Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Xoves, 27 de abril de 2017 Páx. 19573

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

EXTRACTO da Resolución do 21 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se amplia o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 14 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2017.

BDNS (Identif.): 343857.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación das solicitudes rematará o 5 de maio de 2017.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2017

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración