Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2017 Páx. 36712

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 12 de xullo de 2017, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente DX-00316-I-2016 e catorce máis).

O director xeral de Mobilidade ditou a resolución do expediente sancionador DX-00316-I-2016 e catorce máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo, e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5 A, 2º, Santiago de Compostela.

Comunicáselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto na normativa vixente.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2017

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

DX-00316-I-2016

Obstrución

Silgomaran, S.L.

B36195030

A negativa ou obstrución á actuación dos servizos de inspección que imposibiliten total ou parcialmente o exercicio das funcións que legal ou regulamentariamente teñan atribuídas.

13.9.2016; 10.08

Art. 140.12 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

DX-00343-I-2016

Obstrución

Miguel Gómez Sexto, S.L.

B15709892

A negativa ou obstrución á actuación dos servizos de inspección que imposibiliten total ou parcialmente o exercicio das funcións que legal ou regulamentariamente teñan atribuídas.

23.9.2016; 10.02

Art. 140.12 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

OU-01152-O-2016

VA-1904-AJ

Hormigones A Coroa, S.L.

B32426801

A realización do transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario de servizos que non cumpren alguna das condicións do artigo 102.2 LOTT.

27.6.2016; 6.20; OU-122; 0,2

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

PO-03615-O-2016

PO-4839-AZ

Distribuciones Lago Villanueva, S.L.

B36454585

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA até 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 29 %.

11.5.2016; 8.19; N-550; 141,0

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.800 euros

PO-03806-O-2016

9622-CPS

José Manuel Moscoso Varela

52430596A

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA até 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 35 %.

20.5.2016; 3.11; AP-9; 137,8

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

4.000 euros

PO-04014-O-2016

C-9669-BF

Víctor Fernando Aparicio Montero

34625681D

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

20.6.2016; 11.13; N-120; 650,0

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

PO-04188-O-2016

8382-HYT

Manuel Álvarez Rodríguez

13051358P

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA até 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 30 %.

20.6.2016; 11.35; PO-551; 6,5

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

3.000 euros

XC-01556-I-2016

M0327UT

Ac Tres Hispanorte

B27456680

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

1.6.2016; 9.19; SC-20; 2,100

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

XC-01557-I-2016

M0327UT

Ac Tres Hispanorte

B27456680

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

1.6.2016; 9.19; SC-20; 2,100

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-01868-O-2016

0188-FCP

Lodri 2015, S.L.

B70448550

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

31.5.2016; 12.06; AP-9; 79,5

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-02069-O-2016

0931-BJW

Transvialia Servicios, S.L.

B70272059

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

19.6.2016; 1.27; AC-552; 34,3

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-02470-O-2016

9530-HKV

Autocares Ferma, S.L.

B70351572

Realizar transporte público de viaxeiros de uso especial carecendo de autorización específica.

20.6.2016; 5.37; AC-14AL; 2,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

XC-02526-O-2016

4671-JHB

Autocares Ferma, S.L.

B70351572

A realización de transporte público discrecional de viaxeiros en vehículos de máis de 9 prazas, carecendo de título habilitante.

26.6.2016; 8.05; N-550; 3,7

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 euros

XC-02528-O-2016

4671-JHB

Autocares Ferma, S.L.

B70351572

Non levar inserida no tacógrafo o cartón de condutor ou a folla de rexistro dos tempos de condución e descanso, cando iso resulte exixible ou facelo de forma incorrecta. Ou non efectuar os documentos impresos ao comezo e á finalización da viaxe nos supostos de deterioración ou mal funcionamento do cartón de condutor ou no caso de que esta non conste en poder seu.

26.6.2016; 8.00; N-550; 3,7

Art. 140.22 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

XC-03103-O-2016

PO-2199-AT

José Paz Rocamonte

35382204Q

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea utilizando.

25.7.2016; 8.40; AC-841; 1,5

Art. 140.35 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros