Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 25 de abril de 2017 Páx. 19239

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2017 pola que se anuncia procedemento aberto, mediante tramitación ordinaria, para a contratación do servizo de desenvolvemento dun novo aplicativo de xestión económica para a Universidade de Vigo. Novo Xesticonta (expediente 307/17).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

• Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

• Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais do Campus Lagoas-Marcosende.

• Localidade e código postal: 36310 Vigo.

• Teléfono: 986 81 35 56.

• Telefax: 986 81 38 57.

• Correo electrónico: alabel@uvigo.es.

• Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.tablon2.uvigo.es/index.asp?idm_abr=ga.

• Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de finalización do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 307/17.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: desenvolvemento dun novo aplicativo de xestión económica para a Universidade de Vigo-Novo Xesticonta.

c) Lugar de execución/entrega:

• Enderezo: Campus de Vigo.

• Localidade e código postal: 36310 Vigo.

d) Prazo de execución: 20 meses, de acordo co indicado no número 6.6 do PPT.

e) Admisión de prórroga: si.

f) C.P.V: 72200000-7 Servizos de programación de software e de consultoría.

g) C.P.A.: 62.01.11. Servizo de deseño e desenvolvemento de tecnoloxías da información para aplicacións.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os indicados no número 16 da folla resumo de características do prego.

4. Valor estimado del contrato: 300.000 €.

5. Importe de licitación: 300.000 €. IVE que hai que soportar: 63.000 €.

6. Garantías exixidas:

• Provisional: non se exixe.

• Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

• Complementaria: non se exixe.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica financeira e solvencia técnica e profesional: as que se indican respectivamente nos número 11 e 12 da folla de resumo de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no número 13 da folla de resumo de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o 22 de maio de 2017.

b) Modalidade de presentación: papel, dous sobres A e C.

c) Lugar de presentación:

• Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

• Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais, planta baixa. Praza de Erasmo, s/n. Campus Lagoas-Marcosende.

• Localidade e código postal: Vigo 36310.

• Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para sobres C na sala de xuntas de Xerencia da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais, 2ª andar. Praza de Erasmo, s/n. Campus Lagoas-Marcosende.

c) Localidade e código postal: Vigo 36310.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán a cargo do adxudicatario, aproximadamente: 2.500 euros.

11. Data do envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 11 de abril de 2017.

Vigo, 17 de abril de 2017

O reitor da Universidade de Vigo
P.D. (Resolución do 7.5.2014, DOG do 13 de maio)
Manuel Fernández Jáuregui
Xerente da Universidade de Vigo