Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Xoves, 27 de abril de 2017 Páx. 19613

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos, ás asociacións e ás cooperativas de persoas praceiras dos mercados e prazas de abastos para a consecución de mercados de excelencia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN223A).

BDNS (Identif.): 343252.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia e asociacións e cooperativas de persoas praceiras de Galicia.

Segundo. Obxecto

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a consecución de mercados de excelencia, a mellora dos recintos onde se desenvolva o comercio non sedentario e a posta en marcha de actuacións que permitan aos mercados aproveitar as sinerxías xeradas polo Camiño de Santiago.

Terceiro. Bases reguladoras

Publícanse conxuntamente coa convocatoria.

Cuarto. Importe

Destínase un total de 900.000,00 euros, dos cales 700.000,00 corresponden á aplicación orzamentaria 09.30.751A.761.3, 100.000,00 á 09.30.751A.781.1 e 100.000,00 á 09.30.751A.770.1.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2017

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria