Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 84 Mércores, 3 de maio de 2017 Páx. 21874

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 3 de abril de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste e sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación a súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

A Coruña, 3 de abril de 2017

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada da Coruña

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Fernández Lage, Ángel Ramiro

032629951N

Fra. 201700768

27.1.2017

361,59

Fernández Lage, Ángel Ramiro

032629951N

Fra. 201700772

27.1.2017

361,59

Peña de Gouveia, Eloína del Valle

-05051937

Fra. 201701232

8.2.2017

268,34

Kostyra Ewelina, Izabela

Y0122085S

Fra. 201701240

8.2.2017

256,87

Kostyra Ewelina, Izabela

Y0122085S

Fra. 201701241

8.2.2017

401,94

Chavarriaga Peña, Carolina

X03197403N

Fra. 201701251

9.2.2017

268,34

Ramón Grimaldos, Any Valeria

083559323

Fra. 201701252

9.2.2017

361,59

Kostyra ---, Ewelina Izabela

Y0122085S

Fra. 201701314

10.2.2017

268,34

Sena Días, Lucimaría

YA693443

Fra. 201701594

20.2.2017

256,87

Zapata Jiménez, José Luis

138613138

Fra. 201701611

21.2.2017

361,59

Docampo Loureda, Carlos Felipe

XDC128201

Fra. 201701613

21.2.2017

361,59

Fernández González, Juan Eduardo

-5056545

Fra. 201701615

21.2.2017

738,95

Pedreira López, Carla

047386103P

Fra. 201701790

22.2.2017

14,52

Rodríguez Castro, Juan Manuel

032762543D

Fra. 201701952

1.3.2017

361,59

Lee --- Jooyoung

M86263634

Fra. 201702313

10.3.2017

525,21

Cociu --- Costel

GG238357

Fra. 201702315

10.3.2017

442,29

García Castañeda, María Consuelo

AQ217914

Fra. 201702461

13.3.2017

256,87