Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Xoves, 22 de xuño de 2017 Páx. 30621

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2016.

A Orde do 23 de decembro de 2015, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, estableceu as bases e convocou para o ano 2016 as axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Facer pública a aprobación das axudas que se relacionan como anexo a esta resolución, axustándose aos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, para as que a secretaria xeral técnica de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, no desenvolvemento das súas funcións delegadas nas bases reguladoras destas axudas, formulou resolución de concesión no ano 2016:

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2016.

b) Aplicación orzamentaria: 07.04.541B.470.1.

c) Finalidade da axuda: compensación polos danos ocasionados polos ataques do lobo ás reses das explotacións gandeiras.

d) Destinatarios: propietarios de reses de explotación gandeira.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2017

Ana María Díaz López
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Expediente

Nome do/da beneficiario/a

Importe (€)

Resolución
de concesión

CO/2014/0002

Carlos Vázquez Vázquez

160,00

8.4.2016

CO/2014/0008

Gandería Iglesias Agra, S.C.

799,00

8.4.2016

CO/2014/0010

Antonio Prado Bermúdez

509,00

8.4.2016

CO/2014/0011

Susana Paz Pérez

58,00

8.4.2016

CO/2014/0012

Gandería Otero Noya, S.C.

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0013

Manuela Rosa Gómez Piso

26,00

8.4.2016

CO/2014/0014

Bascoy Sánchez, José Manuel y otro, S.C.

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0015

Enriqueta Boo Bascoy

130,00

8.4.2016

CO/2014/0016

María Rosario Montaos Bietes

102,00

8.4.2016

CO/2014/0017

Casa Raña SAT núm. 1037

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0019

Francisco García Rodríguez

26,00

8.4.2016

CO/2014/0020

Francisco Pérez Oroña

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0022

José María Pazos Fernández

102,00

8.4.2016

CO/2014/0023

Virtudes Mato Carreira

212,00

8.4.2016

CO/2014/0025

Mª Isabel Pérez Grille

40,00

8.4.2016

CO/2014/0028

Dosindo Rey González

218,00

8.4.2016

CO/2014/0030

Mercedes Méndez Candal

1.670,00

8.4.2016

CO/2014/0033

Irene Rey Pedrouzo

204,00

8.4.2016

CO/2014/0034

Luis Rouco Ramos

58,00

8.4.2016

CO/2014/0035

Santiago García Ribadulla

218,00

8.4.2016

CO/2014/0037

Ana María Castro Ares

116,00

8.4.2016

CO/2014/0040

Santa Baia, S.C.

360,10

8.4.2016

CO/2014/0041

SAT núm. 19524 1349 Penafesa de San Pedro

218,00

8.4.2016

CO/2014/0052

Victorina Merelas Sánchez

404,00

8.4.2016

CO/2014/0055

José Manuel Fariña Pardo

102,00

8.4.2016

CO/2014/0058

Manuel Suárez López

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0059

Armindo Fandiño Vázquez

230,00

8.4.2016

CO/2014/0060

Lourdes Álvarez López

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0065

Mª José Fandiño Vázquez

26,00

8.4.2016

CO/2014/0066

María del Carmen Pereiro Cormes

204,00

8.4.2016

CO/2014/0067

Olimpio Vigo Pérez

1.526,00

8.4.2016

CO/2014/0079

Casa Raña SAT núm.1037 XUGA

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0080

José Antonio Vázquez Seijas

58,00

8.4.2016

CO/2014/0082

José Sánchez Adrán

58,00

8.4.2016

CO/2014/0083

Alicia Rabuñal Fernández

175,00

8.4.2016

CO/2014/0084

Hermanos López, S.C.

26,00

8.4.2016

CO/2014/0086

José Landeira Pena

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0087

Castro de Maroñas Soc. Coop. Galega

283,40

8.4.2016

CO/2014/0090

Javier Oro Pazos

26,00

8.4.2016

CO/2014/0091

Manuel Agra López

158,00

8.4.2016

CO/2014/0092

Francisco Rey Barcia

462,00

8.4.2016

CO/2014/0094

Manuel Pedreira Pazos

58,00

8.4.2016

CO/2014/0095

Kawa Hassani Antelo

1.723,80

8.4.2016

CO/2014/0096

Josefa Ares Buján

128,00

8.4.2016

CO/2014/0097

Javier Oro Pazos

102,00

8.4.2016

CO/2014/0098

Jesusa Porto Torres

358,00

8.4.2016

CO/2014/0099

José Landeira Pena

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0100

Ramiro José Lueiro Franco

262,00

8.4.2016

CO/2014/0102

Jesusa María Porto Torres

102,00

8.4.2016

CO/2014/0104

Cristina Fernández-Armesto Hafner

536,00

8.4.2016

CO/2014/0105

Juan Carlos Boquete Pena

102,00

8.4.2016

CO/2014/0106

Casa Raña SAT núm. 1037 XUGA

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0109

María Arias Rial

1.452,00

8.4.2016

CO/2014/0110

José Antonio Liste Fernández

128,00

8.4.2016

CO/2014/0111

Manuel Marzoa Patiño

342,00

8.4.2016

CO/2014/0112

José Carlos Ares López

102,00

8.4.2016

CO/2014/0113

Manuela Rosa Gómez Piso

58,00

8.4.2016

CO/2014/0115

María del Mar Rey Fernández

102,00

8.4.2016

CO/2014/0116

Marina Martínez Ferreiro

940,00

8.4.2016

CO/2014/0117

Casa Raña SAT núm. 1037 XUGA

799,00

8.4.2016

CO/2014/0118

Celsa Calvo Roca

198,00

8.4.2016

CO/2014/0119

Manuel Paz Carballeira

132,60

8.4.2016

CO/2014/0120

José Landeira Pena

1.452,00

8.4.2016

LU/2014/0001

Sociedad Cooperativa Galega Val de Muíños

1.090,00

16.3.2016

LU/2014/0003

Víctor López González

509,00

16.3.2016

LU/2014/0005

Francisco Javier Fraga Corbelle

772,20

16.3.2016

LU/2014/0007

Antonio Carreiras Castro

644,80

16.3.2016

LU/2014/0008

Fermín Santín López

180,00

16.3.2016

LU/2014/0010

Mª Soledad Prieto Trastoy

360,10

16.3.2016

LU/2014/0011

Mª del Carmen Estrada Trabado

348,00

16.3.2016

LU/2014/0012

Novo Pastor S.C.

683,80

16.3.2016

LU/2014/0013

José Mª Verdes Díaz

58,00

16.3.2016

LU/2014/0014

Manuel Trastoy Trastoy

858,00

16.3.2016

LU/2014/0015

José Antonio Moirón Bouso

26,00

16.3.2016

LU/2014/0016

Plácido Rodríguez Martínez

1.544,40

16.3.2016

LU/2014/0017

Miguel Ángel Sánchez Otero

799,00

16.3.2016

LU/2014/0018

Silvia Asunción Santín Castro

330,00

16.3.2016

LU/2014/0021

Manuel Rivas Cortiñas

360,10

16.3.2016

LU/2014/0022

Emilio Vázquez López

528,00

16.3.2016

LU/2014/0023

José Manuel Fernández Gómez

256,00

16.3.2016

LU/2014/0024

María López Amoedo

668,20

16.3.2016

LU/2014/0025

José Antonio Moirón Bouso

102,00

16.3.2016

LU/2014/0026

Lucia Vizoso Paz

644,80

16.3.2016

LU/2014/0027

Jesús Ángel Lago Ganzedo

218,00

16.3.2016

LU/2014/0028

Gandeiría Maire, S.C.

697,00

16.3.2016

LU/2014/0029

Raquel Rodríguez Balseiro

526,00

16.3.2016

LU/2014/0030

José Manuel Cabeza Lamas

824,20

16.3.2016

LU/2014/0031

Emilio Vázquez López

496,00

16.3.2016

LU/2014/0032

Manuel Barro Iravedra

1.417,00

16.3.2016

LU/2014/0033

Manuel Capón Cabada

772,20

16.3.2016

LU/2014/0034

María del Carmen Bolaño Pellón

799,00

16.3.2016

LU/2014/0035

Mª Delfina Josefa Vingolea Rodríguez

1.598,00

16.3.2016

LU/2014/0036

Eva Trigo Sanjurjo

644,80

16.3.2016

LU/2014/0037

Refol, S.C.

581,00

16.3.2016

LU/2014/0039

Emilio Vázquez López

992,00

16.3.2016

LU/2014/0040

Ángel Cobas Abeledo

334,00

16.3.2016

LU/2014/0041

María Angélica García Paz

283,40

16.3.2016

LU/2014/0042

López Castro, S.C.

697,00

16.3.2016

LU/2014/0043

Casa Lobera, S.C.

360,10

16.3.2016

LU/2014/0044

José Antonio Moirón Bouso

160,00

16.3.2016

LU/2014/0045

Roberto López Ferreiro

772,20

16.3.2016

LU/2014/0046

Emilio Vázquez López

496,00

16.3.2016

LU/2014/0047

Mª Remedios Val Orosa

661,70

16.3.2016

LU/2014/0048

Luis Estoa Fernández

277,00

16.3.2016

LU/2014/0051

Maximino Vizoso Paz

644,80

16.3.2016

LU/2014/0052

María Basanta Miragaya

102,00

16.3.2016

LU/2014/0054

Felisa Barja Freire

206,00

16.3.2016

LU/2014/0055

Ana María Pena Casabella

257,40

16.3.2016

LU/2014/0056

Ubaldina Arias López

33,80

16.3.2016

LU/2014/0057

Celia Rey López

335,40

16.3.2016

LU/2014/0058

Carmen Vázquez Castro

102,00

16.3.2016

LU/2014/0060

Severina Gómez García

277,00

16.3.2016

LU/2014/0061

Pamela López Fernández

523,00

16.3.2016

LU/2014/0062

Mª Teresa Prado Novo

360,10

16.3.2016

LU/2014/0063

María Angélica García Paz

1.417,00

16.3.2016

LU/2014/0064

Miguel Otero Yáñez

1.090,00

16.3.2016

LU/2014/0066

María Oliva Franco Guerreiro

970,46

16.3.2016

LU/2014/0067

Manuel Capón Cabada

1.029,60

16.3.2016

LU/2014/0068

Germania Martínez Castillo

815,00

16.3.2016

LU/2014/0069

Pedro Grandas Varela

26,00

16.3.2016

LU/2014/0070

María Figueroa Mosquera

26,00

16.3.2016

LU/2014/0071

Josefa Ramil Rúa

772,20

16.3.2016

LU/2014/0072

Manuel Capón Cabada

772,20

16.3.2016

LU/2014/0073

Remedios Val Orosa

283,40

16.3.2016

LU/2014/0075

Sara Braña Veiga

714,30

16.3.2016

LU/2014/0076

Manuel Méndez López

218,00

16.3.2016

LU/2014/0077

María Teresa Chao Pernas

257,40

16.3.2016

LU/2014/0079

Juan González González

158,00

16.3.2016

LU/2014/0081

Maximino Vizoso Paz

257,40

16.3.2016

LU/2014/0083

Antonio Carreiras Castro

205,40

16.3.2016

LU/2014/0085

José Trastoy Reigosa

257,40

16.3.2016

LU/2014/0086

Miguel Otero Yáñez

198,00

16.3.2016

LU/2014/0087

Josefa Ramil Rúa

514,80

16.3.2016

LU/2014/0088

Manuel Capón Cabada

257,40

16.3.2016

LU/2014/0089

José Luis Rivas Val

283,40

16.3.2016

LU/2014/0090

Juan Carlos Pérez Candia

410,80

16.3.2016

LU/2014/0091

José Luis Paz Expósito

205,40

16.3.2016

LU/2014/0092

Manuel Capón Cabada

257,40

16.3.2016

LU/2014/0093

María Digna Rey García

361,40

16.3.2016

LU/2014/0094

María Concepción Rodríguez Rodríguez

327,00

16.3.2016

LU/2014/0095

María Elena Peleteiro Cespón

271,00

16.3.2016

LU/2014/0096

Sergio Regueiro Iglesias

218,00

16.3.2016

LU/2014/0098

Víctor López González

277,00

16.3.2016

LU/2014/0100

María del Carmen Eladia López Cuba

218,00

16.3.2016

LU/2014/0102

Ana Rodríguez Armesto

366,00

16.3.2016

LU/2014/0103

José María Verdes Díaz

1.342,00

16.3.2016

LU/2014/0105

Víctor López González

526,00

16.3.2016

LU/2014/0106

María Josefa Janeiro Vizcaino

662,75

16.3.2016

LU/2014/0107

Gandería Canteiro de Vian, S.C.

697,00

16.3.2016

LU/2014/0108

Manuel Méndez López

218,00

16.3.2016

LU/2014/0109

Manuel Paz Tome

132,60

16.3.2016

LU/2014/0113

Granxa Carlota, S.C.

661,70

16.3.2016

LU/2014/0114

Berta del Río Díaz

277,00

16.3.2016

LU/2014/0115

Oliva Villar López

347,00

16.3.2016

LU/2014/0116

Marina Rodríguez Vázquez

618,00

16.3.2016

LU/2014/0117

Carmen Tello López

121,68

16.3.2016

LU/2014/0119

Jesús Galdo Sánchez

158,00

16.3.2016

LU/2014/0120

Lucía Vizoso Paz

257,40

16.3.2016

LU/2014/0121

José Trastoy Raigosa

335,40

16.3.2016

LU/2014/0122

María Jesús Rábade Díaz

607,99

16.3.2016

LU/2014/0123

Carmen Tella López

198,00

16.3.2016

LU/2014/0124

Carlos Miranda Pena

205,40

16.3.2016

LU/2014/0126

Josefa Ramil Rúa

257,40

16.3.2016

LU/2014/0127

Antonio Ramos Fraga

102,00

16.3.2016

LU/2014/0129

Javier Brañas Coro

277,00

16.3.2016

LU/2014/0130

Raquel Duarte Ramudo

283,40

16.3.2016

LU/2014/0131

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

277,00

16.3.2016

LU/2014/0133

Rosa María Gómez Torres

132,60

16.3.2016

LU/2014/0134

Plácido Rodríguez Martínez

900,90

16.3.2016

LU/2014/0136

Benigno Broz Días

160,00

16.3.2016

LU/2014/0137

Lucía Vizoso Paz

257,40

16.3.2016

LU/2014/0139

María del Carmen Rivas Seivane

335,40

16.3.2016

LU/2014/0140

María Cristina López González

403,00

16.3.2016

LU/2014/0141

Lucia Vizoso Paz

429,00

16.3.2016

LU/2014/0142

Fe Carmen Fernández González

494,00

16.3.2016

LU/2014/0143

Manuel Trastoy Trastoy

429,00

16.3.2016

LU/2014/0144

María del Carmen Rivas Seivane

335,40

16.3.2016

LU/2014/0145

Justo Rega González

330,00

16.3.2016

LU/2014/0146

Justo Rega González

330,00

16.3.2016

LU/2014/0147

Marco Vázquez López

1.358,50

16.3.2016

LU/2014/0148

Manuel Trastoy Trastoy

257,40

16.3.2016

LU/2014/0149

Dolores Castro López

262,00

16.3.2016

LU/2014/0150

Manuel García Quintia

1.075,00

16.3.2016

LU/2014/0151

Manuel García Quintia

102,00

16.3.2016

LU/2014/0153

Segundo Fernández Álvarez

26,00

16.3.2016

LU/2014/0154

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

786,00

16.3.2016

LU/2014/0156

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

277,00

16.3.2016

LU/2014/0157

Regina Barros Gómez

514,80

16.3.2016

LU/2014/0159

Miguel Ángel Gómez García

102,00

16.3.2016

LU/2014/0161

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

509,00

16.3.2016

LU/2014/0163

Josefa Ramil Rúa

335,40

16.3.2016

LU/2014/0166

Domingo Barral Silvosa

166,80

16.3.2016

LU/2014/0167

Mª Carmen Campos Teijeiro

218,00

16.3.2016

LU/2014/0168

José Otero Cabana

452,40

16.3.2016

LU/2014/0169

María Soledad Vázquez López

598,00

16.3.2016

LU/2014/0170

María Ilda Cabana Pardiño

452,40

16.3.2016

LU/2014/0171

José Trastoy Reigosa

514,80

16.3.2016

LU/2014/0172

Manuel López González

277,00

16.3.2016

LU/2014/0173

Jorge Angues Grases

425,10

16.3.2016

LU/2014/0174

Mª Flor Bello Carracedo

906,10

16.3.2016

LU/2014/0175

Eugenio Penas Seijas

33,80

16.3.2016

LU/2014/0176

Ceferino Alonso Fernández

218,00

16.3.2016

LU/2014/0177

Manuel Méndez López

277,00

16.3.2016

LU/2014/0178

María Isabel Carballido Ínsua

335,40

16.3.2016

LU/2014/0180

Josefa Bouza Eiras

218,00

16.3.2016

LU/2014/0181

Belén Rego García

360,10

16.3.2016

LU/2014/0182

Domingo José Río Sanjurjo

275,60

16.3.2016

LU/2014/0184

Luis López Arias

300,30

16.3.2016

LU/2014/0185

Milagros López Puente

128,00

16.3.2016

LU/2014/0186

Fe López Álvarez

204,00

16.3.2016

LU/2014/0187

Fe López Álvarez

102,00

16.3.2016

LU/2014/0188

Amadeo Fernández Fernández

218,00

16.3.2016

LU/2014/0189

Antonia Abadín Blanco

306,00

16.3.2016

LU/2014/0190

María Carmen López Barro

1.029,60

16.3.2016

LU/2014/0192

Otita Díaz Cordero

250,00

16.3.2016

LU/2014/0193

Javier Brañas Coro

277,00

16.3.2016

LU/2014/0194

María del Carmen Rivas Seivane

257,40

16.3.2016

LU/2014/0195

Agrícola López Martínez

277,00

16.3.2016

LU/2014/0198

Antonio Ramos Fraga

52,00

16.3.2016

LU/2014/0203

José Fernández Dafonte

1.298,00

16.3.2016

LU/2014/0204

María del Carmen Rodríguez Paz

114,40

16.3.2016

LU/2014/0205

María Isabel Reigosa Castro

360,10

16.3.2016

LU/2014/0208

Carmen Pelaez Álvarez

378,00

16.3.2016

LU/2014/0209

Armando González González

697,00

16.3.2016

LU/2014/0210

Agrícola López Martínez, S.L.

526,00

16.3.2016

LU/2014/0211

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

964,00

16.3.2016

LU/2014/0213

Plácido José Pena Costa

1.029,60

16.3.2016

LU/2014/0215

Francisco Javier Fernández Arias

128,00

16.3.2016

LU/2014/0216

Manuel Chao Camba

354,64

16.3.2016

LU/2014/0217

Agrícola López Martínez, S.L.

697,00

16.3.2016

OU/2014/0002

Sergio Basalo Gómez

1.045,00

23.2.2016

OU/2014/0003

Francisca Dorado Boso

109,20

23.2.2016

OU/2014/0004

Dolores Fernández Estévez

218,00

23.2.2016

OU/2014/0006

Irmáns Mosquera Soc. Coop. Galega

230,00

23.2.2016

OU/2014/0007

María Dolores González Ferreiro

198,00

23.2.2016

OU/2014/0008

Ana Castro Méndez

204,00

23.2.2016

OU/2014/0010

Ángel Rivas Peña

327,00

23.2.2016

OU/2014/0012

Ganadería Cimadevila

218,00

23.2.2016

OU/2014/0013

Florinda Folgoso Domínguez

408,00

23.2.2016

OU/2014/0014

José Antonio da Cuña Sousa

397,80

23.2.2016

OU/2014/0015

Delfín Basalo Gómez

1.045,00

23.2.2016

OU/2014/0016

María Carmen Busquets Ventura

282,00

23.2.2016

OU/2014/0017

Ganadería Cimadevila

218,00

23.2.2016

OU/2014/0018

Jesús Yáñez Alonso

282,00

23.2.2016

OU/2014/0019

Antonio Fernández Novoa

564,20

23.2.2016

OU/2014/0020

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

360,10

23.2.2016

OU/2014/0021

Miguel Ángel Fernández López

327,00

23.2.2016

OU/2014/0022

Antonio Fariñas Losada

128,00

23.2.2016

OU/2014/0023

Javier Barja Pidal

327,00

23.2.2016

OU/2014/0024

Regina Pérez Domínguez

283,40

23.2.2016

OU/2014/0025

Ana Castro Méndez

102,00

23.2.2016

OU/2014/0026

Elvira Ricoy García

284,00

23.2.2016

OU/2014/0027

Amelia Rodríguez Fernández

218,00

23.2.2016

OU/2014/0028

Rogelia García Fidalgo

204,00

23.2.2016

OU/2014/0029

Ana Castro Méndez

102,00

23.2.2016

OU/2014/0030

Ana Castro Méndez

102,00

23.2.2016

OU/2014/0031

Ana Castro Méndez

204,00

23.2.2016

OU/2014/0032

José Benito González Peña

509,00

23.2.2016

OU/2014/0034

Ana Castro Méndez

332,00

23.2.2016

OU/2014/0036

Cesareo de la Torre Rodríguez

154,00

23.2.2016

OU/2014/0038

Manuel Artur Fernandes Bahía

218,00

23.2.2016

OU/2014/0041

Ana Castro Méndez

102,00

23.2.2016

OU/2014/0043

Ana Castro Méndez

102,00

23.2.2016

OU/2014/0044

Sergio Basalo Gómez

788,00

23.2.2016

OU/2014/0045

Fabani, S.C.

300,50

23.2.2016

OU/2014/0048

Graciano Guerra Cortés

1.044,00

23.2.2016

OU/2014/0051

Albino Méndez Vázquez

346,61

23.2.2016

OU/2014/0052

Ana Castro Méndez

102,00

23.2.2016

OU/2014/0053

Manuela Pérez Suárez

218,00

23.2.2016

OU/2014/0054

Ana Castro Méndez

102,00

23.2.2016

OU/2014/0055

Juan Luis Fernández Rodríguez

277,00

23.2.2016

OU/2014/0059

Asunción Álvarez Fernández

288,00

23.2.2016

OU/2014/0060

Ángel Peña Rivas

110,25

23.2.2016

OU/2014/0061

Manuel de Jesús Doniz Garrido

970,00

23.2.2016

OU/2014/0062

Eloy Pérez Fernández

218,00

23.2.2016

OU/2014/0063

Teresa Blanco Álvarez

164,00

23.2.2016

OU/2014/0064

Silvia Gómez Bello

218,00

23.2.2016

OU/2014/0065

Iván Basalo Gómez

218,00

23.2.2016

OU/2014/0067

Ana Castro Méndez

893,08

23.2.2016

OU/2014/0068

Camilo Iglesias Conde

128,00

23.2.2016

OU/2014/0070

María Adelina Cortés Campos

102,00

23.2.2016

OU/2014/0071

Jorge Prada Ares

218,00

23.2.2016

OU/2014/0072

Concepción Rodríguez Rodríguez

288,00

23.2.2016

OU/2014/0073

Manuel Artur Fernandes Bahía

277,00

23.2.2016

OU/2014/0076

Julio Fernández Viso

26,00

23.2.2016

OU/2014/0077

Ana Castro Méndez

588,00

23.2.2016

PO/2014/0001

Manuela Fernández Fernández

360,10

26.2.2016

PO/2014/0002

Albino Alvariño Piñeiro

906,10

26.2.2016

PO/2014/0003

Carlos Manuel Vázquez Francisco

1.417,00

26.2.2016

PO/2014/0004

Albino Alvariño Piñeiro

1.038,70

26.2.2016

PO/2014/0005

Manuel Gregorio Amoedo

1.417,00

26.2.2016

PO/2014/0006

Ganadería Morgade, S.C.

218,00

26.2.2016

PO/2014/0008

José Antonio González Gabian

283,40

26.2.2016

PO/2014/0010

Blanco Genetics, S.L.U.

871,00

26.2.2016

PO/2014/0011

Albino Alvariño Piñeiro

3.170,70

26.2.2016

PO/2014/0012

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

540,80

26.2.2016

PO/2014/0013

Julio Cadavid Moreira

644,80

26.2.2016

PO/2014/0015

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

429,00

26.2.2016

PO/2014/0016

Carmen Limeres Márquez

186,00

26.2.2016

PO/2014/0017

Nieves Bernárdez Iglesias

75,40

26.2.2016

PO/2014/0018

Juan José López López

230,00

26.2.2016

PO/2014/0019

Albino Alvariño Piñeiro

906,10

26.2.2016

PO/2014/0020

Albino Alvariño Piñeiro

566,80

26.2.2016

PO/2014/0021

Isabel Mariño Andión

265,20

26.2.2016

PO/2014/0022

Pilar López Villar

332,00

26.2.2016

PO/2014/0023

Lucía González Fernández

282,00

26.2.2016

PO/2014/0024

Vacer Sociedad Civil

327,00

26.2.2016

PO/2014/0029

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

644,80

26.2.2016

PO/2014/0030

Manuela Fernández Fernández

1.038,70

26.2.2016

PO/2014/0031

Amparo Torres Baloira

166,40

26.2.2016

PO/2014/0032

Jaime Antón Ferreiro

283,40

26.2.2016

PO/2014/0033

Benjamín Iglesias Reyes

829,40

26.2.2016

PO/2014/0034

Julio Cadavid Moreira

644,80

26.2.2016

PO/2014/0036

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

644,80

26.2.2016

PO/2014/0037

CMVMC de Viascón Cotobade

1.045,00

26.2.2016

PO/2014/0038

María Teresa Monteagudo Prado

33,80

26.2.2016

PO/2014/0039

Domingo Trigo Fernández

265,20

26.2.2016

PO/2014/0040

Generosa Suárez Fortes

218,00

26.2.2016

PO/2014/0042

María Elida Simon Alonso

283,40

26.2.2016

PO/2014/0043

Albino Alvariño Piñeiro

683,80

26.2.2016

PO/2014/0045

Nieves Bernárdez Iglesias

75,40

26.2.2016

PO/2014/0046

Manuel Castro Vázquez

360,10

26.2.2016

PO/2014/0047

Isabel Martínez González

102,00

26.2.2016

PO/2014/0048

Manuel Castro Vázquez

360,10

26.2.2016

PO/2014/0049

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

703,30

26.2.2016

PO/2014/0050

Dolores Rodríguez Espiñeira

1.038,70

26.2.2016

PO/2014/0051

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

425,10

26.2.2016

PO/2014/0052

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

257,40

26.2.2016

PO/2014/0053

Manuel Castro Vázquez

360,10

26.2.2016

PO/2014/0054

María Jesús Rivas Cortizo

754,51

26.2.2016

PO/2014/0055

Irene Blanco Blanco

220,58

26.2.2016

PO/2014/0056

Albino Alvariño Piñeiro

1.417,00

26.2.2016

PO/2014/0058

Peregrina Jorge Castro

397,80

26.2.2016

PO/2014/0059

Irene Blanco Blanco

75,40

26.2.2016

PO/2014/0060

María Luisa García Pérez

509,00

26.2.2016

PO/2014/0061

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

540,80

26.2.2016

PO/2014/0062

Benjamín Iglesias Reyes

431,60

26.2.2016

PO/2014/0064

María Teresa López Salgado

283,40

26.2.2016

PO/2014/0065

María de los Ángeles Giráldez Fernández

265,20

26.2.2016

PO/2014/0067

Ganadería Casimiro Asorey, S.C.

871,00

26.2.2016

PO/2014/0068

Víctor Rodríguez Gil

1.038,70

26.2.2016

PO/2014/0070

Dalia Durán Durán

360,10

26.2.2016

PO/2014/0071

José Antonio González Gabian

1.595,88

26.2.2016

PO/2014/0072

Edelmiro Dobarro Fernández

408,00

26.2.2016

PO/2014/0073

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

772,20

26.2.2016

PO/2014/0074

Alexandre Rey Sueiro

429,00

26.2.2016

PO/2014/0075

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

540,80

26.2.2016

PO/2014/0076

Dalia Durán Durán

283,40

26.2.2016

PO/2014/0077

Mª Luz Souto Gómez

132,60

26.2.2016

PO/2014/0078

María del Carmen Couso Carballude

26,00

26.2.2016

PO/2014/0079

María Felicitas Leiro Martínez

227,50

26.2.2016

CO/2015/0002

María Josefa Abelenda Rodríguez

871,00

5.7.2016

CO/2015/0003

Renata Pedreira Salveano

52,00

5.7.2016

CO/2015/0004

Casa Toxo, S.C.

1.452,00

5.7.2016

CO/2015/0005

Susana Cao Miranda

330,00

5.7.2016

CO/2015/0006

Odilio Rodo Pazos

102,00

5.7.2016

CO/2015/0007

Mª Pilar García Quintela

1.452,00

5.7.2016

CO/2015/0008

María Ester Nieves Aldrey

262,00

5.7.2016

CO/2015/0010

Manuel Paz Carballeira

132,60

5.7.2016

CO/2015/0011

Rosa Uzal Roel

466,00

5.7.2016

CO/2015/0012

María Carmen Camaño Arias

832,00

5.7.2016

CO/2015/0013

Manuela Botana

1.452,00

5.7.2016

CO/2015/0014

José Antonio Capelo Rial

1.090,00

5.7.2016

CO/2015/0015

Casa Raña SAT

1.452,00

5.7.2016

CO/2015/0016

José Javier Estraviz Roade

661,70

5.7.2016

CO/2015/0017

Horacio del Río Estévez

594,00

5.7.2016

CO/2015/0018

Ana Belén Otero Sánchez

102,00

5.7.2016

CO/2015/0021

Aurea Luisa Vázquez Novo

58,00

5.7.2016

CO/2015/0022

Iván Lata Rodríguez

102,00

5.7.2016

CO/2015/0023

María Carmen Fernández Suárez

102,00

5.7.2016

CO/2015/0024

Jesús Golán García

26,00

5.7.2016

CO/2015/0025

Gandería La Antigua Fábrica, S.C.

871,00

5.7.2016

CO/2015/0027

Elena Deibe Pico

360,10

5.7.2016

CO/2015/0029

Antonio Rodríguez Fiaño

132,60

5.7.2016

CO/2015/0030

Manuel Rodríguez Castro

598,00

5.7.2016

CO/2015/0031

Javier García Calvo

277,00

5.7.2016

CO/2015/0032

Mª Ester Nieves Aldrey

102,00

5.7.2016

CO/2015/0034

Rosa María Lijó Casais

496,00

5.7.2016

CO/2015/0035

Luis Barreiro Naveiro

52,00

5.7.2016

CO/2015/0036

María Rosa Freire Carou

58,00

5.7.2016

CO/2015/0037

José María Roca López

132,60

5.7.2016

CO/2015/0039

María Carmen Lado González

360,10

5.7.2016

CO/2015/0040

CCMMVV en Man Común Monte Raño

541,00

5.7.2016

CO/2015/0041

Sabina Vilar Bouza

372,00

5.7.2016

CO/2015/0042

Rosa María Astray Filloy

327,00

5.7.2016

CO/2015/0044

María Túñez Castro

265,20

5.7.2016

CO/2015/0046

CCMMVV en Man Común Barbanza Enxa Xian

159,94

5.7.2016

CO/2015/0047

Antonio Sanmartín Díaz

283,40

5.7.2016

CO/2015/0048

Amelia Sánchez García

204,00

5.7.2016

CO/2015/0049

Miguel Sagúndez Lorenzo

697,00

5.7.2016

CO/2015/0051

Gloria Rodríguez Cancelo

26,00

5.7.2016

CO/2015/0052

María del Carmen Barreiro López

657,00

5.7.2016

CO/2015/0053

Juan Fernández González

697,00

5.7.2016

CO/2015/0054

Álvaro Ramos Rúa

964,98

5.7.2016

CO/2015/0055

Jesús Suárez Gago

494,00

5.7.2016

CO/2015/0056

Carlos Manuel Barreiro Senra

116,00

5.7.2016

CO/2015/0057

Juan José Penabad Salgado

204,00

5.7.2016

CO/2015/0058

Francisco Javier Sueiro Villamor

848,90

5.7.2016

CO/2015/0059

Sabina Vilar Bouza

26,00

5.7.2016

CO/2015/0060

Enrique Gutiérrez Vázquez

58,00

5.7.2016

CO/2015/0061

Manuel Cortizo Fachal

374,00

5.7.2016

CO/2015/0062

Anselmo Basoa Pérez

290,00

5.7.2016

CO/2015/0063

Sabina Vilar Bouza

102,00

5.7.2016

CO/2015/0064

Ana María Liste Remuiñán

277,00

5.7.2016

CO/2015/0066

Rocío Fidalgo Prieto

566,80

5.7.2016

CO/2015/0068

Susana Cao Miranda

58,00

5.7.2016

CO/2015/0069

Juan Antonio Pombeiro Barreiro

208,00

5.7.2016

CO/2015/0070

Jesús García Gómez

320,00

5.7.2016

CO/2015/0071

Pilar Álvarez Villar

75,40

5.7.2016

CO/2015/0073

Explotaciones Agrícolas La Castañeda, S.A.

395,00

5.7.2016

CO/2015/0076

CCMMVV en Man Común Barbanza

330,00

5.7.2016

CO/2015/0077

María Rosa Vázquez Varela

514,00

5.7.2016

CO/2015/0079

Francisco José Sánchez Cernadas

1.417,00

5.7.2016

CO/2015/0080

María del Carmen Varela Blanco

320,00

5.7.2016

CO/2015/0081

Carmen Divina García Romero

218,40

5.7.2016

CO/2015/0082

Virtudes Segade Rey

84,00

5.7.2016

CO/2015/0084

José Antonio Rey Brión

277,00

5.7.2016

CO/2015/0085

Jesusa Boo Bascoi

218,00

5.7.2016

CO/2015/0086

Carmen Ferreiro Turmes

132,60

5.7.2016

CO/2015/0087

María de los Ángeles Varela Varela

102,00

5.7.2016

CO/2015/0088

Rosa Vázquez Varela

218,00

5.7.2016

CO/2015/0090

Gandeiría Sobrado, S.C.

1.452,00

5.7.2016

CO/2015/0092

Rosa Vázquez Varela

102,00

5.7.2016

CO/2015/0094

Gandeiría Boga Barreiro

1.452,00

5.7.2016

CO/2015/0095

Manuel Casas López

342,00

5.7.2016

CO/2015/0096

Josefina Formoso Figueira

33,80

5.7.2016

CO/2015/0100

Mercedes Fernández Carro

26,00

5.7.2016

CO/2015/0102

Mª Isabel Moar Gontán

262,00

5.7.2016

CO/2015/0103

Abraham Lago Ramos

327,00

5.7.2016

CO/2015/0105

José Manuel Gómez Suares

26,00

5.7.2016

CO/2015/0106

Gloria Rodríguez Cancelo

128,00

5.7.2016

CO/2015/0107

Gandeiría Alma, S.C.

603,20

5.7.2016

CO/2015/0108

Carlos Rodríguez Varela

436,00

5.7.2016

CO/2015/0109

Ana Montero Iglesias

128,00

5.7.2016

CO/2015/0110

José Figueroa García

510,00

5.7.2016

LU/2015/0001

Pedro Grandas Varela

204,00

22.6.2016

LU/2015/0002

Fe López Álvarez

26,00

22.6.2016

LU/2015/0003

Antonia Palmeiro García

644,80

22.6.2016

LU/2015/0005

Rafael Gómez Coira

644,80

22.6.2016

LU/2015/0006

Manuel Rodríguez García

683,80

22.6.2016

LU/2015/0007

José Antonio Moirón Bouso

26,00

22.6.2016

LU/2015/0008

Gandería López Arnejo

644,80

22.6.2016

LU/2015/0009

Os Penalbas, S.C.

526,00

22.6.2016

LU/2015/0010

José López Diaz

1.132,30

22.6.2016

LU/2015/0011

Ana María Vizcaíno González

119,60

22.6.2016

LU/2015/0013

Jorge Angues Grases

425,10

22.6.2016

LU/2015/0015

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

277,00

22.6.2016

LU/2015/0016

Senen Saavedra Rodríguez

594,00

22.6.2016

LU/2015/0017

María Dorotea Expósito Moscoso

317,20

22.6.2016

LU/2015/0020

Agrícola López Martínez, S.L.

526,00

22.6.2016

LU/2015/0021

Álvaro Anido Teijeiro

204,00

22.6.2016

LU/2015/0023

Mª Ermitas Pardiño Trastoy

360,10

22.6.2016

LU/2015/0024

María Luisa González Cuba

1.417,00

22.6.2016

LU/2015/0025

José Ramón Maseda Lafuente

102,00

22.6.2016

LU/2015/0026

Juan Carlos Galán Díaz

526,00

22.6.2016

LU/2015/0027

Guillermo Grandío Glez.

1.090,00

22.6.2016

LU/2015/0028

Concepción Torres López

526,00

22.6.2016

LU/2015/0029

Antonia Palmeiro García

644,80

22.6.2016

LU/2015/0030

Javier Brañas Coro

218,00

22.6.2016

LU/2015/0031

Isaac Losada Rey

2.938,00

22.6.2016

LU/2015/0032

Belén Rego García

283,40

22.6.2016

LU/2015/0034

Antonio Ramos Fraga

102,00

22.6.2016

LU/2015/0035

José Rodríguez López

102,00

22.6.2016

LU/2015/0037

José Álvaro Armesto Marcos

510,00

22.6.2016

LU/2015/0038

Antonio Ramos Fraga

102,00

22.6.2016

LU/2015/0039

José Antonio Rodríguez Martul

581,00

22.6.2016

LU/2015/0040

David Mourelo Pereira

132,60

22.6.2016

LU/2015/0043

Alberto Cid Álvarez

408,00

22.6.2016

LU/2015/0044

Belén Díaz Real

526,00

22.6.2016

LU/2015/0046

María Angélica García Paz

788,16

22.6.2016

LU/2015/0047

David Mourelo Pereira

85,80

22.6.2016

LU/2015/0048

Ana María Pena Casavella

429,00

22.6.2016

LU/2015/0049

Mª Angélica García Paz

360,10

22.6.2016

LU/2015/0050

Pilar Veiga Rodríguez

102,00

22.6.2016

LU/2015/0051

María del Carmen Salgueiro Balsa

330,00

22.6.2016

LU/2015/0052

Francisco Javier Fraga Corvelle

1.029,60

22.6.2016

LU/2015/0053

María Luisa Castro Maciñeiras

102,00

22.6.2016

LU/2015/0054

Rosario Celia Rey López

1.557,40

22.6.2016

LU/2015/0055

María Luisa Regal Costela

1.452,00

22.6.2016

LU/2015/0056

José María García Vázquez

116,00

22.6.2016

LU/2015/0057

Jesús Ubaldo Coido Prieto

697,00

22.6.2016

LU/2015/0058

Casa Bertolo, S.C.

1.887,60

22.6.2016

LU/2015/0061

Carmen Roca Corral

265,20

22.6.2016

LU/2015/0062

Gandería Fornos, S.C.

871,00

22.6.2016

LU/2015/0063

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

59,00

22.6.2016

LU/2015/0064

Marco Vázquez López

1.024,40

22.6.2016

LU/2015/0065

Agrícola López Martínez, S.L.

1.452,00

22.6.2016

LU/2015/0066

Negocios Rodríguez y Palacios

218,00

22.6.2016

LU/2015/0068

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

218,00

22.6.2016

LU/2015/0069

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

436,00

22.6.2016

LU/2015/0070

Sidney Rodríguez Pedroso

132,60

22.6.2016

LU/2015/0071

Agustín Hermida Hermida

566,80

22.6.2016

LU/2015/0072

Medioambiental Canto, S.L.

697,00

22.6.2016

LU/2015/0073

Juan Carlos Pérez Cambia

644,80

22.6.2016

LU/2015/0074

Antonia Palmeiro García

644,80

22.6.2016

LU/2015/0075

Quintana, C.B.

26,00

22.6.2016

LU/2015/0076

José Antonio Moirón Bouso

26,00

22.6.2016

LU/2015/0078

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

218,00

22.6.2016

LU/2015/0079

Plácido Rodríguez Martínez

991,90

22.6.2016

LU/2015/0080

José Antonio Moirón Bouso

154,00

22.6.2016

LU/2015/0081

Vanesa Pérez Lejo

436,00

22.6.2016

LU/2015/0082

Luis Fernández Fernández

305,00

22.6.2016

LU/2015/0083

María Luisa García Reigosa

496,00

22.6.2016

LU/2015/0085

Plácido Rodríguez Martínez

2.048,80

28.6.2016

LU/2015/0086

Ilda Portela González

132,60

28.6.2016

LU/2015/0087

Plácido Rodríguez Martínez

991,90

28.6.2016

LU/2015/0088

Servando, S.C.

799,00

28.6.2016

LU/2015/0089

María Inés Fernández Lamas

176,80

28.6.2016

LU/2015/0090

Manuel Castelo García

132,60

28.6.2016

LU/2015/0091

Ubaldina Arias López

33,80

28.6.2016

LU/2015/0092

Isabel Rodríguez Fernández

226,00

28.6.2016

LU/2015/0094

Julio Vizoso Trastoy

1.038,70

28.6.2016

LU/2015/0095

Iberio Uz Castro

871,00

28.6.2016

LU/2015/0096

José Andion Iglesia

277,00

28.6.2016

LU/2015/0099

Elda Guerreiro Casavella

1.417,00

28.6.2016

LU/2015/0103

Manuel Capón Cabada

143,00

28.6.2016

LU/2015/0104

José María Verdes Díaz

218,00

28.6.2016

LU/2015/0106

Manuel Salgado Silva

818,00

28.6.2016

LU/2015/0107

Mª Teresa Prado Novo

360,10

28.6.2016

LU/2015/0108

Mª Carmen Goas Cordal

679,90

28.6.2016

LU/2015/0110

Pilar Gante Rivas

283,40

28.6.2016

LU/2015/0111

Luz Divina Amado Cancelo

205,40

28.6.2016

LU/2015/0112

Mª Remedios Val Orosa

283,40

28.6.2016

LU/2015/0113

Remedios Fernández García

205,40

28.6.2016

LU/2015/0114

Fernández e Hijas, S.C.

872,00

28.6.2016

LU/2015/0116

María Arminda Cao Permuy

283,40

28.6.2016

LU/2015/0117

Martina Vizoso Paz

330,20

28.6.2016

LU/2015/0118

Marina Iglesias Díaz

205,40

28.6.2016

LU/2015/0121

José Antonio Moirón Bouso

265,20

28.6.2016

LU/2015/0122

Irene Chao López

283,40

28.6.2016

LU/2015/0123

Pilar Gaute Rivas

283,40

28.6.2016

LU/2015/0124

Manuel Capón Cabada

205,40

28.6.2016

LU/2015/0125

María Carmen Goas Cordal

360,10

28.6.2016

LU/2015/0126

Fernández e Hijas, S.L.

218,00

28.6.2016

LU/2015/0127

Mª Josefa Pérez Vázquez

218,00

28.6.2016

LU/2015/0128

María del Carmen Anello Balseiro

205,40

28.6.2016

LU/2015/0129

Manuel Trastoy Trastoy

205,40

28.6.2016

LU/2015/0130

Jaime Díaz Díaz

205,40

28.6.2016

LU/2015/0132

Jaime Díaz Díaz

67,21

28.6.2016

LU/2015/0133

Mª Nieves Rojo Grandío

205,40

28.6.2016

LU/2015/0134

Tarsila Ferreiro Polo

205,40

28.6.2016

LU/2015/0135

Lucía Vizoso Paz

257,40

28.6.2016

LU/2015/0136

Tania Pérez Pertega

158,00

28.6.2016

LU/2015/0137

María del Carmen Salgueiro Balsa

496,00

28.6.2016

LU/2015/0138

María Edita González González

153,00

28.6.2016

LU/2015/0139

Explotacións Gandeiras Soli, S.C.

131,30

28.6.2016

LU/2015/0140

Restituta Prieto Folgueira

94,91

28.6.2016

LU/2015/0141

Azumar, S.C.

205,40

28.6.2016

LU/2015/0142

Antonio Ramos Fraga

58,00

28.6.2016

LU/2015/0143

Manuel Chao Camba

205,40

28.6.2016

LU/2015/0144

Constantino López Lozano

26,00

28.6.2016

LU/2015/0146

María Dolores Vázquez Carballes

277,00

28.6.2016

LU/2015/0147

José Antonio Moirón Bouzo

333,50

28.6.2016

LU/2015/0148

Antonio Carreiras Castro

429,00

28.6.2016

LU/2015/0149

Mª Inés Fernández Lamas

75,40

28.6.2016

LU/2015/0150

José Oriol Moirón Pacio

58,00

28.6.2016

LU/2015/0151

Ana Mª Vizcaíno Glez.

397,80

28.6.2016

LU/2015/0152

Berta Mourenza Lamela

102,00

28.6.2016

LU/2015/0153

José Oriol Moirón Pacio

26,00

28.6.2016

LU/2015/0154

Maximino Vizoso Paz

257,40

28.6.2016

LU/2015/0155

Mª del Mar Bello Díaz

132,60

28.6.2016

LU/2015/0156

Belen Rego García

283,40

28.6.2016

LU/2015/0157

Piedad Currás Prieto

205,40

28.6.2016

LU/2015/0158

José Hermida Corbelle

283,40

28.6.2016

LU/2015/0160

Josefa Ramil Rúa

205,40

28.6.2016

LU/2015/0161

Antonia Palmeiro García

205,40

28.6.2016

LU/2015/0162

Manuel Capón Cabada

257,40

28.6.2016

LU/2015/0163

María del Carmen Ribas Seivane

257,40

28.6.2016

LU/2015/0164

José Manuel Rivas Martínez

283,40

28.6.2016

LU/2015/0165

Ilda Cabana Pardiño

452,40

28.6.2016

LU/2015/0166

María Teresa Chao Pernas

257,40

28.6.2016

LU/2015/0167

Antonia Palmeiro García

360,10

11.7.2016

LU/2015/0168

María Luisa García Reigosa

198,00

11.7.2016

LU/2015/0169

María del Carmen Rivas Seivane

429,00

11.7.2016

LU/2015/0171

Dolores Yáñez Rúa

218,00

11.7.2016

LU/2015/0172

José Rivas Fraga

205,40

11.7.2016

LU/2015/0176

Mª Raquel Pernas Viña

257,40

11.7.2016

LU/2015/0177

Javier Ramudo Camba

205,40

11.7.2016

LU/2015/0178

Plácido Rodríguez Martínez

1.358,50

11.7.2016

LU/2015/0179

María del Carmen Rivas Seivane

283,40

11.7.2016

LU/2015/0180

María Isabel Rodríguez Campos

436,00

11.7.2016

LU/2015/0181

Javier Grandío Vizoso

443,70

11.7.2016

LU/2015/0182

María Dalia Barreira Vidal

1.700,40

11.7.2016

LU/2015/0183

Maximino Vizoso Paz

257,40

11.7.2016

LU/2015/0184

Azucena Gil Pernas

97,50

11.7.2016

LU/2015/0185

Magin Rey Díaz

205,40

11.7.2016

LU/2015/0186

José Luis Rivas Val

283,40

11.7.2016

LU/2015/0187

Victor Manuel Seijas Vázquez

257,40

11.7.2016

LU/2015/0188

Alberto Tena Ares

360,10

11.7.2016

LU/2015/0189

Maximino Vizoso Paz

205,40

11.7.2016

LU/2015/0190

Francisco Javier Fraga Corvelle

205,40

11.7.2016

LU/2015/0191

María Barro Corral

218,00

11.7.2016

LU/2015/0192

Josefina Liste Villaverde

277,00

11.7.2016

LU/2015/0194

Nicanor Grandio Vizoso

452,40

11.7.2016

LU/2015/0195

Eladino Díaz Iglesias

205,40

11.7.2016

LU/2015/0196

Francisco Javier Fraga Corbelle

644,80

11.7.2016

LU/2015/0197

Tomás Gómez Cora

413,40

11.7.2016

LU/2015/0198

Hediberto Castelao Fernández

102,00

11.7.2016

LU/2015/0199

María Rodríguez Varela

78,00

11.7.2016

LU/2015/0200

Carlos Miranda Pena

257,40

11.7.2016

LU/2015/0201

Francisco Javier Fraga Corbelle

644,80

11.7.2016

LU/2015/0202

José Rivas Fraga

429,00

11.7.2016

LU/2015/0203

Pedro Grandas Varela

26,00

11.7.2016

LU/2015/0205

Javier Folgueiras Méndez

397,80

11.7.2016

LU/2015/0207

Gonzalo Gómez Capón

132,60

11.7.2016

LU/2015/0209

Carlos Tallón Díaz

60,00

11.7.2016

LU/2015/0210

Celsa Cordal González

2.582,40

11.7.2016

LU/2015/0211

Agrícola López Martínez, S.L.

526,00

11.7.2016

LU/2015/0212

Blas Carballo López

1.742,00

11.7.2016

LU/2015/0213

Blas Carballo López

871,00

11.7.2016

LU/2015/0214

Blas Carballo López

871,00

11.7.2016

LU/2015/0215

María Angélica García Paz

283,40

11.7.2016

LU/2015/0216

Javier Arias Riveiro

327,00

11.7.2016

LU/2015/0218

Negocios Rodríguez y Palacios, S.L.

218,00

11.7.2016

LU/2015/0221

José Eduardo Arias Ferreiro

283,40

11.7.2016

LU/2015/0222

María Isolina Blanco Souto

360,10

11.7.2016

LU/2015/0225

Luis Carballes Fernández

871,00

11.7.2016

LU/2015/0227

Rafael Casavella Castro

150,80

11.7.2016

LU/2015/0228

Negocios Rodríguez y Palacios

90,00

11.7.2016

LU/2015/0229

María Angélica María Paz

283,40

11.7.2016

LU/2015/0230

Mª Gloria Lozano García

102,00

11.7.2016

LU/2015/0231

Julia Roca López

1.138,80

11.7.2016

LU/2015/0232

Mª Angélica García Paz

283,40

11.7.2016

LU/2015/0236

Gandería Millán, S.C.

509,00

11.7.2016

LU/2015/0237

Gerardo Fondán Galán

257,40

11.7.2016

LU/2015/0239

Vicente Prieto Ledo

436,00

11.7.2016

LU/2015/0240

Luis Carballes Fernández

1.742,00

11.7.2016

LU/2015/0241

Manuel Capón Cabada

205,40

11.7.2016

LU/2015/0242

Javier Muíña Fernández

128,00

11.7.2016

LU/2015/0243

José Antonio Moirón Bouso

26,00

11.7.2016

LU/2015/0244

Irene Pena Rodríguez

179,40

11.7.2016

LU/2015/0245

Rafael Casabella Castro

187,20

11.7.2016

LU/2015/0246

María Luísa García Reigosa

60,00

11.7.2016

LU/2015/0247

Antonio Carreiras Castro

772,20

11.7.2016

LU/2015/0249

Gandería Melchor, S.C.

526,00

11.7.2016

LU/2015/0251

Isacc Losada Rey

67,60

11.7.2016

LU/2015/0252

María del Mar Martínez Pico

526,00

11.7.2016

LU/2015/0253

Luis Fernández Fernández

31,00

11.7.2016

OU/2015/0001

Virgilio López Armesto

102,00

16.6.2016

OU/2015/0002

Ana Castro Méndez

431,05

16.6.2016

OU/2015/0004

Martín Domínguez Estévez

218,00

16.6.2016

OU/2015/0007

Ana Castro Méndez

204,00

16.6.2016

OU/2015/0008

José Antonio Ferreiro Maroto

277,00

16.6.2016

OU/2015/0011

Juan Jesús Domínguez Fonseca

612,00

16.6.2016

OU/2015/0012

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

683,80

16.6.2016

OU/2015/0013

Juan Francisco González Álvarez

598,00

16.6.2016

OU/2015/0014

Gandeiría Cimadevilla, S.C.

327,00

16.6.2016

OU/2015/0016

Sergio Lama Opazo

340,60

16.6.2016

OU/2015/0017

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

283,40

16.6.2016

OU/2015/0018

Martín Domínguez Estévez

277,00

16.6.2016

OU/2015/0019

Silvia Gómez Bello

218,00

16.6.2016

OU/2015/0020

Elba Gómez Rodríguez

277,00

16.6.2016

OU/2015/0021

Amensia Álvarez González

206,04

16.6.2016

OU/2015/0022

José Manuel Gómez Mojón

327,00

16.6.2016

OU/2015/0023

Nemesio Hervella García

332,00

16.6.2016

OU/2015/0024

Nemesio Hervella García

204,00

16.6.2016

OU/2015/0026

José Gómez Herrero

277,00

16.6.2016

OU/2015/0027

María Isabel Otero Carballo

697,00

16.6.2016

OU/2015/0028

Encarnación Fernández Estévez

330,00

16.6.2016

OU/2015/0030

Ángel Rivas Peña

327,00

16.6.2016

OU/2015/0031

Ganados A Barreira, S.C.

218,00

16.6.2016

OU/2015/0033

Miguel Gómez García

327,00

16.6.2016

OU/2015/0034

Eloy Pérez Fernández

277,00

16.6.2016

OU/2015/0035

Javier Blanco González

1.198,00

16.6.2016

OU/2015/0037

Ana Castro Méndez

233,00

16.6.2016

OU/2015/0039

Delfín Basalo Gómez

218,00

16.6.2016

OU/2015/0040

María Agripina Rodríguez Pérez

67,60

16.6.2016

OU/2015/0042

José González González

436,00

16.6.2016

OU/2015/0043

Manuel Arturo Fernández Bahía

218,00

16.6.2016

OU/2015/0044

María Teresa Martínez Pequeño

296,00

16.6.2016

OU/2015/0045

Josefa López Pérez

416,00

16.6.2016

OU/2015/0046

Raúl González Alonso

277,00

16.6.2016

OU/2015/0047

Miguel Ángel Fernández López

327,00

16.6.2016

OU/2015/0048

Ganadería A Ladeira, S.C.

218,00

16.6.2016

OU/2015/0049

Manuel Aguiar Fernández

404,00

16.6.2016

OU/2015/0052

Fernando Domínguez Rivera

257,40

16.6.2016

OU/2015/0053

Francisco Rodríguez Rodríguez

332,00

16.6.2016

OU/2015/0054

José Manuel Lorenzo Gómez

806,00

16.6.2016

OU/2015/0055

Eloy Pérez Fernández

218,00

16.6.2016

OU/2015/0056

Manuel Pérez Garrido

283,40

16.6.2016

OU/2015/0057

Alfredo Suárez Gil y Otros, S.C.

78,00

16.6.2016

OU/2015/0058

Paz Álvarez Gómez

102,00

16.6.2016

OU/2015/0059

Teresa Fernández Pumar

212,00

16.6.2016

OU/2015/0060

Antonio González González

495,00

16.6.2016

OU/2015/0061

Ana Castro Méndez

180,33

16.6.2016

OU/2015/0063

Manuel Álvarez Peña

434,00

16.6.2016

OU/2015/0065

Manuela Folgoso Joga

320,00

16.6.2016

OU/2015/0066

Adolfo Chousal Lourenzo

410,00

16.6.2016

OU/2015/0069

Alfredo Suárez Gil y Otros, S.C.

128,00

16.6.2016

OU/2015/0070

Ana Castro Méndez

204,00

16.6.2016

OU/2015/0072

Gerardo Caneiro Núñez

741,00

16.6.2016

OU/2015/0074

Ganadería A Ladeira, S.C.

218,00

16.6.2016

OU/2015/0075

Silvia Gómez Bello

277,00

16.6.2016

OU/2015/0077

Esteban Formoso Bouzas

408,00

16.6.2016

OU/2015/0078

Mª Josefa Casado Souto

218,00

16.6.2016

OU/2015/0079

Dolores Fernández Estévez

218,00

16.6.2016

OU/2015/0080

Ángel Peña Rivas

260,50

16.6.2016

PO/2015/0001

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

848,90

22.6.2016

PO/2015/0002

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

644,80

22.6.2016

PO/2015/0003

Gandeiría Gabino, S.C.

1.452,00

22.6.2016

PO/2015/0004

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

824,20

22.6.2016

PO/2015/0005

Ganadeza, S.L.

871,00

22.6.2016

PO/2015/0006

Herminio Martínez Rodríguez

33,80

22.6.2016

PO/2015/0007

José Antonio López Pampín

644,80

22.6.2016

PO/2015/0008

Milagros Villaseca Míguez

340,60

22.6.2016

PO/2015/0009

Alexandre Rey Sueiro

257,40

22.6.2016

PO/2015/0011

Efrain Rivera Domínguez

2.105,48

22.6.2016

PO/2015/0012

Amparo Torres Baloira

132,60

22.6.2016

PO/2015/0014

Jaime Antón Ferreiro

683,80

22.6.2016

PO/2015/0015

Albino Rodríguez Espiñeira

2.125,50

22.6.2016

PO/2015/0016

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

67,60

22.6.2016

PO/2015/0018

Carlos Rajoy Otero

360,10

22.6.2016

PO/2015/0019

Julio Cadavid Moreira

644,80

22.6.2016

PO/2015/0020

Amparo Carracedo Ferro

101,40

22.6.2016

PO/2015/0021

Ganadeza, S.L.

1.452,00

22.6.2016

PO/2015/0023

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

772,20

22.6.2016

PO/2015/0024

Damián Santos Pereira

26,00

22.6.2016

PO/2015/0025

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

960,70

22.6.2016

PO/2015/0026

Manuela Fernández Fernández

1.417,00

22.6.2016

PO/2015/0028

José Ramón Fernández Pego

208,00

22.6.2016

PO/2015/0029

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

824,20

22.6.2016

PO/2015/0030

Jaime Antón Ferreiro

1.417,00

22.6.2016

PO/2015/0031

Ganados Rogar, S.L.

277,00

22.6.2016

PO/2015/0032

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

644,80

22.6.2016

PO/2015/0033

Silvia García Soto

526,00

22.6.2016

PO/2015/0034

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

1.358,50

22.6.2016

PO/2015/0035

María Luz Souto Gómez

67,60

22.6.2016

PO/2015/0036

Herminio Martínez Rodríguez

132,60

22.6.2016

PO/2015/0037

María Purificación Oro Trastoy

799,00

22.6.2016

PO/2015/0038

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

1.358,50

22.6.2016

PO/2015/0039

María Sol Barreiro Vello

566,80

22.6.2016

PO/2015/0040

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

772,20

22.6.2016

PO/2015/0041

Orlandina Paz García

340,60

22.6.2016

PO/2015/0042

Roberto Rios Rivadulla

241,80

22.6.2016

PO/2015/0043

Manuel Gulias Soto

473,20

22.6.2016

PO/2015/0044

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

1.024,40

22.6.2016

PO/2015/0045

Chotoiba, S.C.

327,00

22.6.2016

PO/2015/0046

Manuel Galego Vázquez

594,00

22.6.2016

PO/2015/0048

María del Carmen Carpintero Álvarez

676,86

22.6.2016

PO/2015/0049

Amparo Carracedo Ferro

75,40

22.6.2016

PO/2015/0050

Víctor Rodríguez Gil

1.043,90

22.6.2016

PO/2015/0051

Celia Martínez Filloi

33,80

22.6.2016

PO/2015/0053

María del Mar Torres Liste

1.073,80

22.6.2016

PO/2015/0054

Gandeiría Casa Rodrigo, S.C.

676,00

22.6.2016

PO/2015/0055

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

514,80

22.6.2016

PO/2015/0056

María Bragaña Trasande

681,20

22.6.2016

PO/2015/0057

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

257,40

22.6.2016

PO/2015/0058

José Luis Calvo López

258,00

22.6.2016

PO/2015/0059

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

514,80

22.6.2016

PO/2015/0060

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

425,10

22.6.2016

PO/2015/0063

Elena Fernández Otero

128,00

22.6.2016

PO/2015/0064

Ana María Esmorís Servide

150,80

22.6.2016

PO/2015/0065

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

335,40

22.6.2016

PO/2015/0068

Carlos Castro Rebolo

143,00

22.6.2016

PO/2015/0069

Alba Diéguez Pájaro

435,50

22.6.2016

PO/2015/0070

José Luis Calvo López

541,00

22.6.2016

PO/2015/0072

Perfecto Durán do Campo

605,80

22.6.2016

LU/2016/0001

José Antonio Moirón Bouso

143,36

8.11.2016

LU/2016/0002

Mª Isabel Cuba Cendán

799,00

8.11.2016

LU/2016/0003

Julio Vizoso Trastoy

283,40

8.11.2016

LU/2016/0004

José Antonio Castro Sierra

228,80

8.11.2016

LU/2016/0007

Rafael Casabella Castro

317,20

8.11.2016

LU/2016/0009

Rafael Casabella Castro

1.549,60

8.11.2016

LU/2016/0011

Piedad Currás Prieto

283,40

8.11.2016

LU/2016/0012

Javier Muíña Fernández

102,00

8.11.2016

LU/2016/0013

Vicente Permuy Piñón

644,80

8.11.2016

LU/2016/0014

Isaac Losada Rey

132,60

8.11.2016

LU/2016/0015

Andrés Fernández Carbajales

644,80

8.11.2016

LU/2016/0016

María Rosario Prieto Prieto

309,40

8.11.2016

LU/2016/0017

Manuel Trastoy Trastoy

257,40

8.11.2016

LU/2016/0018

Luis Carballes Fernández

218,00

8.11.2016

LU/2016/0020

Emilia Pérez Fernández

258,50

8.11.2016

LU/2016/0021

Antón López Pérez

102,00

8.11.2016

LU/2016/0022

María Egidia Martínez Fernández

429,00

8.11.2016

LU/2016/0023

Marta Rodríguez Losada

358,00

8.11.2016

LU/2016/0024

Antón López Pérez

102,00

8.11.2016

LU/2016/0025

Rafael Casavella Castro

109,20

8.11.2016

LU/2016/0026

Beatriz Roca Roca

1.132,30

8.11.2016

LU/2016/0027

Sergio Rigueiro Iglesia

218,00

8.11.2016

LU/2016/0029

María Egidia Martínez Fernández

429,00

8.11.2016

LU/2016/0031

Juan Carlos Lanzos Lanzos

526,00

8.11.2016

LU/2016/0032

Luis Carballés Fernández

509,00

8.11.2016

LU/2016/0033

Cristina Carracedo Carracedo

283,40

8.11.2016

LU/2016/0034

Dorinda Santos Saavedra

283,40

8.11.2016

LU/2016/0035

María Dolores Eulalia Hiebra Somoza

466,00

8.11.2016

PO/2016/0001

Preciosa Canabal Morgade

208,00

9.11.2016

PO/2016/0003

José Luis Sierra Iglesias

829,40

9.11.2016

PO/2016/0005

Manuel Barreiro Loureiro

132,60

9.11.2016

PO/2016/0007

Felipe Ernesto González Torreiro

204,00

9.11.2016

PO/2016/0010

Jesús Rodríguez Vilanova

265,20

9.11.2016

PO/2016/0012

José Ramón Míguez Taboada

526,00

9.11.2016

PO/2016/0014

José Guimil Casal

594,00

9.11.2016

PO/2016/0016

María José Reboredo Barcala

813,80

9.11.2016

PO/2016/0017

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

772,20

9.11.2016

PO/2016/0020

Mª Isabel Camiña Pena

644,80

9.11.2016

PO/2016/0026

Manuel Castro Vázquez

683,80

9.11.2016

PO/2016/0027

Juan Carlos Quintela Carreira

218,00

9.11.2016

PO/2016/0031

Jesús López Taboada

132,60

9.11.2016

PO/2016/0033

Juan Carlos Quintela Carreira

218,00

9.11.2016

PO/2016/0035

Soc. Coop. Galega Monte Cabalar

848,90

9.11.2016

PO/2016/0039

Carlos Castro Rebolo

33,80

9.11.2016