Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Luns, 22 de maio de 2017 Páx. 24624

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2016 e 2017 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

O artigo 8.8 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega; no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.460.3 (2014 00583), ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2016 e 2017 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2017

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO TR332A
(Ordeados por aplicación orzamentaria e puntuación total)

Expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Puntuación total

Importe 2016

Importe 2017

TR332A/2016-0007

Concello de Ferrol

09.41.322A.460.3 2014 00583

120,75

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0022

Concello de Vigo

09.41.322A.460.3 2014 00583

114,96

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0011

Concello de Redondela

09.41.322A.460.3 2014 00583

107,45

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0033

Concello de Santiago de Compostela

09.41.322A.460.3 2014 00583

107,15

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0019

Concello de Ames

09.41.322A.460.3 2014 00583

105,50

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0002

Concello de Arteixo

09.41.322A.460.3 2014 00583

102,10

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0016

Fundación Cultural da Estrada

09.41.322A.460.3 2014 00583

97,00

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0005

Concello da Coruña

09.41.322A.460.3 2014 00583

96,96

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0029

Concello da Baña

09.41.322A.460.3 2014 00583

95,25

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0006

Mancomunidade do Salnés

09.41.322A.460.3 2014 00583

95,16

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0030

Concello de Mos

09.41.322A.460.3 2014 00583

92,50

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0010

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

09.41.322A.460.3 2014 00583

92,09

17.681,75 €

53.045,28 €

TR332A/2016-0015

Concello de Vimianzo

09.41.322A.460.3 2014 00583

91,00

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0021

Concello de Cuntis

09.41.322A.460.3 2014 00583

90,75

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0020

Deputación de Pontevedra

09.41.322A.460.3 2014 00583

90,00

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0034

Concello de Begonte

09.41.322A.460.3 2014 00583

89,50

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0037

Concello de Cangas

09.41.322A.460.3 2014 00583

86,25

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0008

Concello de Dodro

09.41.322A.460.3 2014 00583

84,82

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0026

Concello de Cerceda

09.41.322A.460.3 2014 00583

84,49

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0003

Concello de Moaña

09.41.322A.460.3 2014 00583

84,32

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0024

Concello de Pontevedra

09.41.322A.460.3 2014 00583

84,00

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0025

Concello do Carballiño

09.41.322A.460.3 2014 00583

83,25

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0032

Concello de Lalín

09.41.322A.460.3 2014 00583

81,50

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0013

Concello de Marín

09.41.322A.460.3 2014 00583

79,59

23.543,12 €

70.629,36 €

TR332A/2016-0028

Concello de Valga

09.41.322A.460.3 2014 00583

78,00

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0031

Mancomunidade Mariña Lucense

09.41.322A.460.3 2014 00583

70,87

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0035

Mancomunidade de concellos da Terra Chá

09.41.322A.460.3 2014 00583

70,83

26.106,50 €

78.319,50 €

TR332A/2016-0012

Concello de Ourense

09.41.322A.460.3 2014 00583

70,80

26.106,50 €

78.319,50 €