Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 26 de maio de 2017 Páx. 25624

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Ourense

EDICTO (1084/2012).

Álvaro Garrido Rodríguez, letrado da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Ourense, polo presente, anuncio:

No presente procedemento ordinario 1084/2012 seguido por instancia de María Teresa Fernández Domínguez fronte á comunidade hereditaria de Luis Blanco-Rajoy Martínez Reboredo, Sánchez Begoña Blanco-Rajoy, María Isabel Blanco-Rajoy Sánchez, Ana María Blanco-Rajoy Sánchez, María Blanco-Rajoy Sánchez, María Eugenia Sánchez Ortiz de Urbina, María Eugenia Blanco-Rajoy Sánchez se ditou sentenza, cuxo encabezamento e decisión son do teor literal seguinte:

Sentenza

Xuíz que a dita: maxistrado xuíz Gómez Bande.

Lugar: Ourense.

Data: sete de marzo de dous mil dezasete.

Vistos por min, Ana María Gómez Bande, xuíza titular do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Ourense, os presentes autos de xuízo ordinario seguidos perante este xulgado baixo o número 1084 do ano 2012, por instancia de María Teresa Fernández Domínguez representada polo procurador Sr. Tovar e asistido da letrada Sra. Vázquez Gulías e como demandados Begoña Blanco Rajoy Sánchez, asistida por si mesma e representada polo procurador Sr. Pérez Pérez, María Blanco Rajoy-Sánchez, representada pola procuradora Sra. Campos Álvarez, e asistidos da letrada Sra. Capeáns, e Isabel Blanco Rajoy Sánchez, representada pola procuradora Sra. Trillo e asistida da letrada Sra. López Rey, comunidade hereditaria de Luis Blanco-Rajoy Martínez Reboredo, Ana María Blanco-Rajoy Sánchez, María Eugenia Sánchez Ortiz de Urbina, María Eugenia Blanco-Rajoy Sánchez, en situación de rebeldía procesual, constando nas actuacións as súas circunstancias persoais.

Decido

Desestimar a demanda interposta por María Teresa Fernández Domínguez, representada polo procurador Sr. Tovar e asistidos da letrada Sra. Vázquez Gulías, e como demandados Begoña Blanco Rajoy Sánchez, asistida por si mesma e representada polo procurador Sr. Pérez Pérez, María Blanco Rajoy-Sánchez representada pola procuradora Sra. Campos Álvarez, e asistidos da letrada Sra. Capeans, Isabel Branco Rajoy Sánchez representada pola procuradora Sra.aTrillo e asistida da letrada Sra. López Rey, comunidade hereditaria de Luis Blanco-Rajoy Martínez Reboredo, Ana María Blanco-Rajoy Sánchez, María Eugenia Sánchez Ortiz de Urbina, María Eugenia Blanco-Rajoy Sánchez, en situación de rebeldía procesual, con condena en custas á parte demandante.

Notifíquese esta sentenza ás partes, facéndolles saber que contra esta cabe recurso de apelación, que se interpoñerá ante o tribunal que ditase a resolución que se impugne dentro do prazo de vinte días contado desde o día seguinte ao da notificación daquela.

O devandito recurso carecerá de efectos suspensivos, sen que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario ao resolto (artigo 456.2 da LAC).Conforme a D.A. Décimo quinta da LOPX, para a admisión do recurso deberase acreditar ter constituído, na conta de depósitos e consignacións deste órgano, un depósito de 50 euros, salvo que o recorrente sexa beneficiario de xustiza gratuíta, o Ministerio Fiscal, o estado, comunidade autónoma, entidade local ou organismo autónomo dependente.

O depósito deberá constituílo ingresando a citada cantidade no Santander na conta deste expediente 0049 3569 92 0005001274 indicando, no campo “concepto” a indicación “Recurso” seguida do código “02 civil-apelación”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do código “02 civil-apelación” No caso de que deba realizar outros pagamentos na mesma conta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase indicando, neste caso, no campo observacións, a data da resolución recorrida co formato dd/mm/aaaa.

Lévese o orixinal ao libro de sentenzas.

Por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño para incorporalo ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.

E encontrándose os demandados, comunidade hereditaria de Luis Blanco-Rajoy Martínez Reboredo, Ana María Blanco-Rajoy Sánchez, María Eugenia Sánchez Ortiz de Urbina, María Eugenia Blanco-Rajoy Sánchez, en paradoiro descoñecido, expídese o presente co fin de que sirva de notificación en forma a estes.

Ourense, 20 de abril de 2017

O letrado da Administración de xustiza