Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Mércores, 2 de agosto de 2017 Páx. 36528

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (Diario Oficial de Galicia número 157, do 22 de agosto).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario á que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2017

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 2016 14.03.723A.770.1, código de proxecto contable 201600293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Expediente

NIF

Beneficiario/a

Ano 2016

Ano 2017

Total concedido

PE209C-2016F-001

G36618510

Confraría de pescadores Baiona

55.843,30

56.170,00

112.013,30

PE209C-2016F-002

F36010916

Confraría de pescadores Redondela

40.440,00

40.440,00

80.880,00

PE209C-2016F-003

G27008515

Confraría de pescadores Burela

7.260,00

7.260,00

14.520,00

G27008788

Confraría de pescadores San Cibrao

7.260,00

7.260,00

14.520,00

PE209C-2016F-004

G15035363

Confraría de pescadores Fisterra

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2016F-005

G27011659

Confraría de pescadores Ribadeo

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2016F-006

G36619252

Confraría de pescadores Vigo

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2016F-007

G36012847

Confraría de pescadores Cambados

62.220,00

62.220,00

124.440,00

PE209C-2016F-008

G15031503

Confraría de pescadores Corme

25.920,00

30.760,00

56.680,00

PE209C-2016F-009

G15034648

Confraría de pescadores Espasante

17.450,00

18.660,00

36.110,00

PE209C-2016F-010

G15038508

Confraría de pescadores Muros

40.440,00

40.440,00

80.880,00

PE209C-2016F-011

G15031511

Confraría de pescadores Malpica

18.150,00

18.150,00

36.300,00

PE209C-2016F-012

G36007714

Confraría de pescadores Aldán-Hío

15.997,26

15.997,26

31.994,52

PE209C-2016F-013

G36020261

Confraría de pescadores Raxó

7.260,00

7.260,00

14.520,00

PE209C-2016F-014

G15043953

Confraría de pescadores Cabo de Cruz

54.960,00

54.960,00

109.920,00

PE209C-2016F-015

G15047806

Confraría de pescadores O Barqueiro-Bares

18.660,00

18.660,00

37.320,00

PE209C-2016F-016

G15035306

Confraría de pescadores Miño

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2016F-017

V15966856

Federación Galega Confrarías de Pescadores

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2016F-018

F15210180

Cooperativa SCG Ría de Arosa

33.180,00

33.180,00

66.360,00

PE209C-2016F-019

G36049161

Organización OPP 20

62.220,00

62.220,00

124.440,00

PE209C-2016F-020

G15033913

Confraría de pescadores Muxía

7.260,00

7.260,00

14.520,00

PE209C-2016F-021

G15030844

Confraría de pescadores Noia

40.054,38

40.054,38

80.108,76

PE209C-2016F-022

G15038524

Confraría de pescadores O Pindo

12.219,96

16.359,00

28.578,96

PE209C-2016F-023

G15037401

Confraría de pescadores Pobra do Caramiñal

40.440,00

40.440,00

80.880,00

PE209C-2016F-024

G15027220

Confraría de pescadores Carreira e Aguiño

40.440,00

40.440,00

80.880,00

PE209C-2016F-025

G15034945

Confraría de pescadores Porto do Son

14.328,96

14.520,00

28.848,96

PE209C-2016F-026

G36015212

Confraría de pescadores Moaña

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2016F-027

V36362879

Agrupación AIE, Lonxa de Campelo

11.400,00

11.400,00

22.800,00

PE209C-2016F-028

V36016962

Confraría de pescadores Pontevedra

25.410,00

25.410,00

50.820,00

PE209C-2016F-029

G15036742

Confraría de pescadores Pontedeume

30.951,35

33.180,00

64.131,35

PE209C-2016F-030

G36013597

Confraría de pescadores Vilanova de Arousa

47.700,00

47.700,00

95.400,00

PE209C-2016F-031

G36014744

Confraría de pescadores O Grove

62.220,00

62.220,00

124.440,00

PE209C-2016F-032

G15033103

Confraría de pescadores Camariñas

40.333,86

40.333,86

80.667,72

PE209C-2016F-033

G36293272

Confraría de pescadores Vilaboa

21.080,00

21.080,00

42.160,00

PE209C-2016F-034

G36015253

Confraría de pescadores Lourizán

21.780,00

21.780,00

43.560,00

PE209C-2016F-035

G94126034

Asociación Marisqueo a flote ría de Vigo

50.820,00

50.820,00

101.640,00

PE209C-2016F-038

G27008820

Confraría de pescadores Celeiro

21.080,00

25.920,00

47.000,00

PE209C-2016F-039

G15338593

Confraría de pescadores Camelle

21.780,00

21.780,00

43.560,00

PE209C-2016F-040

G36013712

Confraría de pescadores Bueu

18.660,00

18.660,00

37.320,00

PE209C-2016F-041

G15070360

Confraría de pescadores Laxe

16.382,94

16.382,94

32.765,88

PE209C-2016F-042

G15036031

Confraría de pescadores A Coruña

18.659,88

33.059,88

51.719,76

PE209C-2016F-043

G15035116

Confraría de pescadores Ferrol

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2016F-044

G15029192

Confraría de pescadores Cedeira

40.440,00

40.440,00

80.880,00

PE209C-2016F-045

G36012854

Confraría de pescadores Vilaxoán

47.700,00

47.700,00

95.400,00

PE209C-2016F-046

G36012813

Confraría de pescadores Carril

47.667,00

47.667,00

95.334,00

PE209C-2016F-047

G15032642

Confraría de pescadores Rianxo

47.700,00

47.700,00

95.400,00

PE209C-2016F-049

G15033087

Confraría de pescadores Ribeira

18.150,00

18.150,00

36.300,00

PE209C-2016F-050

G15234727

Agrupación Río Anllóns

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2016F-051

G36014389

Confraría de pescadores Cangas

33.180,00

33.180,00

66.360,00

PE209C-2016F-052

G36014173

Confraría de pescadores A Guarda

33.180,00

33.180,00

66.360,00

PE209C-2016F-053

G15033186

Confraría de pescadores Barallobre

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2016F-054

G15035108

Confraría de pescadores Mugardos

25.920,00

25.920,00

51.840,00

PE209C-2016F-055

G36012821

Confraría de pescadores Arcade

33.180,00

33.180,00

66.360,00

PE209C-2016F-056

G15046832

Confraría de pescadores Caión

7.200,00

8.400,00

15.600,00