Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 19 de xuño de 2017 Páx. 29723

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ORDE do 16 de xuño de 2017 pola que se establecen os servizos mínimos durante a folga convocada no sector de transporte de viaxeiros en autobús por estrada polos sindicatos UGT, CC OO e CIG.

O exercicio da folga por parte dos traballadores para a lexítima defensa dos seus intereses é un dereito fundamental recoñecido pola Constitución no seu artigo 28.2. O seu respecto e protección resulta esencial para o correcto funcionamento dun estado democrático, no cal se deben garantir todos os mecanismos de expresión da soberanía popular. Non obstante o anterior, o exercicio dese dereito debe cohonestarse co respecto ao resto de dereitos constitucionalmente establecidos e coa garantía de acceso da comunidade aos servizos considerados esenciais.

No sector do transporte, os servizos que se prestan representan un carácter esencial para a cidadanía en canto que supoñen unha ferramenta básica para o exercicio doutros dereitos como os de libre circulación dentro do territorio nacional (artigo 19 da Constitución), á educación (artigo 27) e ao traballo (artigo 35). Desta maneira, a garantía dunha mínima mobilidade da cidadanía durante a xornada de folga convértese nunha demanda do interese xeral que debe ser atendida pola Administración no ámbito das competencias que ten atribuídas.

Os sindicatos Unión Xeral de Traballadores (UGT), Comisións Obreiras (CC OO) e Confederación Intersindical Galega (CIG) comunicaron a convocatoria de folga no sector de transporte de viaxeiros en autobús por estrada na Comunidade Autónoma de Galicia para todos os martes e mércores entre as 0.00 e as 24.00 horas con carácter indefinido, a partir das 0.00 horas do 20 de xuño de 2017. A folga afectará todos os centros de traballo e todos os traballadores e traballadoras de todas as empresas ás cales lles sexan de aplicación os convenios colectivos provinciais de transporte de viaxeiros en autobús por estrada das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Así pois, a concreción dos servizos mínimos que se deben observar durante as xornadas de folga debe efectuarse, e así se fai nesta orde, tomando en consideración a posible afección que a tipoloxía da convocatoria representa naqueles outros dereitos afectados. Nese sentido, e de conformidade co Decreto 61/1985, do 18 de abril, deben configurarse uns servizos mínimos que permitan compaxinar o dereito á folga do persoal traballador co mantemento dos servizos esenciais.

Na súa virtude, por proposta da Dirección Xeral de Mobilidade e oído o Comité de Folga,

DISPOÑO:

Artigo único. Servizos mínimos

Durante a folga convocada polos sindicatos Unión Xeral de Traballadores (UGT), Comisións Obreiras (CC OO) e Confederación Intersindical Galega (CIG) no sector de transporte de viaxeiros en autobús por estrada na Comunidade Autónoma de Galicia para todos os martes e mércores entre as 0.00 e as 24.00 horas con carácter indefinido, a partir das 0.00 horas do 20 de xuño de 2017 terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

a) Contratos de servizo público de transporte regular de persoas viaxeiras:

Contrato: V-0052; XG-001

Contratista: Francisco Candocia Villadóniga

Ferrol-Sedes-praia da Frouxeira

* Saída de Ferrol: 18.30 h

* Saída da praia: 19.30 h

Ferrol-polígono Río do Poza-Sedes-praia da Frouxeira

* Saída de Ferrol: 7.00 h

* Saída da praia: 21.00 h

Contrato: V-0065; XG-002

Contratista: Empresa Freire, S.L.

Lugo-Santiago por N-547

* Saída de Lugo: 7.00 e 19.30 h

* Saída de Santiago: 7.00 e 20.00 h

Santiago-aeroporto da Lavacolla

* Saída de Santiago: 6.00, 7.30, 9.00, 18.00, 19.30 e 21.00 h

* Saída do aeroporto: 7.00, 8.30, 9.00, 19.00, 20.30 e 21.00 h

Contrato: V-0152; XG-007

Contratista: Hedegasa, S.L.

Santiago de Compostela (rúa da Rosa)-O Milladoiro-As Galanas-Balcaide-Ameneiro-Casalonga-Firminstáns-Val de Seara

* Saída de Santiago: 7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 19.00 e 20.00 h

* Saída de Val de Seara: 7.30, 8.00, 8.30, 18.30, 19.30 e 20.30 h

Luou-San Xoán de Calo-Carballal-Campos de Mirabel (Fixó)-As Galanas-O Milladoiro-Santiago de Compostela (rúa da Rosa)-O Milladoiro-Solláns-Luou

* Saída de Luou: 7.15 e 19.15 h

Santiago de Compostela (E.A.)-O Milladoiro-Solláns-Luou-Casal de Reis

* Saída de Santiago: 8.30 e 18.10 h

* Saída de Casal de Reis: 7.50 e 19.00 h

Santiago de Compostela (E.A.)-Solláns-Luou-Espasande-Regoufe-A Silva

* Saída de Santiago: 20.10 h

* Saída da Silva: 7.45 h

Raíces-Tarrío-Biduído de Arriba-Bentín-O Milladoiro-Santiago (rúa da Rosa)-O Milladoiro-A Grela-Biduído de Abaixo-Raíces (circular)

* Saída de Raíces: 7.45, 8.45, 18.45 e 20.45 h

Contrato: V-1110; XG-063

Contratista: Autocares Rías Baixas, S.L.

As Hortas-Santiago

* Saída das Hortas: 8.00 h

* Saída de Santiago: 18.00 h

Turces-Santiago

* Saída de Turces: 7.15 h

* Saída de Santiago: 19.00 h

Meres-Foxáns-Cruce Vilar-Codeso-Rodiño-Santiago

* Saída de Meres: 7.15 h

* Saída de Santiago: 14.30 h

Forte (Boqueixón)-Gastrar-Loureda-Vigo-Lamas-Rodiño-Santiago

* Saída de Forte: 7.40 h

* Saída de Santiago: 14.30 h

Forte (Boqueixón)-O Castiñeiriño-Santiago (E.A.)

* Saída de Santiago: 18.55 h

Contrato: V-1129; XG-064

Contratista: Autocares Eliseo Pita, S.A.

Sada-Espiñeiredo-Agra-Taibo-Lorbé-Dexo-Cubo-Mera-A Coruña

* Saída de Sada: 6.30 h

* Saída da Coruña: 19.00 h

Sada-Espiñeiredo-Carnoedo-Agra-Taibo-Lorbé-Dexo-Cubo-Mera-A Coruña

* Saída Sada: 8.30, 18.30 e 21.00 h

* Saída da Coruña: 7.30, 20.00 e 22.00 h

Contrato: V-1598; XG-100

Contratista: Autos Grabanxa, S.L.

Abellá-Peñasco-Santiago de Compostela

* Saída de Abellá: 7.20 h

* Saída de Santiago: 14.00 h

Frades-C. de Beán-Santiago

* Saída de Frades: 7.30 e 8.30 h

* Saída de Santiago: 13.00 e 20.00 h

Santiago-Son de Arriba-Verdía-A Rúa Travesa

* Saída de Santiago: 19.10 h

* Saída da Rúa Travesa: 7.45 h

Porto Avieira-Santiago

* Saída de Porto Avieira: 7.20 e 8.50 h

* Saída de Santiago: 19.00 e 21.00 h

Contrato: V-2214; XG-203

Contratista: Oróns Bus, S.L.

A Coruña-Canzobre

* Saída da Coruña: 19.30 h

* Saída de Canzobre: 7.30 h

Contrato: V-3013; XG-338

Contratista: Autocares Modesto Riveiro, S.L.

A Graña-A Amañecida-Santiago de Compostela

* Saída da Graña: 10.00 h

* Saída de Santiago: 19.10 h

Contrato: V-7059; XG-433

Contratista: Castromil, S.A.

Santiago de Compostela-Cambados-O Grove-A Toxa

* Saída de Santiago: 11.30 e 20.30 h

* Saída da Toxa: 7.30 e 18.00 h

A Coruña-Vigo por AP-9

* Saída da Coruña: 8.00 e 20.15 h

* Saída de Vigo: 10.30 e 18.30 h

A Coruña-Santiago de Compostela por AP-9

* Saída da Coruña: 6.35 h

* Saída de Santiago: 18.00 h

A Coruña-Santiago de Compostela por N-550

* Saída da Coruña: 8.00 e 19.30 h

* Saída de Santiago: 6.30 e 18.00 h

Santiago de Compostela-Vigo por N-550

* Saída de Santiago: 13.00 e 20.00 h

* Saída de Vigo: 7.50 h

A Coruña-Muros

* Saída da Coruña: 12.00 e 19.00 h

* Saída de Muros: 7.15 e 11.00 h

Santiago de Compostela-Noia

* Saída de Santiago: 18.00 h

* Saída de Noia: 6.45 h

Santiago de Compostela-Ourense

* Saída de Santiago: 9.15 e 20.00 h

* Saída de Ourense: 6.10 e 19.00 h

Ferrol-Santiago-Vigo por AP-9

* Saída de Ferrol: 8.40 e 18.40 h

* Saída de Vigo: 7.30 e 19.30 h

Contrato: V-7026; XG-400

Contratista: Hermanos Ferrín, S.L.

Santiago de Compostela-A Picaraña

* Saída de Santiago: 19.00 h

* Saída da Picaraña: 7.45 h

Santa Comba-Santiago

* Saída de Santa Comba: 7.15 e 17.15 h

* Saída de Santiago: 20.00 h

Muxía-Santiago de Compostela

* Saída de Muxía: 6.45 e 14.30 h

* Saída de Santiago: 8.45 e 16.45 h

Outes-Santiago de Compostela

* Saída de Outes: 6.45 h

* Saída de Santiago: 17.45 h

Contrato: V-7032; XG-406

Contratista: Empresa Gómez de Mesía, S.L.

A Coruña-Vila de Cruces

* Saída de Vila de Cruces: 7.30 h

A Coruña-Carral-Herves-Mesía

* Saída da Coruña: 19.45 h

* Saída de Mesía: 6.30 h

Contrato: V-7041; XG-415

Contratista: Rías Altas, S.A.

Ferrol-Mercado-A Graña

* Saída de Ferrol: 8.30 e 19.30 h

* Saída da Graña: 8.00 e 20.00 h

Ferrol-Mercado-Residencia-Catabois

* Saída de Ferrol: 7.00 e 7.50 h

* Saída de Catabois: 7.20 e 8.20 h

Ferrol-Cedeira por Castro

* Saída de Ferrol: 7.15 e 20.00 h

* Saída de Cedeira: 6.30 e 18.30 h

Ferrol-Doniños-San Xurxo da Mariña

* Saída de Ferrol: 7.00 h

* Saída de San Xurxo da Mariña: 7.30 h

Ferrol-Vilaboa por Meirás

* Saída de Ferrol: 14.45 h

* Saída de Vilaboa: 7.00 h

Ferrol-Covas

* Saída de Ferrol: 7.00 h

* Saída de Covas: 7.30 h

Contrato: V-7050; XG-424

Contratista: Autocares Capela, S.L.

As Neves-Fene-Ferrol-praza de Galicia

* Saída das Neves: 19.30 h

* Saída de Ferrol-praza de Galicia: 20.30 h

As Neves-Filgueiras-Fene-Ferrol-praza de Galicia

* Saída das Neves: 7.30 h

As Neves-Roxal-Ferrol-praza de Galicia

* Saída das Neves: 7.00 h

* Saída Ferrol-praza de Galicia: 18.30 h

Contrato: V-7077; XG-451

Contratista: Empresa Seoane, S.L.

Santiago de Compostela r/ A Rosa-San Cristovo de Merín

* Saída de Santiago: 14.00 e 19.30 h

* Saída de San Cristovo de Merín: 7.40 h

Santiago de Compostela r/ A Rosa-Vedra, por Campos e San Xulián de Sales

* Saída de Vedra: 9.50 h

Santiago de Compostela r/ A Rosa-San Mamede de Ribadulla polos Verxeles e Vilar

* Saída de Santiago: 19.30 h

* Saída de San Mamede de Ribadulla: 7.20 h

Santiago de Compostela r/ A Rosa-cruzamento de Sarandón

* Saída de Santiago: 12.30 h

Santiago de Compostela r/ A Rosa-Campos Casa Paz

* Saída de Santiago: 13.40 h

* Saída de Campos: 8.45 h

Santiago de Compostela r/ A Rosa-Santiago de Compostela r/ A Rosa polos Verxeles e S. Xulián Sales (circular)

* Saída de Santiago: 18.20 h

Contrato: V-7044; XG-418

Contratista: Autocares Salvado, S.A.

A Coruña-Melide

* Saída de Melide: 7.00 h

Contrato: V-7062; XG-436

Contratista: Viajes Rois, S.L.

Extramundi de Arriba-Rois-Santiago

* Saída de Extramundi: 7.25 e 20.00 h

* Saída de Santiago: 7.30 e 21.00 h

Contrato: V-2958; XG-334

Contratista: Autobuses Urbanos de Lugo, S.A.

Ortoño-Santiago

* Saída de Ortoño: 8.15 e 21.15 h

* Saída de Santiago: 7.35 e 20.30 h

Contrato: V-7007; XG-381

Contratista: Autos Cal Pita, S.A.

A Coruña-San Pedro de Nós (Raqueta)

* Saída da Coruña: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, e 20.30 h

* Saída de San Pedro: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 e 21.00 h

A Coruña-O Carballo-Oleiros-Sada

* Saída da Coruña: 6.55, 8.55, 18.55 e 19.55 h

* Saída de Sada: 7.55, 19.55 e 20.55 h

A Coruña-Santa Cruz-Sada

* Saída da Coruña: 6.25, 8.25, 18.25 e 19.25 h

* Saída de Sada: 7.25, 9.25, 19.25 e 20.25 h

A Coruña-Santa Cruz-Arillo-Rialta

* Saída da Coruña: 6.40, 7.40, 8.40, 18.00 e 18.40 h

* Saída Arillo-Rialta: 7.10, 8.10, 8.30 e 18.30 h

A Coruña-Montrove-Os Regos-Oleiros

* Saída da Coruña: 8.05, 18.05 e 20.05 h

* Saída de Oleiros: 8.35, 18.35 e 20.35 h

A Coruña-Montrove-Soñeiro

* Saída da Coruña: 7.05 h

* Saída Soñeiro: 7.30 h

A Coruña-Santa Cruz-Rialta-Pousada-Soñeiro

* Saída da Coruña: 20.00 h

* Saída Soñeiro: 20.40 h

Contrato: V-7034; XG-408

Contratista: Automóviles Sigrás-Carral, S.A. (Asicasa)

A Coruña Hospital Abente y Lago-Porta Real-aeroporto de Alvedro

* Saída da Coruña: 7.15, 8.15, 18.15, 19.15 e 20.15 h

* Saída do aeroporto: 7.45, 8.45, 18.45, 19.45 e 20.45 h

A Coruña-Carral-Santa María de Vigo-Lema

* Saída da Coruña: 7.00 e 21.00 h

* Saída de Lema: 7.53 h

A Coruña-Carral-Cañás

* Saída da Coruña: 18.00 e 22.00 h

* Saída de Cañás: 19.10 e 22.30 h

A Coruña-Carral-Barcia-Horta do Conde

* Saída da Coruña: 6.20, 8.00 e 20.00 h

* Saída de Horta do Conde: 6.55, 8.55 e 20.55 h

A Coruña-Vilaboa-Culleredo-Orro-Ledoño-Peiro-Celas-Castelo

* Saída de Castelo: 7.20 h

A Coruña-Vilaboa-Culleredo-Orro-Ledoño-Peiro

* Saída de Peiro: 19.30 h

A Coruña-Vilaboa-Culleredo-Casal-Celas-Peiro

* Saída da Coruña: 8.30 e 20.30 h

A Coruña-Vilaboa-Culleredo-Ledoño-Peiro

* Saída de Peiro: 21.30 h

A Coruña-Botánico-Haley-Barcala-Cambre-A Patiña

* Saída da Coruña: 7.30 e 20.30 h

* Saída da Patiña: 8.00 e 21.00 h

A Coruña-Barcala-Cambre-Patiña

* Saída da Coruña: 8.10, 18.00 e 20.00 h

* Saída da Patiña: 8.40, 18.30 e 20.30 h

Contrato: V-7027; XG-401

Contratista: Autos Carballo, S.A.

Carballo-Canosa-cruzamento Anxeriz-Rial-Bembibre-Portomouro-Santiago

* Saída de Carballo: 9.30 e 19.15 h

* Saída de Santiago: 19.00 h só días laborables non lectivos

Foxo-Rial-Bembibre-Portomouro-Santiago

* Saída do Foxo: 7.45 h

* Saída de Santiago: 7.30 h

Buxán-Chavola-Bembibre-Portomouro-Santiago

* Saída de Buxán: 7.30 h só días lectivos

Pontepedra-cruzamento de Trazo.Agro do Mestre-Ponte Albar-Santiago

* Saída de Pontepedra: 7.20 h só días lectivos

Contrato: V-7002; XG-376

Contratista: Autopullmans Travidi, S.L.

A Coruña-aeroporto da Lavacolla

* Saída da Coruña: 5.15 e 19.00 h

* Saída do aeroporto: 10.30 e 22.15 h

Contrato: V-7053; XG-427

Contratista: Tranvías del Ferrol, S.A.

Porto-Neda

* Saída do porto: 6.25, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 h

* Saída de Neda: 5.50, 7.40, 9.40, 11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.40 h

Porto-Residencia

* Saída do porto: 6.45, 8.50, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50 h

* Saída de Residencia: 6.00, 7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 19.50 h

Correos-A Faísca

* Saída da Faísca: 7.00, 8.00, 18.00 e 19.00 h

* Saída de Correos: 7.30, 8.30, 18.30 e 19.30 h

Canido-A Graña

* Saída de Canido: 8.00, 19.00 e 21.00 h

* Saída da Graña: 8.30, 19.30 e 21.30 h

Correos-Caranza

* Saída de Correos: 7.25, 9.10, 10.25, 11.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 18.55, 20.10, 21.25 h

* Saída de Caranza: 6.45, 8.15, 9.45, 11.00, 12.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.30, 20.45 h

Porto-Caranza-Residencia

* Saída do porto: 8.15, 18.15 e 20.15 h

* Saída de Caranza: 6.20, 6.55

* Saída de Residencia: 18.40 e 20.40 h

Contrato: V-7076; XG-450

Contratista: Santiaguesa Metropolitana, S.L.

Vimianzo-Baio-Santa Comba-Santiago

* Saída de Vimianzo: 9.05 h

* Saída de Santiago: 19.45 h

Estes servizos realizaranse o martes 20 e mércores 21 de xuño

Baio-Santiago

* Saída de Baio: 9.20 h

* Saída de Santiago: 19.45 h

Estes servizos realizaranse os días de folga agás o martes 20 e mércores 21 de xuño

Contrato: V-7075; XG-449

Contratista: Empresa Monforte, S.A.

Fisterra-Muros-Santiago

* Saída de Fisterra: 8.20 e 16.45 h

* Saída de Santiago: 9.00 e 19.00 h

Contrato: V-1682; XG-112

Contratista: Arriva Noroeste, S.L.

A Coruña-Meicende-Suevos-Rañobre-Seixeda-Boedo

* Saída da Coruña: 20.30 h

* Saída de Boedo: 7.00 h

A Coruña-Meicende-Suevos-Porto de Suevos-Seixeda-Boedo

* Saída de Boedo: 6.30 h

A Coruña-Meicende-Porto de Suevos

* Saída da Coruña: 18.00 h

* Saída de Porto de Suevos: 8.15 de 18.40 h

Contrato: V-7045; XG-419

Contratista: Arriva Noroeste, S.L.

A Coruña-Meicende-Caión-Castrillón

* Saída da Coruña: 20.15 h

A Coruña-Marineda City-Caión-Castrillón

* Saída de Castrillón: 9.30 h

A Coruña-Marineda City-Caión

* Saída da Coruña: 11.00 e 18.30 h

* Saída de Caión: 7.45 e 19.15 h

Contrato: V-7074; XG-448

Contratista: Arriva Noroeste, S.L.

A Coruña-Marineda City-Arteixo-Carballo

* Saída da Coruña: 8.00 e 21.00 h

* Saída de Carballo: 7.00 e 19.00 h

A Coruña-Marineda City-Arteixo

* Saída da Coruña: 9.00 e 18.00 h

* Saída de Arteixo: 8.45 h

A Coruña-Marineda City-Carballo-Malpica

* Saída de Malpica: 6.50 h

A Coruña-Meicende-Carballo

* Saída da Coruña: 7.15 de 19.15 h

* Saída de Carballo: 9.15 h

A Coruña-Meicende-Arteixo

* Saída da Coruña: 6.30, 18.45 e 20.45 h

* Saída de Arteixo: 18.00, 19.00 e 20.30 h

A Coruña-Meicende-Arteixo-Polígono de Sabón

* Saída polígono de Sabón: 8.30 h

A Coruña-Marineda City-Carballo-Buño-Ponteceso-Corme-Laxe

* Saída de Laxe: 12.45 h

A Coruña-A55-Paiosaco-Carballo-Malpica-Laxe

* Saída da Coruña: 18.15 h

A Coruña-A55-Vimianzo-Ponte do Porto-Camariñas-Muxía

* Saída de Muxía: 6.00 h

A Coruña-A55-Fisterra-Cabo Fisterra

* Saída da Coruña: 8.15 h

* Saída Cabo Fisterra: 13.45 h

A Coruña-A55-Fisterra

* Saída da Coruña: 19.45 h

* Saída de Fisterra: 7.10 h

A Coruña-Marineda City-Carballo-Santa Comba-Mazaricos-Suevos

* Saída de Suevos: 7.00 h

Contrato: V-7068; XG-442

Contratista: Arriva Noroeste, S.L.

Santiago-Rianxo (Ponte de Té)-Aguiño (Centro Médico) por vía rápida e autoestrada

* Saída de Santiago: 20.00 h

* Saida de Aguiño: 6.50 h

Santiago-Lestrove-Bures-Rianxo-Ribeira

* Saída de Santiago: 7.00 e 18.00 h

* Saida de Ribeira: 13.15 e 20.10 h

Ribeira-Araño-Lestrove-Santiago

* Saída de Ribeira: 10.00 h

* Saída de Santiago: 8.00 h

A Coruña-Betanzos-A Gallada-Ferrol

* Saída da Coruña: 9.00 e 21.00 h

* Saída de Ferrol: 7.00 e 19.00 h

A Coruña-Betanzos

* Saída da Coruña: 6.30, 7.00, 18.30 e 20.30 h

* Saída de Betanzos: 7.30, 8.30, 20.30 e 21.00 h

A Coruña-San Isidro-A Gallada-Ferrol

* Saída da Coruña: 12.00 e 20.00 h

* Saída de Ferrol: 8.00 e 18.00 h

A Coruña-San Isidro-A Gallada-Ferrol, polo polígono de Bergondo

* Saída da Coruña: 8.00 h

* Saída de Ferrol: 14.00 h

A Coruña-Betanzos-Laraxe-Ferrol

* Saída da Coruña: 6.30 e 19.00 h

* Saída de Ferrol: 9.00 e 22.30 h

Ferrol E.A.-A Coruña E.A

* Saída de Ferrol: 6.30 e 20.30 h

* Saída da Coruña: 10.30 e 21.30 h

Ferrol-Chuac-A Coruña

* Saída de Ferrol: 8.30 h

* Saída da Coruña: 13.30 e 20.30 h

Ferrol-Ortigueira-Viveiro

* Saída de Ferrol: 12.30 h

* Saída de Viveiro: 7.00 h

Ourense-A Coruña, rápido

* Saída de Ourense: 12.00 e 19.00 h

* Saída da Coruña: 11.30 e 19.00 h

A Coruña-Ourense, por pobos

* Saída da Coruña: 8.00 h

* Saída de Ourense: 8.00 h

A Coruña-Betanzos polo polígono de Bergondo

* Saída da Coruña: 7.00 h

* Saída de Betanzos: 19.30 h

Praza de Galicia Ferrol-Mugardos-Ares

* Saída de Ferrol: 9.00 e 19.00 h

* Saída de Ares: 5.30 e 20.00 h

Ares-Mugardos-O Seixo-Ferrol praza de Galicia

* Saída de Ares: 19.00 h

Ferrol-As Pontes-Vilalba-Baamonde-Lugo

* Saída de Ferrol: 11.00 h

Lugo-Vilalba

* Saída de Lugo: 18.00 h

Viveiro-As Pontes-A Coruña por autoestrada en Cabanas

* Saída de Viveiro: 6.50 h

* Saída da Coruña: 18.00 h

Neda-Ferrol-A Coruña (Catro Camiños)

* Saída de Neda: 6.50 h

Ourense-A Coruña, por pobos e AP-9 desde Betanzos

* Saída da Coruña: 7.00 h

Santiago-Muras-Viveiro-Burela

* Saída de Santiago: 19.00 h

Contrato: V-7069; XG-443

Contratista: Arriva Noroeste, S.L.

Lugo-A Coruña por N-VI ou autoestrada

* Saída de Lugo: 8.10 e 21.05 h

* Saída da Coruña: 6.30 (autoestrada) e 19.00 h

Ribadeo-Lugo por Meira

* Saída de Ribadeo: 7.00 h

* Saída de Lugo, 19.00 h

Lugo-Viveiro por Gaibor, Vilalba e Foz

* Saída de Viveiro: 7.30 h

* Saída de Lugo: 18.15 h

Contrato: V-7072; XG-446

Contratista: Arriva Noroeste, S.L.

A Coruña-A Ponte Pasaxe-Abegondo-Montouto

* Saída da Coruña: 7.35 e 18.15 h

A Coruña-A Ponte Pasaxe-Pravio-Abegondo-Montouto

* Saída da Coruña: 13.30 h

A Coruña-A Ponte Pasaxe-Mabegondo-Cos-Oza dos Ríos-Curtis

* Saída da Coruña: 12.00 h

* Saída de Curtis: 6.15 h

A Coruña-A Ponte Pasaxe-Pravio-Mabegondo-Presedo-Oza dos Ríos-Curtis-Présaras-Mezonzo

* Saída da Coruña: 20.00 h

A Coruña-O Burgo-Pravio-Montouto

* Saída de Montouto: 11.30 e 20.00 h

A Coruña-A Ponte Pasaxe-Frais-Montouto

* Saída da Coruña: 10.30 h

* Saída de Montouto: 18.30 h

Contratos: V-7026; XG-400 e V-7059; XG-433

Contratistas: Hermanos Ferrín, S.L. e Castromil, S.A.

Santiago-Bertamiráns-Gándara

* Saída de Santiago: 7.45, 8.45, 18.15, 19.15 e 20.15 h

* Saída de Gándara: 7.15, 8.15, 18.45, 19.45 e 20.45 h

Contrato: V-1078; XG-061

Contratista: Autobuses Urbanos de Lugo, S.A.

* Lugo-Rábade:

Saída de Lugo: 7.00 e 18.30 h

Saída de Rábade: 10.25 e 19.00 h

* Vilachá-Adai-Lugo:

Saída de Vilachá: 7.25 h

* Santalla de Pena-Lugo:

Saída de Santalla de Pena: 7.30 h

* Lugo-Donalbai

Saída de Lugo: 13.00 h

Contrato: V-1498; XG-090

Contratista: Eleuterio López y Cía, S.L.

* Lugo-Ourense:

Saída de Lugo: 9.35 e 16.45 h

Saída de Ourense: 6.30 e 18.30 h

Contrato: V-2006; XG-168

Contratista: González y de la Riva, S.L.

* Pedrafita do Cebreiro-As Nogais-Becerreá-Baralla-Gomeán-Lugo

Saída Pedrafita do Cebreiro: 9.00 h

Saída Lugo: 13.15 h

Contrato: V-2320; XG-217

Contratista: Autocares Darriba, S.L.

* Vián-Arneiro-Lugo

Saída Vián: 7.30 h

Saída Lugo: 18.15 h

Contrato: V-7035; XG-409

Contratista: Autocares Darriba, S.L.

* A Pastoriza-cruzamento Xesto-Castro de Rei-Quintela-cruzamento Castro de Ribeiras de Lea-Lugo

Saída Pastoriza: 7.25 h

Saída Lugo: 13.15 e 19.30 h

Contrato: V-2722; XG-290

Contratista: Autocares Silva, S.L.

* Sobrado-Faxilde-Pereiramá-Camiño Ancho-Lugo

Saída Sobrado: 7.20 h

Saída Lugo: 19.30 h

Contrato: V-7040; XG-414

Contratista: Autos Lozano, S.L.

* Vilalba-Rioaveso-Feira do Monte-Santo Estevo do Árbol-Castro de Ribeiras de Lea-Cela-Outeiro de Rei-Lugo

Saída Vilalba: 6.50 h

Saída Lugo: 14.15 h

Contrato: V-7046; XG-420

Contratista: Empresa Portomarín, S.A.

* Sarria-Lugo

Saída de Sarria: 8.45 h

Saída de Lugo: 18.15 h

Contrato: V-7063; XG-437

Contratista: Hervei, S.L.

* Lugo-Bascuas-Sampaio-Recesende-O Cádavo-A Lastra-Paradavella-A Fonsagrada

Saída de Lugo: 7.15-18.30 h

Saída da Fonsagrada: 7.15 e 18.15 h

Contrato: V-7048; XG-422

Contratista: Empresa Monforte, S.A.

* Lugo-Portomarín:

Saída de Lugo: 19.15 h

Saída de Portomarín: 7.00 h

* Lugo-Escairón:

Saída de Lugo: 18.35 h

Saída de Escairón: 7.00 h

* Lugo-Baralla:

Saída de Lugo: 18.35 h

Saída Baralla: 7.15 h

* Monforte de Lemos-Santiago de Compostela:

Saída de Monforte de Lemos: 7.50 h

Saída Santiago de Compostela: 18.00 h

* Pedrafita-Lugo:

Saída de Pedrafita: 7.00 h

Saída de Lugo: 17.30 h

* Lugo-Monforte de Lemos:

Saídas de Lugo: 12.45 e 20.00 h

Saídas de Monforte: 10.00, 14.15 e 18.35 h

* O Barco de Valdeorras-A Rúa-Quiroga-Ourense:

Saídas do Barco de Valdeorras: 8.00 e 22.00 h

Saídas de Ourense: 6.00 e 19.50 h

Contrato: V-3048; XG-343

Contratista: Autos A. González, S.L.

* Pías-Santiso-Xinzo da Costa-Tioira-Maceda-Rioseco-Solbeira-As Campinas-Zamorana-Ourense:

Saída de Pías: 7.00 h

Saída de Ourense: 12.45

* Ourense- Zamorana-As Campinas-Solbeira-Rioseco-Maceda:

Saída de Ourense: 8.15 h

* Ourense-Zamorana-As Campinas-Pardieiros-San Xes-Rioseco-Solbeira-As Campinas-Zamorana-Ourense (circular):

Saída de Ourense: 11.15 h

Contrato: V-7064; XG-438

Contratista: Auto Industrial, S.A.

* O Porriño-Puxeiros-Cabral-Vigo:

Saídas do Porriño: 7.00, 18.00 e 21.00 h

Saídas de Vigo: 7.00, 18.00 e 21.00 h

* Ourense-Ribadavia-A Cañiza-Vigo:

Saídas de Ourense: 9.00 e 20.30 h

Saídas de Vigo: 8.30 e 19.00 h

* Ourense-Vigo por A-52:

Saídas de Ourense: 6.15 e 20.30 h

Saídas de Vigo: 8.30 e 22.00 h

* Chantada-A Barrela-Cea-O Carballiño-Ribadavia-Vigo:

Saída de Chantada: 7.00 h

Saída de Vigo: 16.30 h

* Ourense-Maside-O Carballiño-Soutelo de Montes-Pontevedra:

Saídas de Ourense: 10.30 h

Saídas de Pontevedra: 9.15 e 17.30 h

* Monforte de Lemos- Ourense-Untes-Barbantiño-Maside-O Carballiño-Almuzara-Soutelo de Montes-Pontevedra

Saída de Monforte de Lemos: 16.15 h

* Ourense-Melias-Os Peares:

Saída dos Peares: 6.55 h

Saída de Ourense: 19.00 h

Contrato: V-7043; XG-417

Contratista: Aguas de Incio, S.A.

* Confurco-Fondo de Cea-Tamallancos-Ourense:

Saída de Confurco: 6.15 h

Saída de Ourense: 18.00 h

* Ourense-Tamallancos-Amoeiro-Trasalba-Fontefría-Ourense (circular):

Saídas de Ourense: 12.30 e 18.00 h

Contrato: V-3274; XG-366

Contratista: Aguas de Incio, S.A.

* Manzaneda-A Pobra de Trives-Castro Caldelas-Ourense:

Saída de Manzaneda: 6.30 h

Saída de Ourense: 18.00 h

* A Teixeira-Sacardebois-Parada de Sil-Luíntra-Eiradela-Faramontaos-O Pereiro de Aguiar-Ourense

Saída da Teixeira: 6.00 h

Saída de Ourense: 18.30 h

* Luíntra-Loña do Monte-Loñoá-Faramontaos-Ourense:

Saída de Ourense: 19.30 h

Contrato: V-3269; XG-365

Contratista: Empresa Villalón, S.A.

* Verín-Xinzo de Limia-Allariz-Ourense por N-525:

Saídas de Verín: 6.15 h

Saídas de Ourense: 12.15 h

* Verín-Xinzo de Limia- Allariz-Ourense por A-52:

Saídas de Ourense: 16.40 h

Saídas de Verín: 8.45 e 17.30 h

* Maceda-Baños de Molgas-Poedo-Xunqueira de Ambía-Salgueiros-Venda do Río-Seixalbo-Ourense:

Saída de Maceda: 6.45 h

Saída de Ourense: 19.15 h

* Ourense-As Lagoas-Seixalbo-Taboadela-Gundiás-O Mato-Allariz:

Saída de Ourense: 20.00 h

* Verín-Ourense-Vigo:

Saída de Verín: 8.45 h

Saída de Vigo: 19.00 h

Contrato: V-7060; XG-434

Contratista: Anpián, S.A.

* Ourense-Derrasa-Casanova-Esgos-Maceda-Os Milagres-Arnuide-Vilar de Barrio-Xinzo de Limia:

Saída de Ourense: 6.50 h

Saída de Xinzo de Limia: 18.00 h

* Verín-Catrelo do Val-Arcucelos-Laza-Borrán-Vilar de Barrio-Arnuide-Os Milagres-Maceda-Esgos-Casanova-Derrasa-Ourense

Saída de Verín: 6.30 h

* Ourense-Maceda-Vilar de Barrio:

Saída de Ourense: 12.45 h

* Ourense-Celanova-Bande-As Conchas-Herdadiña-A Malleta-Lobios-A Malleta-Feiravella-Entrimo:

Saídas de Entrimo: 6.55 e 18.15 h

Saídas de Ourense: 7.50 e 18.00 h

* As Conchas-Barrio-Ponte Liñares-Sabucedo-Penín-Ganade-Xinzo de Limia-Baronzás-Ourense:

Saída de Barrio: 7.10 h

Saída de Ourense: 18.00 h

* Rial-A Mezquita-Rante-Santa Leocadia-Rante-San Cibrao das Viñas-Ourense:

Saída de Rial: 7.20 h

* Ourense-San Cibrao das Viñas-A Merca-Celanova-Vilavidal-Cortegada-A Cañiza:

Saída de Cortegada: 6.25 h

Saída de Ourense: 19.00 h

* Cortegada-San Lourenzo-Gomesende-Abellás-Quintela de Leirado-Redemuíños-Moreiras-Matamá-Cerdal-Escudeiros-Vilavidal-Celanova-A Manchica-Ourense:

Saída de Cortegada: 12.30 h

Saída de Ourense: 10.30 h

* Ponte Barxas-Cortegada-Arnoia-Ribadavia-San Paio-Castrelo de Miño-Alongos-Ourense:

Saídas da Ponte Barxas: 6.55 e 13.15 h

Saídas de Ourense: 7.00 e 13.15 h

* Cartelle-Outomuro-Santa Baia-As Maravillas-A Manchica-Ourense:

Saída de Cartelle: 7.45 h

Saída de Ourense: 18.00 h

* Ourense-A Valenzá-Barbadás-Sobrado-Loiro-Ourense-Monterrei-Ourense:

Saídas de Ourense: 6.50 e 13.00 h

* A Valenzá-Ourense:

Saídas da Valenzá: 7.00, 7.50, 8.55, 18.00,19.30 e 21.00 h

Saídas de Ourense: 7.20, 8.10, 9.00, 18.30, 19.30 e 20.20 h

Contrato: V-7070; XG-444

Contratista: Anpián, S.A.

* Ourense-O Cumial-polígono de San Cibrao-A Castellana-Santa Cruz-Carballeira de Santa Cruz:

* Saídas de Ourense: 7.05 e 19.00 h

* Saídas de Carballeira de Santa Cruz: 7.40 e 19.45 h

Contrato: V-7067; XG-441

Contratista: Autos Gómez, S.L.

* Ourense-Gustei-Cambeo-Vilar de Barra-Gueral-Cinco Nogueiras-A Perosa-Carracedo-Os Peares:

Saída dos Peares: 7.00 h

Saída de Ourense: 12.55 h

* Ourense-Ribela-Belesar-Barra de Miño-Redondela-A Peroxa:

Saída da Peroxa: 7.30 h

Saída de Ourense: 12.55 h

Contrato: V-7054; XG-428

Contratista: Autocares Alfer, S.A.

* Ourense-cruzamento de Cambeo-Vilamarín-cruzamento de Seber-O Porto-A Barrela-Castro de Carballedo:

Saída de Castro de Carballedo: 7.20 h

Saída de Ourense: 19,20 h

* Ourense-Belesar-Fontefiz:

Saída de Fontefiz: 7.30 h

Saída de Ourense: 13.00 h

* Ourense-Lonia-Tibias-Sabadelle-Xubande-Parada-San Bieito-Gundiás:

Saída de Gundiás: 7.20 h

Saída de Ourense: 12.00 h

* Ourense-Cambeo-Tamallancos-Borulfe (Centro Hostelaría)-Vilamarín por N-525:

Saída de Ourense: 8.15 h

Saída de Vilamarín: 18.30 h

* Ourense-Moreiras-Sanatorio de Toén:

Saída de Ourense: 7.00 h

Saída Sanatorio: 8.30 h

Contrato: V-1530; XG-092

Contratista: Empresa Toén, S.L.

* San Tomé-Xestosa-Toén-cruzamento de Moás-Mugares-Piñor-Sanatorio de Piñor-cruzamento Parada-Ourense:

Saída de San Tomé: 7.40 h

Saída de Ourense: 13.00 e 18.45 h

* Trelle-cruzamento de Moreiras-Trellerma-cruzamento das Moas-Toén-Fondón-Mugares-Piñor-Sanatorio de Piñor-cruzamento de Parada-Ourense:

Saídas de Trelle: 7.30 e 21,30 h

Saídas de Ourense: 7.25 e 21.25 h

* Ourense-Sanatorio de Piñor-Piñor:

Saídas de Ourense: 7.25 e 21.25 h

Saídas de Piñor: 8.10 e 22.00

* Piñor-Parada-cruzamento de Parada-Ourense:

Saída de Piñor: 8.20 h

Saída de Ourense: 13.00

Contrato: V-0224; XG-010

Contratista: Autos González, S.L.

* Ponte Mandrás-Cornoces-Liñares-Bóveda-Ourense:

Saídas de Ponte: 7.30 e 15.50 h

Saídas de Ourense: 6.45 e 14.15 h

Contrato: V-0387; XG-020

Contratista: Autocares Manuel García Castro, S.L.

* Augasantas-Pontevedra:

Saídas de Pontevedra: 13.00 e 19.00 h

Saídas de Augasantas: 7.20 h

Contrato: V-0533; XG-035

Contratista: Autocares Manuel García Castro, S.L.

* A Lama-Pontevedra:

Saídas da Lama: 7.30 h

Saídas de Pontevedra (E.A.): 13.00 e 20.00 h

Contrato: V-0453; XG-027

Contratista: Autos Arcade, S.L.

* Pazos de Borbén-Pontevedra:

Saídas de Pazos: 7.00 h

* Castelo de Soutomaior-A Xunqueira

Saídas da Xunqueira: 19.00 h

Contrato: V-7049; XG-423

Contratista: Autos González, S.L.

* Redondela-Vigo (Areal), pola N-550:

Saídas de Redondela: 7.15, 7.55, 19.45 e 20.45 h

Saídas de Vigo: 8.25, 19.00, 20.30 e 21.15 h

* Redondela-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas) pola N-550:

Saídas de Redondela: 6.15 e 8.15 h

Saídas de Vigo: 6.50 e 7.35 h

* Fornelos de Montes-Redondela-Vigo-Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Fornelos: 7.30 h

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 11.30 e 18.35 h

Contrato: V-0527; XG-034

Contratista: Castromil, S.A.

* Antas-Vigo:

Saídas de Antas: 6.40 h

Saídas de Vigo: 19.00 h

Contrato: V-7066; XG-440

Contratista: Castromil, S.A.

* Ponte internacional-Tui-Pontevedra:

Saídas da ponte internacional: 7.00 h

Saídas de Pontevedra: 12.00 e 19.00 h

Contrato: V-2431; XG-232

Contratista: Autocares Lucho, S.L.

* Mos-Vigo- Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Mos: 7.30 h

* Mos-Vigo:

Saídas de Vigo: 20.20 h

* Torroso-Vigo:

Saídas de Torroso: 8.45 h

Contrato: V-2432; XG-233

Contratista: Empresa Vda. de J. Domínguez, S.L.

* Mosende-Vigo (Bouzas):

Saídas de Mosende: 7.00 h

* Torneiros-Vigo (Bouzas) pola Florida:

Saídas de Torneiros: 6.40 h

Contrato: V-2613; XG-269

Contratista: Autocares Rías Baixas, S.L.

* Postemirón de Arriba-A Granxa-Xistro-Ruibal-praza de Galicia:

Saída de Postemirón de Arriba: 7.55 h

* Postemirón de Arriba-A Granxa-Xistro-Salcedo-praza de Galicia-praza de Abastos:

Saída de Postemirón de Arriba: 18.15 e 19.35 h

* Postemirón de Arriba-A Granxa-Xistro-Salcedo-Campolongo-Xofre de Tenorio:

Saída de Xofre de Tenorio: 19.15 h

* Figueirido-Xistro-Salcedo-Campolongo-Pontevedra:

Saída de Pontevedra: 6.55 h

* Pontevedra-Santa Margarida-Monte Porreiro:

Saídas de Pontevedra: 7.30, 8.30, 18.00, 19.00, 20.00 e 21.00 h

Saídas da Monte Porreiro: 7.00, 8.00, 9.00, 18.30, 19.30 e 20.30 h

* Monte Porreiro-A Ponte dos Tirantes-A Xunqueira:

Saída de Monte Porreiro: 8.15 h

* Acuña-Empalme Nabalexo-O Casal-Salcedo-praza de Galicia-praza de Abastos-A Xunqueira:

Saída de Acuña: 7.15 h

* Acuña-praza de Abastos-O Casal-Salcedo-praza de Galicia-praza de Abastos:

Saída de praza de Abastos: 21.00 h

Contrato: V-2999; XG-337

Contratista: Autocares Rías Baixas, S.L.

* Atalaia-Xofre de Tenorio-A Xunqueira:

Saída da Xunqueira: 20.30 h

* Xofre de Tenorio-Castelo:

Saída de Xofre de Tenorio: 20.00 h

* Atalaia-Xofre de Tenorio:

Saída Atalaia: 19.00 h

Contrato: V-0448; XG-026

Contratista: Autocares Rías Baixas, S.L.

* Cambados-Oubiña-Ponte Arnelas-Mosteiro-Pontevedra:

Saída de Cambados: 8.35 h

Saídas de Pontevedra: 13.35 e 19.30 h

* Cambados-Ponte Castrelo-Barrantes-Ribadumia-Pontevedra:

Saída de Cambados: 19.00 h

* Cambados-Ponte Castrelo-Sisán-Mosqueiro-San Salvador-Penente-Arcos-Pontevedra:

Saída de Cambados: 13.45 h

* Cambados-Ponte Castrelo-Tanoira-Barrantes-Ribadumia-Mosteiro-Pontevedra:

Saída de Cambados: 7.45 h

Saídas de Pontevedra: 12.15 e 20.35 h

* Cambados-Vilariño-Covas de Lobos-Barrantes-San Salvador-Caticovas-Mosteiro-Pontevedra:

Saídas de Cambados: 10.35 h

Saída de Pontevedra: 18.30 h

* Cambados-Ponte Castrelo-Sisán-Covas-San Salvador-Caticovas-Mosteiro-Pontevedra:

Saída de Cambados: 7.00 h

Contrato: V-2289; XG-210

Contratista: Autocares Rías Baixas, S.L.

* Silleda-Pontevedra:

Saídas de Silleda: 6.50 h

* Quireza-Campo Lameiro-Pontevedra:

Saídas de Quireza: 7.25 h

Saídas de Pontevedra: 18.15 h

* Campo Lameiro-Pontevedra:

Saídas de Campo Lameiro: 7.20 h

Saídas de Pontevedra: 20.00 h

Contrato: V-3216; XG-360

Contratista: Donado Campos, S.L.

* Silleda-Vigo:

Saídas de Silleda: 7.10 h

* Lalín-Pontevedra por Silleda:

Saídas de Pontevedra: 8.00 h

* A Estrada-Pontevedra:

Saídas da Estrada: 6.50 e 18.45 h

Saídas de Pontevedra: 9.45 e 20.00 h

* Forcarei-Santiago de Compostela:

Saída de Forcarei: 7.30 h

* Soutelo de Montes-Santiago de Compostela

Saídas de Santiago de Soutelo de Montes: 7.39 h

* A Estrada-Santiago de Compostela:

Saídas da Estrada: 6.55 e 19.10 h

Saídas de Santiago de Compostela: 7.45 e 20.15 h

* Santiago de Compostela-Pontevedra

Saídas de Santiago de Compostela: 9.00 h

Saídas de Pontevedra: 10.50 h

* Os Verxeles-Santiago (rúa da Rosa)

Saída de Santiago (rúa da Rosa): 20.00 h

Contrato: V-7014; XG-388

Contratista: Empresa Ojea, S.A.

* A Cañiza-Vigo:

Saídas da Cañiza: 11.45 h

* A Cañiza-Vigo-Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 7.30 h

* Ribadavia-Vigo-Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Ribadavia: 7.20 h

* O Couto-Vigo-Álvaro Cunqueiro

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 11.50 h

* Valeixe-Vigo:

Saídas de Valeixe: 7.20 e 18.30 h

Saídas de Vigo: 13.30 e 19.00 h

* Ribarteme (S. Xosé)-Vigo-Álvaro Cunqueiro por Leirado:

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 10.40 h

* Ribarteme (S. Xosé)-Vigo, por Taboexa:

Saídas de Ribarteme: 7.45 h

* Vide-Vigo:

Saídas de Vide: 13.15 h

* Arbo-Vigo-Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Arbo: 6.00 h

* Arbo-Vigo:

Saídas de Vigo: 19.30 h

* Leirado-Vigo:

Saídas de Leirado: 11.15 h

Saídas de Vigo: 21.00 h

* Ponteareas-Vigo:

Saídas de Ponteareas: 11.00 e 20.15 h

Saídas de Vigo: 9.00 e 21.30 h

Contrato: V-7047; XG-421

Contratista: Viajes Melytour, S.L.

* Ponte internacional-Mosende-A Garrida-Vigo:

Saídas de Ponte Internacional: 6.20 h

Saídas de Vigo: 19.30 h

* Ponte internacional-Mosende-CUVI-O Meixoeiro-Vigo:

Saídas de ponte internacional: 7.30 h

Saídas Vigo: 13.00 h

* Tomiño-Couso-Morgadans-Gondomar-Vigo

Saídas de Tomiño: 6.10 h

Saídas de Vigo: 19.45 h

* Fornelos-Tomiño-O Couso-Gondomar-A Garrida-Vigo-O Meixoeiro:

Saídas de Fornelos: 6.45 h

* Gondomar-Vigo:

Saídas de Gondomar: 10.00 e 20.00 h

Saídas de Vigo: 9.00 e 20.45 h

* O Meixoeiro-Vigo-Gondomar-O Couso-Tomiño:

Saídas O Meixoeiro: 13.45 h

Contrato: V-7033; XG-407

Contratista: Autobuses de Pontevedra, S.A.

* Pontevedra-Marín por Cantoarea:

Saídas de Pontevedra: 6.45, 7.25, 7.55, 8.10, 8.25, 8.40, 8.55, 18.20, 18.45, 19.10, 19.35, 20.00, 20.25, e 20.50 h

Saídas de Marín: 7.00,7.30,7.45, 8.00,8.15, 8.30, 8.45, 18.20, 18.45, 19.10, 19.35, 20.00, 20.25, e 20.50 h

* Pontevedra-Montecelo (Residencia):

Saídas de Pontevedra: 19.45 h

Saídas de Montecelo: 20.15 h

* Pontevedra-Alba:

Saídas de Pontevedra: 7.15, 9.20, 20.05 e 21.05 h

Saídas de Alba: 7.45, 8.05, 19.45 e 20.10 h

* Residencia Montecelo-Marín:

Saídas de Montecelo: 19.00 e 22.15 h

Saídas de Marín: 19.45 e 21.05 h

Contrato: V-7038; XG-412

Contratista: Transportes José Núñez Barros, S.A.

* Vilagarcía de Arousa-Pontevedra:

Saídas de Vilagarcía de Arousa: 7.00 e 20.00 h

Saídas de Pontevedra: 8.00 e 21.00 h

Contrato: V-3050; XG-344

Contratista: Empresa Lázara, S.A.

* Monterroso-Santiago de Compostela:

Saídas de Monterroso: 7.45 h

Saídas de Santiago de Compostela: 10.00 h

* Silleda-Santiago de Compostela:

Saídas de Silleda: 6.40 h

Saídas de Santiago de Compostela: 19.30 h

* A Ponteledesma-Santiago de Compostela (pola Baiuca e Vila de Paz):

Saídas da Ponteledesma: 7.50 h

Saídas de Santiago de Compostela: 18.30 h

* Vila de Cruces-Ponteledesma-Santiago de Compostela:

Saída de Santiago de Compostela: 13.00 h

* Merza-Santiago de Compostela:

Saídas de Merza: 9.55 h

Saídas de Santiago: 18.30 h

Contrato: V-1293; XG-077

Contratista: Viguesa de Transportes, S.A.

* Alto de Encarnación-Bouzas-Canido:

Saídas de Canido: 7.25 h

* Alto da Encarnación-Bouzas:

Saídas Alto Encarnación: 8.22 h

Saídas Bouzas: 19.22 e 20.22 h

Contrato: V-2115; XG-182

Contratista: Viguesa de Transportes, S.A.

* Santo Estevo de Negros-Lamosa-Bouzas (Vigo):

Saídas de Santo Estevo de Negros: 8.52 h

Saídas de Bouzas: 19.15 h

Contrato: V-7042; XG-416

Contratista: Gómez de Castro, S.A.

* Vigo-Pontevedra-Lugo:

Saídas de Lugo: 10.00 e 18.30 h

Saídas de Vigo: 7.00 e 18.15 h

Contrato: V-7023; XG-397

Contratista: Transportes La Unión, S.A.

* Pontevedra-Bueu-Cangas-Vigo (Bouzas)-Álvaro Cunqueiro-por AP-9:

Saídas de Pontevedra: 07.35 h

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 20.15 h

* Pontevedra-Bueu-Cangas-Vigo (Bouzas) por AP-9:

Saídas de Vigo: 09.30 h

* Pontevedra-Bueu-Cangas:

Saídas de Pontevedra: 10.15 h e 20.30 h

Saídas de Cangas: 07.30 h e 20.30 h

* Pontevedra-Os Praceres:

Saídas de Pontevedra: 08.25 h

* Cangas-Vigo (Bouzas):

Saídas de Cangas: 07.20 h E 20.00 h

Saídas de Vigo: 07.40 h e 21.30 h

* Cangas-Vigo (Bouzas)- Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Cangas: 09.15 h

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 13.00 h

* Cangas-Moaña-Pontevedra:

Saídas de Cangas: 07.15 h

* Moaña-Pontevedra:

Saídas de Moaña: 09.15 e 18.40 h

Saídas de Pontevedra: 6.45 e 20.30 h

* Pontevedra-Vilalonga-O Grove:

Saídas de Pontevedra: 7.30 e 18.45 h

Saídas do Grove: 7.25 e 20.00 h

* Pontevedra-Portonovo-A Lanzada-O Grove:

Saídas do Grove: 10.40 e 19.00 h

* Pontevedra-Nosa Señora da Lanzada:

Saídas de Pontevedra: 13.00 h

Saídas Nosa Señora da Lanzada: 9.30 h

* O Grove-Portonovo-Vigo por AP-9:

Saídas de Vigo: 21.15 h

* O Grove-Vilalonga-Vigo- por AP-9:

Saída do Grove: 6.50 h

Saída de Vigo: 19.15 h

* Cangas-Bueu-Marín-Pontevedra-Campus da Xunqueira:

Saída de Cangas: 7.30 h

* O Grove-Portonovo-Vigo-CUVI por AP-9:

Saída do Grove: 7.00 h

Saída do CUVI: 21.05 h

* Pontevedra-Campelo-Soutonovo-Sartal-S. Xoán de Poio:

Saídas de Pontevedra: 7.00 e 19.30 h

Saídas de S. Xoán de Poio: 7.30 h

Contrato: V-0377; XG-019

Contratista: Autobuses de Pontevedra, S.A.

* Pontevedra-Bora:

Saídas de Pontevedra: 7.50 e 19.00 h

Saídas de Bora: 20.40 h

* Pontevedra-Fontáns por Lérez e Sta. Mª de Xeve:

Saídas de Pontevedra: 7.15 e 20.30 h

Saídas de Fontáns: 7.35 e 21.00 h

* Pontevedra-Figueirido:

Saídas de Pontevedra: 7.20 e 19.45 h

Saídas de Figueirido: 7.40 e 19.00 h

* Pontevedra-Marcón-(Pazos)-Pintos:

Saídas de Pontevedra: 7.20 e 19.45 h

Saídas de Pintos: 7.50 e 20.15 h

Contrato: V-7008; XG-382

Contratista: Automóviles de Tuy, S.A.

* Camposancos-Vigo por Torrón:

Saídas de Camposancos: 8.20 h

Saídas de Vigo: 13.30 h

* A Guarda-Vigo por Eiras e Taborda:

Saídas de Vigo: 19.30 h

* A Guarda-Vigo- Álvaro Cunqueiro polo Rosal e Torrón:

Saídas do Álvaro Cunqueiro: 18.45 h

* A Guarda-Vigo polo Rosal, Baiona e Nigrán:

Saídas da Guarda: 7.00 h

Saídas de Vigo: 19.00 h

* Baiona-Vigo por Nigrán:

Saídas de Baiona: 7.30, 8.30, 18.30, 19.30, 20.00 e 21.00 h

Saídas de Vigo: 7.00, 8.00, 8.30, 18.30, 19.30, e 21.00 h

* Baiona-Vigo por Panxón e Canido:

Saídas de Baiona: 9.00 e 19.00 h

Saídas de Vigo: 18.00 e 20.00 h

* Baiona-Vigo por Sabarís, Nigrán e Chandebrito:

Saídas de Baiona: 6.00 h

* Baredo-Vigo:

Saídas de Baredo: 6.50 h

Saídas de Vigo: 20.30 h

* Gondomar-Vigo por Nigrán:

Saídas de Gondomar: 8.45 h

* Gondomar-Vigo por Lourido e Panxón:

Saídas de Gondomar: 7.00, 8.00, 18.00 e 20.00 h

Saídas de Vigo: 8.00, 9.00, 19.00 e 21.00 h

Contrato: V-2310; XG-215

Contratista: Empresa Raúl, S.A.

* O Porriño-O Meixoeiro-Cabral-Vigo:

Saídas do Porriño: 19.30 h

* O Porriño-O Meixoeiro-Cabral-Vigo-Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Porriño: 20.30 h

* Álvaro Cunqueiro-Vigo-O Meixoeiro-O Porriño-Ponteareas-Salvaterra:

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 8.15 h

* A Cañiza-Ponteareas-O Porriño-Álvaro Cunqueiro-Vigo:

Saídas da Cañiza: 7.40 h

* A Cañiza-Ponteareas-O Porriño-Vigo:

Saídas de Vigo: 12.30 h

* Mondariz-Mondariz Balneario-Ponteareas-O Porriño-O Meixoeiro-Vigo-Álvaro Cunqueiro:

Saídas de Mondariz: 8.00 h

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 11.15 e 19.30 h

* As Neves-Alxán-Salceda-Vacaría-O Porriño-Álvaro Cunqueiro-Vigo:

Saídas das Neves: 7.30 h

Saídas de Álvaro Cunqueiro: 11.15 e 18.15 h

* Mondariz-Pontevedra:

Saídas de Mondariz: 8.00 h

Saídas de Pontevedra: 11.45 h

* Salvaterra-Fornelos-Ponteareas-O Porriño-O Puxeiros-Vigo

Saídas de Salvaterra: 6.16 h

Saídas de Vigo: 19.20 h

* Salvaterra-Pousa-Arantei-Caldelas-Salceda-Vendanova-Vacaría-O Porriño-Vigo

Saídas de Vigo: 20.00 h

b) Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares:

Manteranse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde ás 7.30 ata as 10.30 horas e os de saída desde das 13.30 ás 19.00 horas nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio, cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.

Para os servizos de transporte a alumnado de centros de educación especial considéranse esenciais todos os itinerarios existentes nos horarios habituais.

c) Servizos regulares de uso especial para transporte de persoas traballadoras:

Co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, establécense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2017

Ethel María Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda