Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2017 Páx. 18024

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 30 de marzo de 2017, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente LU-00523-O-2016 e dezasete máis).

A persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade ditou a resolución dos expedientes sancionadores número LU-00523-O-2016 e dezasete máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5 A, 2º, en Santiago de Compostela.

Comunícaselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

No caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobro pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-00523-O-2016

7881-CNK

Servicarsoil, S.L.

B27356088

A realización de transporte privado ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa tivera perdido validez.

29.2.2016; 9.52; NVI, 543,8

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

LU-00545-O-2016

7881-CNK

Servicarsoil, S.L.

B27356088

A utilización de follas de rexistro dos tempos de condución e descanso non homologadas ou que resulten incompatibles co tacógrafo utilizado.

29.2.2016; 9.00; NVI; 543,8

Art. 141.11 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

LU-00565-O-2016

4112-FDT

Servicarsoil, S.L.

B27356088

Non levar a bordo do vehículo a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

22.2.2016; 8.17; NVI; 543,8

Art. 142.8 LOTT

Art. 143.1.b) LOTT

201 euros

LU-00625-O-2016

1160-FTZ

Samper Martínez, José Ramón

38821104W

Diminución do descanso diario normal en máis dunha hora (sobre 11 horas). Máis de 8 horas e 30 minutos e inferior a 10 horas.

8.3.2016; 16.48; A6; 479,0

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-00843-O-2016

6494-HBH

Trami Trucks World, S.L.

B70307293

Diminución do descanso diario, en condución en equipo, en máis de 1 hora (sobre 9 horas nun período de 30 horas). Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

1.4.2016; 18.00; A6; 529,0

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-00907-O-2016

3043-FBM

Hijos De Prim, S.L.

B27427459

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Atenuante-igual ou superior a 4 horas e 30 minutos e inferior a 6 horas.

23.4.2016; 2.03; A6; 493,0

Art. 141.25 LOTT Art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.d) LOTT

500 euros

LU-01043-O-2016

0810-CJH

Violeta Geta Mecic

X8965720K

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 19 %.

12.5.2016; 16.17; NVI; 543,8

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

900 euros

LU-01051-O-2016

0344-HVH

Gamfer Trans, S.L. Unip.

B93261675

Diminución do descanso diario reducido en máis de 1 hora (sobre 9 horas). Atenuante-igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

11.5.2016; 11.33; A6; 455,0

Art. 142.19 LOTT Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.a) LOTT

100 euros

LU-01202-O-2016

1830-FZH

Musatesa, S.L.

B09548082

Non levar a bordo do vehículo o certificado de conformidade deste, posuíndoo.

4.6.2016; 16.43; A6; 479,0

Art. 142.8 LOTT

Art. 143.1.b) LOTT

201 euros

XC-00509-O-2016

8718-DYJ

Escenarent, S.L.

B36463446

Realizar transporte privado complementario de viaxeiros, carecendo de autorización, certificación ou licenza que, de ser o caso, resulte preceptiva.

1.1.2016; 7.22; DP-5408; 0,8

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

XC-00800-O-2016

8232-BNS

Leotrans 3000

B70294566

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

16.2.2016; 17.31; AC552; 55,5

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-00888-O-2016

0471-JGN

Juan José Ruzo Cruz

34893830R

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

17.2.2016; 9.08; AC441; 6,0

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-01112-O-2016

6496-HBH

Trami Trucks World, S.L.

B70307293

A condución durante máis de cinco horas, aínda sen rebasar as seis, sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 5 horas e inferior ou igual a 6 horas.

7.3.2016; 11.27; AP9; 79,5

Art. 141.24.3 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-01191-O-2016

7089-HWD

Gerardo Mella Brea

32832757G

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

9.2.2016; 9.14; AP9F; 25,5

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-01354-O-2016

9724-FRK

Trami Trucks World, S.L.

B70307293

Diminución del descanso semanal reducido en máis de 2 horas. Igual ou superior a 20 horas e inferior a 22 horas.

23.3.2016; 17.43; N634; 709,5

Art. 141.24.5 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-01355-O-2016

9724-FRK

Trami Trucks World, S.L.

B70307293

Diminución do descanso diario, en condución en equipo, en máis de 2 horas (sobre 9 horas nun período de 30 horas). Atenuante-igual ou superior a 6 horas e inferior a 7 horas.

23.3.2016; 17.37; N634; 709,5

Art. 141.25 LOTT Art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-01356-O-2016

9724-FRK

Trami Trucks World, S.L.

B70307293

Diminución do descanso diario, en condución en equipo, en máis de 2 horas (sobre 9 horas nun período de 30 horas). Atenuante-igual ou superior a 6 horas e inferior a 7 horas.

23.3.2016; 17.58; N634; 709,5

Art. 141.25 LOTT Art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT - Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-01468-O-2016

6853-HBJ

Logística Luis y Ariadne, S.L.

B71057913

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Atenuante-igual ou superior a 4 horas e 30 minutos e inferior a 6 horas.

5.2.2016; 11.00; saída 93; 93

Art. 141.25 LOTT Art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.d) LOTT

500 euros