Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13821

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 16 de febreiro de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Monfero (expediente IN407A 2017/013-1).

Expediente: IN407A 2017/013-1.

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación: recuamento LMT EUM-709 entre apoios nº 8 e nº 20.

Concello: Monfero.

Características técnicas:

Tramo liña de media tensión aérea EUM-709 (entre apoios nº 8 e nº 20), a 15 KV, cunha lonxitude de 1.926 m, con orixe no apoio nº 8 existente da LMT EUM-709, no tramo entre a subestación de Eume (expediente 423/01) e a derivada ao CT San Xulián (expediente 262/00), condutor tipo LA-56 mm2 AI, e final no apoio nº 20 existente da LMT EUM-709, no tramo entre a subestación de Eume e a derivada ao CT San Xulián.

Desmantelamento dos apoios nº 9, tipo HV-9/630 e nº 19, tipo C-12/2.000, o tendido do novo condutor realizarase desde os apoios contiguos.

Lexislación de aplicación:

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 1 de decembro).

Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2014).

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar alegacións no Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, sita na rúa Vicente Ferrer, 2, 2ª planta, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A Coruña, 16 de febreiro de 2017

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña