Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2017 Páx. 15328

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 15 de marzo de 2017, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se notifica o inicio de procedemento de reintegro da axuda á contratación indefinida inicial, regulada na Orde do 28 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 6 de xuño), relativa ao expediente TR349A 2013/16-2.

Intentada a notificación do acordo ditado pola xefa territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo, polo que se inicia o procedemento de reintegro da subvención concedida, e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula, e segundo o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o establecido no artigo 46 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido do dito acto como figura no anexo, para que poidan ter coñecemento del.

De conformidade co previsto no artigo 38.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, concédeselles aos interesados un prazo de quince días hábiles, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, para que poidan formular as alegacións e presentar a documentación que xulguen pertinente, ante esta xefatura territorial.

Os interesados, durante este prazo poderán presentarse ante o Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo, situado na rolda da Muralla, nº 70, baixo, Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer integramente o contido do dito acto administrativo.

Lugo, 15 de marzo de 2017

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Nº de expediente: TR349A 2013/16-2.

Nome: Donde Era Pinilla, C.B.

DNI/NIF: B27446343.

Último enderezo coñecido: avenida de Madrid, 36, 2º A, 27640 Becerreá (Lugo).

Axuda: programa de incentivos á contratación indefinida inicial (programa Conii).

Orde reguladora: Orde do 28 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia do 6 de xuño), anexo I.

Contido do acto administrativo: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Data do acto: 16 de febreiro de 2017.