Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 17 de marzo de 2017 Páx. 13297

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 3 de marzo de 2017, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente LU-00603-O-2016 e seis máis).

A persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade ditou a resolución do expediente sancionador LU-00603-O-2016 e seis máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmase de que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas en praza de Europa, 5A, 2º en Santiago de Compostela.

Comunícaselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

No caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobro pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2017

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto

cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-00603-O-2016

8839-CYW

Transportes Torices, S.L.

B27455922

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

10.3.2016; 13.00; polígono industrial O Ceao; 0,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

LU-00762-O-2016

5086-FCP

Badiartrucks, S.L.

B65862104

Diminución do descanso diario fraccionado en máis de 1 hora (sobre 3+9 horas). Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

14.4.2016; 12.15; AG64; 55,9

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-00844-O-2016

6494-HBH

Trami Trucks World, S.L.

B70307293

Diminución do descanso diario, en condución en equipo, en máis de 1 hora (sobre 9 horas nun período de 30 horas). Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

1.4.2016; 18.00; A6; 529,0

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-01085-O-2016

2463-GMJ

Jorge Daniel Maquieira Carreiro

36129630B

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

12.11.2015; 12.00; AP9; 137,5

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-01465-O-2016

4034-DXC

Envases do Salnés, S.L.

B36517134

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

2.12.2015; 19.53; AP9; 137,5

Art. 141.25 en relación art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-01615-O-2016

2315-HRL

Cía. Protección y Vigilancia Galaica, S.A.

A15922198

Non levar a bordo do vehículo o título habilitante ou a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

9.12.2015; 12.00; VG-20; 2

Art. 142.8 LOTT

Art. 143.1.b) LOTT

201 euros

XC-00145-I-2016

8546-FVP

Manuel Santos Abalo

36016513P

A desatención total ou parcial ás instrucións ou requirimentos dos membros da inspección do transporte terrestre ou das forzas encargadas da vixilancia do transporte na estrada cando non deba cualificarse como moi grave.

21.1.2016; 11.20

Art. 141.4 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros