Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Xoves, 20 de abril de 2017 Páx. 18595

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico entre funcionarias/os do corpo de mestras/mestres e do corpo de profesoras/es de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Pola Orde do 14 de outubro de 2016 (DOG do 7 de novembro) convocouse concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

En aplicación do disposto na base décimo primeira da referida orde, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, no anexo a esta resolución, a adxudicación definitiva dos destinos obtidos por funcionarias/os do corpo de mestres e do corpo de profesoras/es de ensino secundario no concurso de traslados específico convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016.

Segundo. A toma de posesión dos destinos obtidos neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2017, e cesarán no seu destino de procedencia o 31 de agosto dese ano.

Terceiro. Contra esta resolución as/os interesadas/os poderán interpoñer recurso de reposición ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas (BOE do 2 de outubro).

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

597038-Primaria

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. adx.

Iti. adx.

Baremo

32655562R

Grandal Vizoso, Susana

A

36024720-EPAPU Nelson Mandela

A Lama

597038

0

0

62,0332

33838242K

López López, Constantino

E

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

597038

0

0

208,2324

32749326V

Rial Rial, Ana María

A

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

A Coruña

597038

0

0

200,3332

32753525F

Rozas Méndez, Ángeles

A

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

A Coruña

597038

0

0

194,2932

35251240Z

Vidal Pazos, María del Carmen

A

36018872-EPAPU Río Lérez

Pontevedra

597038

0

0

264,6332

590-Profesores de ensino secundario

590004 Lingua castelá e literatura

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Baremo

32750633J

Ferrández Casteleiro, Dulce María

A

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

A Coruña

590004

234,0166

32624550Q

Piñeiro Mourín, José Manuel

A

15021482-IES San Clemente

Santiago de Compostela

590004

194,4166

590005 Xeografía e historia

32787814A

Lojo Piñeiro, Fernando

A

15021482-IES San Clemente

Santiago de Compostela

590005

154,4166

590006 Matemáticas

33858800V

López Becerra, Eva

A

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

590006

118,5660

33858260Y

Núñez Quiroga, María Teresa

J

15032650-EPAPU de Teixeiro

Curtis

590006

74,8992

32762716K

Pena Iglesias, Alfredo

A

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

A Coruña

590006

158,3330

76565570L

Perdiguero García, Emiliano C.

A

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

A Coruña

590006

168,9666

49675753P

Stockheim Gómez, Michael

J

36024720-EPAPU Nelson Mandela

A Lama

590006

63,7996

590007 Física e química

10048376K

Bouzas Goyanes, José Luis

A

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

590007

168,9666

33228121K

Fandiño da Torre, Juan Carlos

A

15021482-IES San Clemente

Santiago de Compostela

590007

182,9666

590008 Bioloxía e xeoloxía

44806558M

Juiz Río, Sandra María

A

36018872-EPAPU Río Lérez

Pontevedra

590008

79,7162

DNI

Apelidos e nome

MOD

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Baremo

590010 Francés

33210652D

Muñoz Sánchez-Brunete, Javier

A

36018872-EPAPU Río Lérez

Pontevedra

590010

236,1332

590011 Inglés

32847414X

Álvarez Mejuto, María Belén

A

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

Ferrol

590011

229,4166

46911725M

Luaces Ensá, Cristina

J

36024720-EPAPU Nelson Mandela

A Lama

590011

83,8664

76858603D

Pombo Pazos, María Remedios

A

36018884-EPAPU Berbés

Vigo

590011

225,4832

05904823X

Rodríguez Blanco, Raquel

A

15021482-IES San Clemente

Santiago de Compostela

590011

100,3832

33859359R

Vázquez Rodríguez, María del Carmen

A

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

590011

172,4164

590053 Lingua e literatura galegas

36044724K

Álvarez Ruiz, Lourenzo

A

15021482-IES San Clemente

Santiago de Compostela

590053

237,3166

36055037F

Castro Soliño, Dorinda

A

36018884-EPAPU Berbés

Vigo

590053

231,9998

33842617A

López Vázquez, María Sabela

A

27601509-EPAPU Albeiros

Lugo

590053

243,9660

33303625Q

Pérez Díaz, María Inés

A

27020811-EPAPU de Bonxe

Outeiro de Rei

590053

158,4326

591-Profesores técnicos de formación profesional

591204 Fabricación e instalación de carpintaría e moble

35557535H

Figueroa Oliveira, Cándida

J

27020811-EPAPU de Bonxe

Outeiro de Rei

591204

79,5662