Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 27 de marzo de 2017 Páx. 14441

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Advertidos erros na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 59, do 24 de marzo de 2017, cómpre efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 14195 no artigo 23.1, onde di: «…e no artigo 13.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.», debe dicir: «… e no artigo 17.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.».

Os anexos publicados na devandita resolución non son os correctos, polo que se procede de novo á súa publicación:

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file