Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2017 Páx. 15326

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2017 pola que se lle dá publicidade á formalización dun contrato (expediente 04/2016 SXT).

Para os efectos do previsto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), esta consellería dálle publicidade á formalización do contrato de subministración de enerxía eléctrica para as instalacións do complexo medioambiental de Cerceda da Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama), centro de consumo da Rede de Enerxía da Xunta de Galicia (Redexga).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Economía, Emprego e Industria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 04/2016 SXT.

d) Enderezo de internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=57520

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de enerxía eléctrica para as instalacións do complexo medioambiental de Cerceda da Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama), centro de consumo da Rede de Enerxía da Xunta de Galicia (Redexga).

c) Lotes: non.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 09310000-5 (Electricidade).

e) Acordo marco: non.

f) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), Boletín Oficial del Estado (BOE) e Diario Oficial de Galicia (DOG).

g) Data de publicación do anuncio de licitación: DOUE do 10 de agosto de 2016, BOE número 204, do 24 de agosto de 2016 e DOG número 155, do 18 de agosto de 2016.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado con publicidade e suxeito a regulación harmonizada.

4. Valor estimado do contrato: 20.608.644,92 euros.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto 8.840.169,40 euros. Importe total 10.696.604,97 euros.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 26 de xaneiro de 2017.

b) Data de formalización do contrato: 15 de febreiro de 2017.

c) Contratista: Gas Natural Comercializadora, S.A.

d) Importe de adxudicación: os coeficientes de licitación ofertados pola empresa adxudicataria reflíctense na resolución de adxudicación e no contrato.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: é a entidade que presenta a mellor oferta económica.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria
P.D. (Orde do 10.6.2016; DOG núm. 131, do 12 de xullo)
Borja Verea Fraiz
Secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria