Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 28 de febreiro de 2017 Páx. 10237

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2017 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización dos seguintes contratos:

I. Contrato de servizo para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona centro da Comunidade Autónoma cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 9/2016M.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=66633.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona centro da Comunidade Autónoma.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 148.760,33 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 148.760,33 €. Importe total: 180.000 €.

6. Financiamento: cofinanciado ata un máximo do 80 % co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 27.1.2017.

b) Data de formalización do contrato: 30.1.2017.

c) Adxudicataria: Iplan Movilidad, S.L.

d) Importe de adxudicación. Importe neto: 116.776,60 €. Importe total con IVE: 141.299,69 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

II. Contrato de servizo para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona de conexión interurbana e Pontevedra da Comunidade Autónoma cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 10/2016M.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=66634.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona conexión de interurbana e Pontevedra da Comunidade Autónoma.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 148.760,33 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 148.760,33 €. Importe total: 180.000 €.

6. Financiamento: cofinanciado ata un máximo do 80 % co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 28.12.2016.

b) Data de formalización do contrato: 29.12.2016.

c) Adxudicataria: Iplan Movilidad, S.L.

d) Importe de adxudicación. Importe neto: 121.983,20 €. Importe total con IVE: 147.599,67 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

III. Contrato de servizo para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Ourense oeste da Comunidade Autónoma cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 11/2016M.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=66635.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Ourense oeste da Comunidade Autónoma.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 132.231,40 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 132.231,40 €. Importe total: 160.000 €.

6. Financiamento: cofinanciado ata un máximo do 80 % co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 28.12.2016.

b) Data de formalización do contrato: 29.12.2016.

c) Adxudicataria: Deloitte Consulting, S.L.U.

d) Importe de adxudicación. Importe neto: 105.000 €. Importe total con IVE: 127.050 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

IV. Contrato de servizo para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Ourense leste da Comunidade Autónoma cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 12/2016M.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=66636.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Ourense leste da Comunidade Autónoma.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 132.231,40 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 132.231,40 €. Importe total: 160.000 €.

6. Financiamento: cofinanciado ata un máximo do 80 % co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 28.12.2016.

b) Data de formalización do contrato: 29.12.2016.

c) Adxudicataria: UTE Tool Alfa, S.L.-G.O.C., S.A.

d) Importe de adxudicación. Importe neto: 98.206 €. Importe total con IVE: 118.829,26 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

V. Contrato de servizo para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Coruña e Lugo norte da Comunidade Autónoma cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 13/2016M.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=66637.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Coruña e Lugo norte da Comunidade Autónoma.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 165.289,26 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 165.289,26 €. Importe total: 200.000 €.

6. Financiamento: cofinanciado ata un máximo do 80 % co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 28.12.2016.

b) Data de formalización do contrato: 29.12.2016.

c) Adxudicataria: Iplan Movilidad, S.L.

d) Importe de adxudicación. Importe neto: 123.966,75 €. Importe total con IVE: 149.999,77 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

VI. Contrato de servizo para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Coruña oeste da Comunidade Autónoma cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 14/2016M.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=66638.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda na zona Coruña oeste da Comunidade Autónoma.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 119.834,71 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 119.834,71 €. Importe total: 145.000 €.

6. Financiamento: cofinanciado ata un máximo do 80 % co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 28.12.2016.

b) Data de formalización do contrato: 29.12.2016.

c) Adxudicataria: Tema Ingeniería, S.L.

d) Importe de adxudicación. Importe neto: 91.973,36 €. Importe total con IVE: 111.287,77 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil do contratante.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2017

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda
P.D. (Orde do 4.12.2015; DOG nº 236, do 11 de decembro)
Joaquín Macho Canales
Secretario xeral técnico da Consellería de Infraestruturas e Vivenda