.329,41

93.308,41

16

Arteixo

12.502,92

3.869,15

16.372,07

18

Verín

22.633,44

5.831,00

28.464,44

20

Santiago de Compostela

35.527,41

10.927,11

46.454,52

23

Lalín

28.394,42

11.183,40

39.577,82

25

Ribeira

1.980,00

3.413,88

5.393,88

26

Lugo

23.113,54

12.472,12

35.585,66

27

Viveiro

37.814,70

21.173,35

58.988,05

28

Vilaboa

35.259,75

10.399,55

45.659,30

29

Ourense

102.992,75

18.387,33

121.380,08

31

Ames

4.809,20

13.452,30

18.261,50

37

A Coruña

38.032,50

11.709,40

49.741,90

c) Programas dirixidos á inclusión social de persoas en situación ou risco de exclusión.

Nº de expte.
2016/

Corporación local

Importe concedido 2016

Importe concedido 2017

Total concedido

5

Pontevedra

20.592,00

35.915,22

56.507,22

10

As Mariñas

37.857,06

12.997,26

50.854,32

20

Santiago de Compostela

36.552,06

11.242,26

47.794,32

29

Ourense

57.159,50

13.674,50

70.834,00

37

A Coruña

73.104,12

22.484,52

95.538,64

d) Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo.

Nº de expte.
2016/

Corporación local

Importe concedido 2016

Importe concedido 2017

Total concedido

2

Ribadavia

11.772,00

11.772,00

23.544,00

3

Marín

12.000,00

0,00

12.000,00

4

O Carballiño

0,00

8.397,36

8.397,36

6

Maside

8.416,98

11.242,26

19.659,24

7

Burela

22.975,02

8.456,22

31.431,24

12

Porto do Son

0,00

3.924,00

3.924,00

14

Mancomunidade do Carballiño

0,00

23.269,32

23.269,32

16

Arteixo

5.886,00

9.114,00

15.000,00

19

Esgos

3.531,60

1.177,20

4.708,80

20

Santiago de Compostela

28.154,98

0,00

28.154,98

21

Valga

2.295,54

3.041,10

5.336,64

22

Nogueira de Ramuín

15.696,00

3.531,60

19.227,60

24

Piñor

5.199,30

8.240,40

13.439,70

25

Ribeira

0,00

10.202,40

10.202,40

27

Viveiro

20.404,80

6.278,40

26.683,20

28

Vilaboa

6.522,46

0,00

6.522,46

29

Ourense

11.222,64

11.222,64

22.445,28

32

Maceda

10.673,28

6.082,20

16.755,48

33

Castrelo de Miño

0,00 

11.772,00

11.772,00

34

Vilalba

0.00 

10.359,36

10.359,36

35

Guitiriz

3.315,78

1.000,62

4.316,40