Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2017 Páx. 27726

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 153, do 12 de agosto).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das subvencións indicadas no anexo, concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.40.322C 470.0 e 09.40.322C 481.2, código de proxecto 201600309, ao abeiro da Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede para a súa convocatoria para o ano 2016, a Orde do 1 de decembro de 2016 pola que se amplía o crédito das aplicacións orzamentarias (Diario Oficial de Galicia número 233, do 7 de decembro), e a Orde do 19 de decembro de 2016 pola que se reasignan as dotacións orzamentarias (Diario Oficial de Galicia número 244, do 23 de decembro).

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Convocatoria: Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 153, do 12 de agosto).

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO I
Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego

Entidade beneficiaria

Concedido

Aplicación orzamentaria

Procedemento TR341E: Axudas á creación e ampliación do cadro do persoal

Ambigal 360, S.L.

71.280,00

09.40.322C.470.0

Artegalia Economía Social, S.L.

10.800,00

09.40.322C.470.0

ASCM Ferrolterra, S.L.

12.000,00

09.40.322C.470.0

Blavice Services, S.L.

70.800,00

09.40.322C.470.0

Caxizo, S.L.

9.699,90

09.40.322C.470.0

Combina Social, S.L.

2.757,51

09.40.322C.470.0

Extel Facilities, S.L.U.

33.048,00

09.40.322C.470.0

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

90.720,00

09.40.322C.470.0

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.U.

10.535,41

09.40.322C.470.0

Limpiadores especialistas Integrados

18.589,50

09.40.322C.470.0

Máis Porvir Xestión Social, S.L.U.

22.600,27

09.40.322C.470.0

Panificadora Mencer, S.L.

146.730,02

09.40.322C.470.0

Planway Noroeste, S.L.

71.928,00

09.40.322C.470.0

Total concedido

571.488,61

Procedemento TR341N: Axudas ao mantemento e adaptación de postos

Asociación Compostelana de Autotaxi

411,44

09.40.322C.481.2

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

25.200,00

09.40.322C.470.0

Total concedido

25.611,44

ANEXO II
Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego

Entidade beneficiaria

Concedido

Aplicación orzamentaria

Aceesca Emprego, S.L.

12.212,43

09.40.322C.470.0

Amilaxa Servicios Generales

23.694,41

09.40.322C.470.0

Asociación Discapacitados Intelectuales Virgen de La O

6.520,00

09.40.322C.481.2

Asociación Aixiña

25.200,00

09.40.322C.481.2

Aspaber, S.L.

45.978,86

09.40.322C.470.0

Caxizo, S.L.

7.139,06

09.40.322C.470.0

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

7.156,67

09.40.322C.470.0

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

12.000,00

09.40.322C.470.0

Emprego Social, S.L.

55.769,45

09.40.322C.470.0

Fundación para a Discapacidade Juan XXIII

43.062,06

09.40.322C.481.0

Hornos Lamastelle, S.A.

58.927,49

09.40.322C.470.0

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

18.273,33

09.40.322C.470.0

Ilunión Lavandería y Servicios a la Hostelería

52.618,80

09.40.322C.470.0

Ilunión CEE Limpieza y Medio Ambiente

21.064,28

09.40.322C.470.0

Juan María Empleo

4.432,11

09.40.322C.470.0

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

26.731,77

09.40.322C.470.0

San Jerónimo Emiliani, S.L.

24.904,49

09.40.322C.470.0

Servipertu

3.742,00

09.40.322C.470.0

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

21.890,82

09.40.322C.470.0

Total concedido

471.318,03