Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 19 de xuño de 2017 Páx. 30023

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Nauta Sanxenxo, S.L.

ANUNCIO de adxudicación e formalización do contrato de subministración de guindastre pórtico mariño Travelift provisto de pluma para desarborar.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise público que esta mercantil adxudicou o contrato de subministración de guindastre pórtico mariño Travelift provisto de pluma para desarborar.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Nauta Sanxenxo.

b) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sanxenxo.es.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: subministración de guindastre pórtico mariño Travelift provisto de pluma para desarborar.

c) CPV: 42414300-4.

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOG, BOPPO e perfil do contratante do órgano de contratación que figura na páxina web www.sanxenxo.es.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación: sinálase como orzamento máximo de licitación a cantidade de 260.000,00 € sen incluír o IVE, polo que o orzamento máximo con IVE é de 314.600,00 €.

5. Adxudicación:

a) Data: 12.4.2017.

b) Contratista: Industrias Electromecánicas GH, S.A.

c) Importe da adxudicación: 291.005,00 €, IVE incluído.

6. Formalización do contrato:

Data: 25.5.2017

Sanxenxo, 25 de maio de 2017

Gonzalo Gonzalo Pita
Presidente do Consello de Administración