Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Luns, 27 de febreiro de 2017 Páx. 9960

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Lugo

ANUNCIO da oferta de emprego público correspondente ao ano 2016.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en sesión extraordinaria do día 23 de decembro de 2016, adoptou o Acordo 1/848, na parte dispositiva do cal se fai constar:

Primeiro. A aprobación da oferta de emprego público para o ano 2016, co número de prazas de persoal funcionario que figuran no anexo e coa indicación das categorías profesionais en que se distribúen.

Segundo. As bases das convocatorias que se van realizar conterán o sistema de selección que se determine, dentro do marco legal vixente, e terán que garantirse, en todo caso, os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade consagrados na Constitución.

Terceiro. Este acordo publicarase no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da provincia de Lugo.

Lugo, 27 de decembro de 2016

A alcaldesa
P.D. (Decreto 16005312, do 5.7.2016)
Xosé Daniel Piñeiro Villares
Tenente alcalde delegado da Área de Desenvolvemento Sostible e Persoal

ANEXO

Persoal funcionario:

– Grupo A1: escala de administración especial. Número de vacantes: 2 (quenda libre). Denominación: arquitecto/a.

– Grupo A1: escala de administración especial. Número de vacantes: 1 (quenda promoción interna). Denominación: enxeñeiro/a de camiños.

– Grupo A2: escala de administración especial. Número de vacantes: 1 (quenda de promoción interna). Denominación: inspector/a principal da Policía local.

– Grupo A2: escala de administración especial. Número de vacantes: 3 (quenda de promoción interna). Denominación: inspector/a da Policía local.

– Grupo C1: escala de administración especial. Número de vacantes: 2 (quenda de promoción interna). Denominación: oficial da Policía local.

– Grupo C1: escala de administración xeral. Número de vacantes: 2 (quenda de promoción interna). Denominación: administrativo/a.

– Grupo C1: escala de administración especial. Número de vacantes: 1 (quenda de promoción interna). Denominación: sarxento de bombeiros.

– Grupo C2: escala de administración especial. Número de vacantes: 3 (quenda de promoción interna). Denominación: cabo bombeiro/a.

– Grupo C2: escala de administración especial. Número de vacantes: 6 (quenda libre). Denominación: bombeiro/a condutor/a.

– Grupo C2: escala de administración especial. Número de vacantes: 1 (quenda de discapacitados/as). Denominación: oficial vixilante/a recadador/a.

– Grupo C2: escala de administración xeral. Número de vacantes: 2 (quenda libre). Denominación: auxiliar administrativo/a.

– Grupo C2: escala de administración especial. Número de vacantes: 1 (quenda de promoción interna). Denominación: mestre/a electricista.