Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2017 Páx. 18021

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 30 de marzo de 2017, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque intentada a notificación non se puido efectuar (expediente OU-00306-S-2016 e once máis).

A persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade ditou a resolución dos expedientes sancionadores número OU-00306-S-2016 e once máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5 A, 2º, en Santiago de Compostela.

Comunicáselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

No caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobro pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

OU-00306-S-2016

0073-JKV

Logística Nusa, S.L.

B32442378

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

4.3.2016; 10.30; OU-933; 59,3

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

OU-00885-O-2016

M-0955-VL

Mario Gonzalo Saltos Flores

X4101077Q

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

7.4.2016; 10.30; A-52; 262

Art. 141.25 en relación Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-01645-S-2016

9684-JBB

José Antonio Gallardo Fernández

34986115X

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

22.12.2015; 13.22; avenida de Beiramar

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-01871-O-2016

1294-JBG

Belmotrans 2.0, S.L.

B90156472

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías utilizando un condutor que carece do CAP, se o obtén no prazo de 6 meses desde a data da denuncia.

26.1.2016; 10.26; AP53; 33,5

Art. 140.18 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

PO-02009-O-2016

1374-DTM

Galicia Fish Vessel, S.L.

B27787308

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

5.2.2016; 1.35; AP9V; 4,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02173-S-2016

5712-BFZ

Celestino Rosada Silva

35557711X

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

16.2.2016; 11.02; avenida Bos Aires

Art. 141.25 en relación Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02217-O-2016

1633-CFL

El Baroudi El Ayadi Mogamed

51756861F

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

15.2.2016; 18.53; AP9; 137,5

Art. 141.25 en relación Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02332-S-2016

0836-GBF

Transportes Carlos Pombo, S.L.

B36572394

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

19.2.2016; 21.23; avenida Madrid con estrada vella Madrid

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-02422-S-2016

7012-GYD

Franco Sport, 4, S.L.

B94041621

Atenuante-realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

16.2.2016; 16.20; avenida Josefina Arruty

Art. 141.25 en relación Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02622-O-2016

PO-6514-AF

Palcos y Carpas Paco Salcedo, S.L.

B36343630

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 19 %.

15.3.2016; 16.15; PO542; 5,0

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

900 euros

PO-02694-O-2016

PO-4839-AZ

Distribuciones Lago Villanueva, S.L.

B36454585

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 17 %.

16.3.2016; 8.19; PO10; 0,5

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

850 euros

PO-03120-O-2016

C-5892-CD

Construcciones Arean, S.L.

B36247419

A realización de transporte privado ao amparo dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa tivera perdido validez.

1.3.2016; 16.47; N525; 295,1

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros