Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Luns, 22 de maio de 2017 Páx. 24621

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de Lanzadeiras de emprego de Galicia durante os anos 2016 e 2017 (Diario Oficial de Galicia número 144, do 1 de agosto).

O artigo 8.10 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega; no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.322A.481.3 (2014 00583) ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de Lanzadeiras de emprego de Galicia durante os anos 2016 e 2017 (Diario Oficial de Galicia número 144, do 1 de agosto).

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2017

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO TR332B
(Ordeadas por aplicación orzamentaria e puntuación total)

Expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Puntuación total

Importe 2016

Importe 2017

TR332B/2016-04

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

117,26

115.200,00 €

172.800,00 €

TR332B/2016-38

Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

117,09

52.895,07 €

79.342,60 €

TR332B/2016-40

Fundación Paideia

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

116,25

42.743,20 €

64.114,80 €

TR332B/2016-53

Apetamcor

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

115,5

100.800,00 €

151.200,00 €

TR332B/2016-11

Fundación Equipo Humano

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

115,24

35.424,00 €

53.136,00 €

TR332B/2016-03

Feafes

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

115,06

57.600,00 €

86.400,00 €

TR332B/2016-49

Asociación de Empresarios de Hostelería de Lugo

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

112,41

57.600,00 €

86.400,00 €

TR332B/2016-16

Ineo

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

111,50

57.600,00 €

86.400,00 €

TR332B/2016-29

Asociación de Empresarios de Mos

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

109,57

112.000,00 €

168.000,00 €

TR332B/2016-23

Federación de Empregados e Empregadas dos Servizos Públicos UGT Galicia

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

109,00

96.000,00 €

144.000,00 €

TR332B/2016-33

Fundación Laboral de la Construcción

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

107,80

96.000,00 €

144.000,00 €

TR332B/2016-20

Asociación de Empresarios e Profesionais C.C.A. Compostela Monumental

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

106,25

48.177,36 €

72.266,04 €

TR332B/2016-21

Asociación Área Empresarial do Tambre

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

105,25

50.880,00 €

76.320,00 €

TR332B/2016-51

Asociación As Gándaras Porriño

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

104,00

76.800,00 €

115.200,00 €

TR332B/2016-50

Acción Laboral

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

103,75

115.200,00 €

172.800,00 €

TR332B/2016-39

Federación Galega de Parques Empresariais

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

103,00

76.800,00 €

115.200,00 €

TR332B/2016-48

Asociación Antonio Noche

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

103,00

57.600,00 €

86.400,00 €

TR332B/2016-52

Cimo

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

102,25

115.200,00 €

172.800,00 €

TR332B/2016-47

Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

100,22

115.200,00 €

172.800,00 €

TR332B/2016-60

Fundación Nortempo

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

100,00

86.400,00 €

129.600,00 €

TR332B/2016-42

Asociación Agarimo

09.41.322A.481.3 (2014 00583)

99,50

33.880,37 €

50.820,56 €