Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Xoves, 29 de xuño de 2017 Páx. 31831

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 3 de maio de 2017 pola que se publica o plan de estudos da titulación oficial de máster universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (2ª edición).

Detectados erros na referida resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 98, do 24 de maio de 2017, faise necesario realizar a seguinte corrección:

Na páxina 25157, no cadro 2 do anexo Materias, créditos e módulos do máster, a materia optativa denominada «Actividades acuáticas, salvamento e socorrismo», de 20 ECTS, debe cambiarse pola seguinte denominación: «Actividades acuáticas e socorrismo».

ANEXO
Máster universitario en Investigación en Actividade Física,
Deporte e Saúde (2ª edición)

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Universidades participantes: Vigo e A Coruña.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo tipo de materia.

Tipo de materia

ECTS

Obrigatorias

30

Optativas

20

Prácticas externas

0

Traballo fin de máster

10

Créditos totais

60

Cadro 2. Materias, créditos e módulos do máster.

Materia

ECTS

Carácter

Módulo

O proceso de investigación nas ciencias da actividade física e o deporte

3

Obrigatorio

Materias obrigatorias

A comunicación científica e fontes documentais nas ciencias da actividade física e o deporte

3

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Metodoloxía experimental e cuaseexperimental nas ciencias da actividade física e o deporte

3

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Metodoloxía selectivo correlacional

3

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Deseños observacionais aplicados á investigación no deporte

3

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Metodoloxía cualitativa nas ciencias da actividade física e do deporte

3

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Revisión sistemática e metaanálise

3

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Análise exploratoria de datos e análise inferencial

4

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Análise multivariante

5

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Exercicio e condición física no eido do rendemento e a saúde

20

Optativo

Materias optativas

Aprendizaxe e control motor

20

Optativo

Materias optativas

Investigación en educación física, actividade física e deportes

20

Optativo

Materias optativas

Análise do rendemento nos deportes

20

Optativo

Materias optativas

Actividades acuáticas e socorrismo

20

Optativo

Materias optativas

Traballo fin de máster

10

Obrigatorio

Traballo fin de máster

Para a obtención do título de máster universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde, o alumnado deberá superar os 60 ECTS dos que consta o máster.