Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Luns, 3 de xullo de 2017 Páx. 32279

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 6 de maio de 2016, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019.

De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, procédese á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 6 de maio de 2016, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019.

Finalidade da axuda: as axudas teñen por obxecto a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que non exista ningún outro recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade.

Norma reguladora: Orde do 6 de maio de 2016, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019 (DOG núm. 96, do 23.5.2016).

Crédito orzamentario: 2.508.245,00 euros, distribuído en catro anualidades e con cargo ás aplicacións orzamentarias que se indican:

Aplicación

Importe 2016

Importe 2017

Importe 2018

Importe 2019

Importe total

12.02.312B.770.0

450.000 €

-----

-----

450.000 €

12.02.312B.470.1

294.035 €

588.070 €

588.070 €

588.070 €

2.058.245 €

Total

744.035 €

588.070 €

588.070 €

588.070 €

2.508.245 €

As axudas financiadas coa aplicación orzamentaria 12.02.312B.770.0 destinada ao financiamento dos gastos de investimento están cofinanciadas ao 80 % con fondos do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe prioritario 10, prioridade de investimento 05, obxectivo específico 01.

As persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas a cada unha delas expresado en euros recóllense no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2017

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO

Axudas concedidas casas niño convocataria anos 2016-2019 (procedemento BS203C)

Nº exp.

Persoa beneficiaria

Nome da casa niño

Concello

Axuda ao investimento 2016

Prima para o desenvolvemento do proxecto

2016

2017

2018

2019

1

Aurora Barja Domínguez

Casa Niño Pequechos

A Gudiña

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

2

Beatriz Fernández Calleja

Casa Niño Brincadeira

Cenlle

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

3

Marta Fernández Rodríguez

Casa Niño Cativiños

Piñor

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

4

Susana Ungría Toirán

C. Niño Cascarón vermello

Láncara

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

6

Yoana Meiriño Sánchez

C. Niño Carballeda de Avia

Carballeda de Avia

5.316,32 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

7

Thamaris Cerqueira Porral

Casa Niño Formiguiñas

Maside

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

8

Cristina Amigo Caneiro

Casa Niño Kikí

O Corgo

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

9

Tamara Diéguez Estévez

C. Niño a Casa da Árbore

Portomarín

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

10

Laura Novo Cupeiro

C. Niño Pequenos Tesouros

Xermade

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

11

Ana María González Ferreira

C. N. Os Pasariños do Xurés

Lobios

14.999,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

13

Iria González Fernández

Casa Niño O Bicarelo

Manzaneda

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

14

María Fernández Prada

Casa Niño Pequerrechos

Leiro

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

16

Alba Besada Estévez

Casa Niño de Mondariz

Mondariz

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

18

Sandra López Regueria

C.N. Un Recanto con Encanto

Castroverde

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19

Begoña Fernández Fresnedo

Casa Niño As Nogais

As Nogais

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

20

María José Otero Mouteira

Casa Niño Os Anxiños

Calvos de Randín

11.500,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

22

Cecilia Maricela Sanango

Casa Niño Os Poliños

Amoedo

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

24

Alba Rodríguez Sanmartín

Casa Niño Folgoso do Courel

Folgoso do Courel

14.786,80 €

2.450,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

27

Alba García Villar

Casa Niño Os Paxariños

Castrelo de Miño

12.935,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

28

Lara Sanjurjo Lodeiros

Casa Niño Xoaniña

Frades

12.500,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

29

Alba Duro Martínez

Casa Niño Aveleiña

Begonte

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

30

Carmen González Pérez

Casa Niño Rapaciños

Entrimo

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

31

Olalla Pérez Pérez

Casa Niño Ruxerruxe

Cortegada

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

35

Susana Villar Rodríguez

Casa Niño Suma e Segue

Baños de Molgas

14.943,31 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

40

Ana Rodríguez Andrade

Casa Niño Roan

Porqueira

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

44

Sonia Rodríguez Gómez

Casa Niño Garabullos

Monterrei

15.000,00 €

2.450,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

45

Soraya Rodríguez Valle

Casa Niño Menixeiro

A Veiga

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

46

Lara Raña Serrano

Casa Niño Arrolos

Beade

4.800,00 €

1.633,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

47

Cristina Amoedo Fragueiro

Casa Niño Amoedo

Pazos de Borbén

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €

48

María Canda Falcon

Casa Niño A Lama

A Lama

15.000,00 €

6.533,33 €

19.600,00 €

19.600,00 €

19.600,00 €