Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Xoves, 29 de xuño de 2017 Páx. 31833

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 3 de maio de 2017 pola que se publica o plan de estudos da titulación oficial de máster universitario en Xeoinformática.

Detectado erro na referida resolución publicada no Diario Oficial de Galicia número 98, do 24 de maio de 2017, faise necesario realizar a oportuna corrección:

Na páxina 25155, no cadro 1 do anexo Distribución de créditos ECTS segundo tipo de materia, onde di: «Optativas» «18» e «Prácticas externas» «6», debe dicir: «Optativas» «24» e «Prácticas externas» «0».

Por todo isto, procede a corrección dos ditos erros e remitíse un novo anexo.

ANEXO
Máster universitario en Xeoinformática

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

Universidades participantes: Vigo e A Coruña.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo tipo de materia.

Tipo de materia

ECTS

Obrigatorias

24

Optativas

24

Prácticas externas

0

Traballo fin de máster

12

Créditos totais

60

Cadro 2. Materias, créditos e módulos do máster.

Materia

ECTS

Carácter

Módulo

Fundamentos de enxeñaría cartográfica

6

Optativo

Fundamentos de xeoinformática

Fundamentos de sistemas de información

6

Optativo

Fundamentos de xeoinformática

Representación de información espacial

6

Obrigatorio

Fundamentos de xeoinformática

Xeoprocesos

6

Obrigatorio

Fundamentos de xeoinformática

Visualización de información espacial

6

Obrigatorio

Fundamentos de xeoinformática

Proxectos SIG

6

Obrigatorio

Fundamentos de xeoinformática

Teledetección e procesado de imaxe

6

Optativo

Módulo de especialización

Redes de sensores

6

Optativo

Módulo de especialización

Desenvolvemento de aplicacións SIG en web

6

Optativo

Módulo de especialización

Desenvolvemento de aplicacións SIG en móbiles

6

Optativo

Módulo de especialización

Prácticas externas

6

Optativo

Prácticas externas

Traballo fin de máster

12

Obrigatorio

Traballo fin de máster

Para a obtención do título de máster universitario en Xeoinformática, o alumnado deberá superar os 60 ECTS dos que consta o máster.