Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 27 de marzo de 2017 Páx. 14440

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Advertidos erros na dita resolución publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 59, do 24 de marzo de 2017, cómpre efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 14168 no artigo 15.2.1, onde di: «…, este por incompatibilidade e ao arquivamento do expediente.», debe dicir: « este procederá á resolución por incompatibilidade e ao arquivo do expediente».

Na páxina 14170 no artigo 20.1, onde di: «…e no artigo 13.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.», debe dicir: «… e no artigo 17.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.».